หน้าแรก

Download

ราคา

วิดีโอ สอนการใช้งาน

เทคนิคการใช้งาน

ถาม-ตอบ

     
    
เทคนิคเพิ่มเติม ACC-BILLING
   
   
เทคนิคเพิ่มเติม ACC-GL
     
     เทคนิคเพิ่มเติม  (ทุกโปรแกรม--สามารถใช้ดูเป็นแนวทางได้)
1.   แนวทางการแก้ปัญหาการใช้งาน 5. วิธีโอนรายงานเข้า Excel (แบบ TXT ไฟล์)  
2.   วิธีแก้ปัญหาเรื่อง Font ภาษาไทย 6.  วิธีปิดบัญชีโอนยอดยกไปปีถัดไป  
3.   วิธีแก้ปัญหาเรื่อง Font ภาษาไทย-Win7 7.  กรณีต้องการลง Windows ใหม่  
4.   วิธีแก้ปัญหาวันที่อัตโนมัติ--รันไม่ถูกต้อง 8.  สำรองข้อมูลลงแหล่งอื่น  
           
     เทคนิคเกี่ยวกับการปรับแต่ง--แบบฟอร์ม/รายงาน    
1.   หลักการปรับแต่ง-แบบฟอร์ม/รายงาน 9. กรณีแถบเครื่องมือ RepControl หาย  
2.   ปรับฟอร์ม 9x5.5-สำหรับเครื่องพิมพ์หัวเข็ม 10. กรณีมีข้อความเตือน Detail band is too large to fit on page  
3.   ปรับฟอร์ม 9x5.5-สำหรับเลเซอร์/อิงค์เจ็ท 11. กรณีส่วนของ "จำนวนเงินรวมท้ายบิล" ต่ำกว่าตำแหน่งในฟอร์ม  
4.   กรณีเกิดหน้าต่าง Open  12. กรณีส่วนของ "จำนวนเงินรวมท้ายบิล" สูงกว่าตำแหน่งในฟอร์ม  
5.   กรณีมีข้อความเตือน--ไม่พบแฟ้มรายงาน หรือ แบบฟอร์ม 13. กรณีพิมพ์เลยหน้า  
6.   กรณีตัวเลขแสดงเป็น *** 14. ปรับฟอร์มให้รองรับจำนวนบรรทัดได้มากขึ้น  
7.   กรณีต้องการปัดจุดเศษทศนิยม 15. ปรับเลื่อนเส้นตาราง  
8.   กรณีชื่อลูกค้า-บางรายไม่แสดง 16. กรณีระยะระหว่างบรรทัดห่างกัน  
           
    <<   วิดีโอ-แนะนำการปรับแต่งแบบฟอร์ม      
    * ดูรายละเอียดการปรับแต่งฟอร์มเพิ่มเติมได้ในคู่มือ

ACC-BILLING --> ดูคู่มือ บทที่ 18-21 (หน้า 260-306)

 
      ACC-ROOM   --> ดูคู่มือ บทที่ 11-14 (หน้า 240-290)  
      ACC-GL         --> ดูคู่มือ บทที่ 20-21 (หน้า 186-214)  
      ACCOFFICE    --> ดูคู่มือ บทที่ 30-32 (หน้า 326-368)  
     เทคนิคการใช้งาน--ระบบ LAN    
1.   แนะนำการใช้งาน-สำหรับระบบ LAN 4.  วิธีปลด Share-สำหรับ Win7  
2.   วิธี Share โฟล์เดอร์โปรแกรม-ที่เครื่องแม่ 5.  กรณีเกิดข้อความเตือน Cannot update the cursor  
3.   วิธี Share โฟล์เดอร์โปรแกรม-สำหรับ Win7 6.  กรณีเครื่องลูก-ใช้งานไม่ได้  
 
     เทคนิคเพิ่มเติม--สำหรับการใช้งาน POS (Point Of Sale : ขายปลีกหน้าร้าน)
1. แนะนำการเลือกซื้ออุปกรณ์ POS
2. กรณีลิ้นชักไม่เด้ง
3. กรณียิงบาร์โค๊ดไม่ติด
  กลับสู่เมนู-ด้านบน