กรณีมีข้อความเตือน Detail band is too large to fit on page
     
     
   
กรณีที่ Preview หรือ Print แล้ว มีข้อความเตือน
Detail band is too large to fit on page
ให้แก้ปัญหา ดังต่อไปนี้ :
1. คลิกปุ่ม OK

 

 
       
   
2. คลิกปุ่ม แก้ไขฟอร์ม
* กรณีเป็น แบบฟอร์ม-ต้นแบบ ของโปรแกรม
   ขอแนะนำให้ ก็อปปี้ แบบฟอร์มออกมาก่อน แล้วจึงค่อยปรับแต่ง
   เพิ่มเติม ถ้าแต่งเสียจะได้ลบทิ้งแล้วก็อปปี้ออกมาใหม่ได้ และ
   จะได้ไม่ต้องเสียเวลาปรับแต่งใหม่ เมื่อมีการ Upgrade โปรแกรม
   (แบบฟอร์มที่ปรับแต่งเอง สามารถเลือกโอนไปด้วยได้)
3. คลิกที่ แบบฟอร์ม/รายงาน (ให้ขึ้นแถบแสง)
4. คลิกปุ่ม แก้ไขรายงาน

 

 
       
   
5. ให้ลองตรวจสอบเรื่อง การตั้งการพิมพ์ ในฟอร์มนั้นๆ
โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้ :
(a) คลิกที่ File
(b) คลิกที่ Print Setup
(c) ให้เลือก Printer Name ให้ตรงกับที่ใช้งานจริง
(d) ให้เลือก Paper Size ให้ตรงกับที่ใช้งานจริง
เช่น ถ้าเป็นกระดาษต่อเนื่อง--ให้เลือกเป็น Letter
(e) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK

 

 
         
    * กรณีที่ใช้เครื่องพิมพ์ (Printer) หลายเครื่อง  --> ให้ก็อปปี้แบบฟอร์มแยกออกมา 1 ฟอร์ม ต่อ 1 เครื่อง  
    * กรณีที่ใช้กระดาษ-หลายขนาด  --> ให้ก็อปปี้แบบฟอร์มแยกออกมา 1 ฟอร์ม ต่อ 1 ขนาด เช่น Letter หนึ่งฟอร์ม และ A4 อีกหนึ่งฟอร์ม  
    * กรณีที่ใช้กระดาษ-ขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 --> โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ การปรับแต่งแบบฟอร์ม ขนาด 9x5.5 นิ้ว  
         
   
6. ให้ตรวจสอบตรงบริเวณแถบ Detail
Detail คือ ส่วนของตารางรายการ (Item)
เหนือแถบ Detail ควรมีเฉพาะตัวแปรที่แสดงรายการ
เช่น _PL.., prd_code, desc, qty, unit, price, ...
- ขอบด้านบน ของตัวแปรเหล่านี้ ควรติดกับแถบด้านบน
- ขอบด้านล่าง ของตัวแปรเหล่านี้ ควรติดกับแถบ Detail
ไม่ควรมีพื้นที่ว่าง เพราะจะทำให้เกิดระยะห่างระหว่าง 
บรรทัด (Line Spacing) มากเกินไป
7. เสร็จแล้ว ให้ Save โดยคลิกที่ รูปแผ่นดิสก์เก็ต
จากนั้น ให้กดแป้นคีย์บอร์ด Esc ออกมา
แล้วลองไป Preview ดูใหม่

 

 
         
   

*

แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ--สัดส่วนของแบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่
(1) ส่วนหัว (Page Header)
(2) ส่วนรายการ (Detail)
(3) ส่วนท้าย (Page Footer)
ขอยกตัวอย่าง กรณีใช้กระดาษต่อเนื่อง (ความยาว 11 นิ้ว)
- ให้ตั้งขนาดกระดาษเป็น Letter
(1) ส่วนหัว Page Header --> ถ้าจองพื้นที่แนวตั้ง 3 นิ้ว
(3) ส่วนท้าย Page Footer -->ถ้าจองพื้นที่แนวตั้ง 2.5 นิ้ว
(2) ส่วนรายการ Detail -->จะเป็นพื้นที่ส่วนที่เหลือ ซึ่งก็คือ
     11 - 3 - 2.5 = 5.5 นิ้ว โดยส่วน Detail ไม่ต้องจองพื้นที่
     ให้มีเฉพาะตัวแปรเท่านั้น อย่ามีพื้นที่ว่าง (ดูตามภาพ)
 
       
         
    กรณีทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ไม่สามารถแก้ปัญหาได้  
    1) ลองตรวจสอบดูว่าเหนือแถบ Page Footer มีพื้นที่ว่างเยอะเกินไปหรือไม่  
        ถ้ามี -->ให้เลื่อน Page Footer ขึ้นไป วิธีเลื่อนให้ทำดังนี้ :  
        - คลิกที่แถบ Page Footer แล้วกดเมาส์แช่ไว้ (แถบ Page Footer จะเปลี่ยนเป็นสีดำ)  
        - ให้ลาก แถบ Page Footer ขึ้นไป ให้ห่างจากข้อความ หรือ เส้นพอประมาณ โดยดูตามความเหมาะสมและความสวยงาม  
        - จากนั้น ให้ปล่อยเมาส์ แถบ Page Footer ก็จะขยับขึ้น ซึ่งจะทำให้ ส่วนท้าย กินพื้นที่น้อยลง  
        - เสร็จแล้ว ให้ Save แล้วไปลอง Preview ดูใหม่  
    2) ถ้ายังใช้งานไม่ได้อีก ให้ลอง ก็อปปี้ จากแบบฟอร์มมาตรฐานของโปรแกรมออกมาใหม่  
       - โดยลอง Preview แบบฟอร์มมาตรฐานของโปรแกรม (ที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับแบบฟอร์มที่ท่านต้องการมากที่สุด)  
       - ถ้าสามารถ Preview ได้ (ไม่มีข้อความดังกล่าวเตือนฟ้องขึ้นมา) จึงค่อยทำการก็อปปี้ออกมาใหม่แล้วปรับแต่งใหม่      
         
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  กรณีมีข้อความเตือน Detail band is too large to fit on page