กรณีเกิดหน้าต่าง Open
     
     
    กรณีที่ Preview หรือ พิมพ์ แบบฟอร์ม/รายงาน ไม่ได้--มีหน้าต่าง Open แสดงขึ้นมา
    แสดงว่า แบบฟอร์ม/รายงานนั้นๆ มีการปรับแต่งเสริม รูปภาพ/โลโก้ ไว้ในแบบพิมพ์ แล้วไฟล์รูปภาพ/โลโก้ ถูกลบทิ้งไป  
    หรือ อาจจะถูกย้ายไปไว้ที่อื่น ทำให้โปรแกรมต้องเรียกหาไฟล์รูปภาพ/โลโก้  
       
   
วิธีแก้ปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ :
1. คลิกปุ่ม Cancel
(เพื่อให้หลุดออกจากหน้าต่างนี้)
2. ตรวจสอบแหล่งของแฟ้มข้อมูล--ว่าอยู่ที่ไหน
* สำหรับระบบ LANให้ไปทำที่ เครื่องแม่
(2.1) โดยคลิกที่ Info
(2.2) คลิกที่ แหล่งของแฟ้มข้อมูลบริษัทนี้
(2.3) ให้ดูที่ บรรทัดที่ 2 จะมีระบุว่า :
         ไดร์ฟอะไร\ชื่อโฟลเดอร์โปรแกรม\

 

 
     3.   จากนั้น ให้คลิกปุ่ม เลิกงาน (ออกจากโปรแกรมมาก่อน)  
       
     4.   ให้ก็อปปี้ไฟล์ รูปภาพ/โลโก้ ของท่านมาวางไว้ใน โฟล์เดอร์โปรแกรม (เพื่อจะได้ไม่เผลอลบทิ้ง หรือ ถูกย้ายไปไว้ที่อื่นอีก)  
    โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้ :  
    (4.1) ให้ชี้เมาส์ไปที่ ไฟล์รูปภาพ/โลโก้ ของท่าน แล้วคลิก ปุ่มขวาของเมาส์ และ คลิก Copy  
    (4.2) จากนั้น ให้ไปวางใน โฟล์เดอร์โปรแกรม (โดยเข้าไปตามแหล่งที่ตรวจสอบใน ข้อ 2.3)  
    - ดับเบิ้ลคลิก เข้าไปที่ My Computer  
    - ดับเบิ้ลคลิก เข้าไปที่ ไดร์ฟที่ติดตั้งโปรแกรมไว้  
    - ดับเบิ้ลคลิก เข้าไปที่ โฟล์เดอร์โปรแกรม  
    - ดับเบิ้ลคลิก เข้าไปที่ PICTURE  
    - ชี้เมาส์บริเวณว่างๆ แล้วคลิก ปุ่มขวาของเมาส์ และคลิก Paste ได้เลย   
       (จะได้ ไฟล์รูปภาพ/โลโก้ ของท่านขึ้นมาในซับโฟล์เดอร์ PICTURE)  
    (4.3) จากนั้น ให้ ปิด (Close) หน้าจอต่างๆออกมา   
       
    5.   ให้เข้าโปรแกรมใหม่อีกครั้ง แล้วไปที่ แก้ไขฟอร์ม  
    - ให้ทำการปรับแต่ง แบบฟอร์ม นั้นๆใหม่  
      โดยเรียก ไฟล์รูปภาพ/โลโก้ จาก โฟล์เดอร์โปรแกรม \ PICTURE (ตามแหล่งที่ไปวางไว้ใน ข้อ 4.2)  
       
         
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  กรณีเกิดหน้าต่าง Open