กรณีลิ้นชักไม่เด้ง
     
   
  สำหรับการใช้งานโปรแกรม ACC-BILLING และ AccOffice--ระบบ POS (Point Of Sale)
  ที่มีการต่อคอมพิวเตอร์กับลิ้นชักเก็บเงิน แล้วพบปัญหา ลิ้นชักเก็บเงิน ไม่เด้งออกมา ตอนรับเงิน-ทอนเงิน
  โปรดตรวจสอบดังนี้ :
   
  1. ตรวจสอบการตั้งลิ้นชักในโปรแกรม
     
    สำหรับโปรแกรม ACC-BILLING ให้ตรวจสอบ ดังนี้ :  
       
    * ให้เข้าโปรแกรมด้วย Password ของ MANAGER
   
(1) คลิกที่ POS
(2) คลิกที่ สิทธิการขาย (จากนั้น รอสักครู่...)
(3) คลิกเลือก ชื่อผู้ใช้งาน (User)
(4) คลิกปุ่ม รูปดินสอ หรือ กดแป้นคีย์บอร์ด F6
(เพื่อให้อยู่ในสถานะ แก้ไขข้อมูล)
(5) คลิกปุ่ม ตั้งอื่นๆ
(6) ตรวจสอบที่ฟังก์ชั่น ให้ลิ้นชักทำงานได้
(โดยต้องตั้งให้มี เครื่องหมายถูก)
(7) จากนั้น คลิกปุ่ม ออก
(8) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Save หรือ กดแป้นคีย์บอร์ด F9
* ให้ไล่ตรวจสอบ ทุก User (โดยวนทำตามขั้นตอนข้างต้น)
* กรณีเป็นระบบ LAN ให้ทำที่ เครื่องแม่

 

     
    สำหรับโปรแกรม AccOffice ให้ตรวจสอบ ดังนี้ :  
     
    * ให้เข้าโปรแกรมด้วย Password ของ SUPERVISOR
   
(1) คลิกที่ ธุรกิจเฉพาะ
(2) คลิกที่ POS
(3) คลิกที่ POS BACK OFFICE
(4) คลิกแถบ พนักงานขาย
(5) คลิกเลือก ชื่อพนักงานขาย / ผู้ใช้งาน (User)
(6) คลิกปุ่ม รูปดินสอ หรือ กดแป้นคีย์บอร์ด F6
(เพื่อให้อยู่ในสถานะ แก้ไขข้อมูล)
(7) ตรวจสอบที่ฟังก์ชั่น ต้องการให้ลิ้นชักทำงาน
และ ให้ลิ้นชักเปิดอัตโนมัติ ตอนรับเงินทอนเงิน
(โดยต้องตั้งให้มี เครื่องหมายถูก)
(8) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Save หรือ กดแป้นคีย์บอร์ด F9
* ให้ไล่ตรวจสอบ ทุก User (โดยวนทำตามขั้นตอนข้างต้น)
* กรณีเป็นระบบ LAN ให้ทำที่ เครื่องแม่

 

   

* สำหรับ AccOffice กรณีที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้อีก

   ให้ตรวจสอบที่ POS FRONT ด้วย
(1) คลิกที่ ธุรกิจเฉพาะ
(2) คลิกที่ POS
(3) คลิกที่ POS FRONT
(4) Login เข้าระบบ ใส่รหัสตามที่ท่านตั้งไว้ 
เช่น - รหัสพนักงาน SP
        - รหัสผ่าน 12345
(5) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK
(6) ถ้ามีคำเตือน ให้คลิกปุ่ม OK
(7) คลิกปุ่ม set
(8) ตรวจสอบที่ฟังก์ชั่น Port Open
(โดยต้องตั้งให้มี เครื่องหมายถูก)
(9) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Save
* กรณีเป็นระบบ LAN ให้ไปไล่ตั้ง ทุกเครื่อง ด้วย
     
  2. ตรวจสอบอุปกรณ์
   
  (2.1) สายสัญญาณของลิ้นชัก จะต้องเป็น COMPORT (ถ้าเป็นสาย USB จะต้องมี Software มาติดตั้งเพื่อแปลง USB ให้เป็น COMPORT)
    และตรวจสอบดูว่าเสียบแน่นหรือเปล่า? ถ้าเสียบไม่แน่น--ก็อาจทำให้ลิ้นชักไม่เด้ง
(2.2) ตรวจสอบ Adapter หรือ ปลั๊กของตัวลิ้นชัก--ว่าเสียบปลั๊กเรียบร้อยไหม (ถ้าไฟไม่เข้า--ลิ้นชักก็จะไม่เด้ง)
(2.3) ตรวจสอบตำแหน่งกุญแจ--จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ ไม่ Lock  (โดยตำแหน่งกุญแจจะอยู่กึ่งกลาง)
     
     
  หมายเหตุ ลิ้นชักเก็บเงิน ยี่ห้อ BIRCH -- ทางบริษัทฯ ได้ทดสอบแล้วใช้กับโปรแกรมได้
 
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  กรณีลิ้นชักไม่เด้ง