วิธีแก้ปัญหา กรณีวันที่อัตโนมัติ--รันไม่ถูกต้อง
     
     
    สำหรับการบันทึกข้อมูล ในช่อง วันที่ ปกติถ้ากดแป้นคีย์บอร์ด Enter โปรแกรมจะรัน วันที่ปัจจุบัน ให้อัตโนมัติ
    ถ้าวันที่--รันไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบที่ Adjust Date/Time ของ Windows
    โดยไม่จำเป็นต้องออกจากโปรแกรม สามารถย่อโปรแกรม (Minimize) ไว้ก่อน แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
       
   
1.1 คลิกที่ นาฬิกา
1.2 คลิกที่ Adjust Date/Time
ภาพประกอบคำอธิบายจะเป็นภาพของ Windows XP
ซึ่งถ้าท่านใช้ Windows อื่น หน้าจอจะไม่เป็นดังภาพ 
แต่สามารถใช้ดูเป็นแนวทางได้ 

 

 
         
   
1.3 ตั้ง วันที่ และ ปี ให้ถูกต้อง
1.4 ตั้ง เวลา ให้ถูกต้อง
1.5 คลิกปุ่ม OK

 

 
         
   
1.6 คลิกแถบ Time Zone
1.7 คลิกตั้งให้เป็น Bangkok

 

 
         
     
    กรณีที่ทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว แต่พอใ้ช้งานไปสักพักก็กลับมาเป็นอีก
    แสดงว่า ถ่านนาฬิกาในตัวเครื่องใกล้จะเสื่อมแล้ว อาจจะต้องเปลี่ยนถ่านใหม่
     
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  วิธีแก้ปัญหา กรณีวันที่อัตโนมัติ--รันไม่ถูกต้อง