กรณีพิมพ์เลยหน้า
     
     
    กรณีเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ใหม่, ติดตั้ง Driver ของเครื่องพิมพ์ใหม่, ลง Windows ใหม่, หรือ เปลี่ยนเครื่องคอมฯ ใหม่
    อาจทำให้การตั้งค่าการพิมพ์ของแบบฟอร์มต่างๆในโปรแกรม เพื้ยนไปได้ ซึ่งอาจมีผลทำให้การพิมพ์ออกมาเลยหน้า
    ไม่ตรงตามหน้ากระดาษ  ให้แก้ปัญหา ดังต่อไปนี้ :
     
   
1. คลิกปุ่ม แก้ไขฟอร์ม
* กรณีเป็น แบบฟอร์ม-ต้นแบบ ของโปรแกรม
   ขอแนะนำให้ ก็อปปี้ แบบฟอร์มออกมาก่อน แล้วจึงค่อยปรับแต่ง
   เพิ่มเติม ถ้าแต่งเสียจะได้ลบทิ้งแล้วก็อปปี้ออกมาใหม่ได้ และ
   จะได้ ไม่ต้องเสียเวลาปรับแต่งใหม่ เมื่อมีการ Upgrade โปรแกรม
   (แบบฟอร์มที่ปรับแต่งเอง สามารถเลือกโอนไปด้วยได้)
2. คลิกที่ แบบฟอร์ม/รายงาน (ให้ขึ้นแถบแสง)
3. คลิกปุ่ม แก้ไขรายงาน

 

 
       
   
4. ให้ตรวจสอบเรื่อง การตั้งการพิมพ์ ในฟอร์มนั้นๆ
โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้ :
(a) คลิกที่ File
(b) คลิกที่ Print Setup
(c) ให้เลือก Printer Name ให้ตรงกับที่ใช้งานจริง
(d) ให้เลือก Paper Size ให้ตรงกับที่ใช้งานจริง
เช่น ถ้าเป็นกระดาษต่อเนื่อง--ให้เลือกเป็น Letter
(e) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK

 

 
         
    * กรณีที่ใช้เครื่องพิมพ์ (Printer) หลายเครื่อง  --> ให้ก็อปปี้แบบฟอร์มแยกออกมา 1 ฟอร์ม ต่อ 1 เครื่อง  
    * กรณีที่ใช้กระดาษ-หลายขนาด  --> ให้ก็อปปี้แบบฟอร์มแยกออกมา 1 ฟอร์ม ต่อ 1 ขนาด เช่น Letter หนึ่งฟอร์ม และ A4 อีกหนึ่งฟอร์ม  
    * กรณีที่ใช้กระดาษ-ขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 --> โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ การปรับแต่งแบบฟอร์ม ขนาด 9x5.5 นิ้ว  
         
   
5. เสร็จแล้ว ให้ Save โดยคลิกที่ รูปแผ่นดิสก์เก็ต
จากนั้น ให้กดแป้นคีย์บอร์ด Esc ออกมา
(หรือ กดแป้นคีย์บอร์ด Ctrl+w พร้อมกัน)
แล้วลองพิมพ์ดูใหม่

 

 
         
         
    กรณีทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ไม่สามารถแก้ปัญหาได้  
    1) ลองตรวจสอบดูว่าเหนือแถบ Page Footer มีพื้นที่ว่างเยอะเกินไปหรือไม่  
        ถ้ามี -->ให้เลื่อน Page Footer ขึ้นไป วิธีเลื่อนให้ทำดังนี้ :  
        - คลิกที่แถบ Page Footer แล้วกดเมาส์แช่ไว้ (แถบ Page Footer จะเปลี่ยนเป็นสีดำ)  
        - ให้ลาก แถบ Page Footer ขึ้นไป ให้ห่างจากข้อความ หรือ เส้นพอประมาณ โดยดูตามความเหมาะสมและความสวยงาม  
        - จากนั้น ให้ปล่อยเมาส์ แถบ Page Footer ก็จะขยับขึ้น ซึ่งจะทำให้ ส่วนท้าย กินพื้นที่น้อยลง  
        - เสร็จแล้ว ให้ Save แล้วไปลองพิมพ์ดูใหม่  
       
    2) กรณีเป็น เครื่องพิมพ์หัวเข็ม โปรดตรวจสอบ ตัวปรับความห่างของหัวเข็ม ให้รองรับความหนาของกระดาษที่ใช้  
        เช่น ใช้กระดาษต่อเนื่อง 3 ชั้น --> ควรตั้งให้อยู่ที่เลข 3 เพื่อรองรับความหนาของกระดาษ 3  Copies  
        เนื่องจาก ถ้าตั้งความห่างของหัวเข็มไม่สัมพันธ์ กับ ความหนาของกระดาษ อาจจะทำให้การฟีดกระดาษของเครื่องพิมพ์ไม่ตรงตามหน้าได้  
       
    3) ถ้ายังใช้งานไม่ได้อีก ให้ลองพิมพจากแบบฟอร์มมาตรฐานของโปรแกรม หรือ แบบฟอร์มอื่น ดูว่าพิมพ์ได้ตรงตามหน้าหรือเปล่า  
        ถ้าแบบฟอร์มอื่นสามารถพิมพ์ได้ตรงตามหน้า ให้ลองก็อปปี้แบบฟอร์มนั้นออกมา แล้วปรับแต่งใหม่  
         
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  กรณีพิมพ์เลยหน้า