กรณีระยะระหว่างบรรทัดห่างกัน
     
     
1. กรณีีระยะห่างระหว่างบรรทัด-เป็นเฉพาะบางบรรทัด    
       
   
กรณีที่ Preview หรือ Print แล้วพบว่ามีบางบรรทัด
มีระยะห่างระหว่างบรรทัดมากผิดปกติ 
เช่น เป็นเฉพาะ ระหว่างบรรทัดที่ 3 กับ บรรทัดที่ 4 เท่านั้น
โดยบรรทัดอื่นมีระยะห่างระหว่างบรรทัดปกติ (ดังภาพ)
ปัญหาแบบนี้ แสดงว่า ที่บรรทัดที่ 3 อาจจะมีการเคาะ
พื้นที่ว่างไว้-หลังรายการสินค้า
(ไม่ใช่เป็นปัญหาที่การปรับแต่งแบบฟอร์ม)
ดังนั้น ให้แก้ปัญหาที่หน้าจอที่คีย์ข้อมูล 
โดยทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ :

 

 
         
   
(1.1) ให้อยู่ที่หน้าเอกสารใบที่เป็นปัญหา
- คลิกปุ่ม รูปดินสอ หรือ กดแป้นคีย์บอร์ด F6
  (เพื่อแก้ไขเอกสาร)
(1.2) ให้ ดับเบิ้ลคลิก ที่ ช่องรายการสินค้า
ของ บรรทัด ที่เป็นปัญหา

 

 
         
   
(1.3) คลิกที่ หลังข้อความตัวสุดท้าย
- แล้วกดแป้นคีย์บอร์ด Delete แช่ไว้แล้วนับ 1-10
  (เพื่อลบพื้นที่ว่าง ที่อาจจะมีการเคาะ space ไว้)
(1.4) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK
(1.5) คลิกที่ปุ่ม รูปแผ่นดิสก์ หรือ กดแป้นคีย์บอร์ด F9
(เพื่อ Save)
จากนั้น ให้ลอง Preview ดูใหม่ จะแก้ปัญหาได้

 

 
         
2. กรณีระยะระหว่างบรรทัด-ห่างกันทุกบรรทัด    
       
   
กรณีทุกบรรทัดมีระยะห่างระหว่างบรรทัดมากเกินไป (ดังภาพ)
กรณีเช่นนี้ ต้องปรับแต่งที่แบบฟอร์ม
ขั้นตอนการปรับแต่ง โปรดดูที่หัวข้อ :
>>  ปรับฟอร์มให้รองรับจำนวนบรรทัดได้มากขึ้น

 

 
       
         
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  กรณีระยะระหว่างบรรทัดห่างกัน