กรณีชื่อลูกค้า-บางรายไม่แสดง
     
     
   
กรณีที่ Preview หรือ Print แล้ว ชื่อลูกค้า บางรายไม่แสดง
ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุที่ ชื่อลูกค้าบางรายมีชื่อยาวเกินกว่า
ความกว้างของฟิลด์ในแบบฟอร์มที่โปรแกรมกำหนดไว้
ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแบบฟอร์ม--เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้
โดยทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ :
1. ให้คลิก Close Preview ออกมาก่อน
(หรือ กดแป้นคีย์บอร์ด Esc)

 

 
       
   
* กรณีเป็น แบบฟอร์ม-ต้นแบบ ของโปรแกรม
   ขอแนะนำให้ ก็อปปี้ แบบฟอร์มออกมาก่อน แล้วจึงค่อยปรับแต่ง
   เพิ่มเติม ถ้าแต่งเสียจะได้ลบทิ้งแล้วก็อปปี้ออกมาใหม่ได้ และ
   จะได้ ไม่ต้องเสียเวลาปรับแต่งใหม่ เมื่อมีการ Upgrade โปรแกรม
   (แบบฟอร์มที่ปรับแต่งเอง สามารถเลือกโอนไปด้วยได้)
2. คลิกที่ แบบฟอร์ม/รายงาน (ให้ขึ้นแถบแสง)
3. คลิกปุ่ม แก้ไขรายงาน

 

 
       
   
4. ให้ขยาย ฟิลด์ตัวแปร ให้กว้างขึ้น 
เนื่องจาก ฟิลด์ตัวอักษร--เวลาพิมพ์ออกมาจะ ชิดซ้าย
ดังนั้น ให้ขยายไปทางขวา--จะไม่กระทบกับตำแหน่งการพิมพ์
โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้ :
(a) คลิกที่ ตัวแปร ที่เป็นปัญหา
       (ให้ขึ้น จุดดำ ที่ขอบตัวแปร)

 

 
         
   
(b) คลิกที่ จุดตรงกลาง ที่ขอบด้านขวา
     (เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็น รูปลูกศร ซ้าย-ขวา)
(c) กดเมาส์แช่ไว้ แล้วลากไปทางขวา
     (จะเกิดกรอบสี่เหลี่ยม--เส้นปะ)
     เมื่อได้ความกว้างตามต้องการ ให้ปล่อยเมาส์
      (สามารถลากทับตัวแปรข้างหลังได้บ้าง ให้ดูตาม 
     ความเหมาะสม เนื่องจากตัวอักษรจะพิมพ์ชิดซ้าย)
5. เสร็จแล้ว ให้คลิกที่ Save ตรงแถบ RepControl
แล้วกดแป้นคีย์บอร์ด Esc ออกมา
(หรือ กดแป้นคีย์บอร์ด Ctrl+w พร้อมกัน)
- จากนั้น ให้ลอง Preview ดูใหม่

 

 
         
   

*

กรณีที่ไม่มีพื้นที่ขยายฟิลด์เพิ่มแล้ว
อาจจะให้วิธีให้ปัดข้อความลงไปบรรทัดต่อไป โดยทำได้ดังนี้ : 
(a) ดับเบิ้ลคลิกที่ ตัวแปร (ที่เป็นปัญหา) 
(b) คลิกที่ Stretch with overflow (ให้ขึ้นเครื่องหมายถูก) 
(c) คลิกปุ่ม OK
(d) เสร็จแล้ว ให้คลิกที่ Save ตรงแถบ RepControl
      แล้วกดแป้นคีย์บอร์ด Esc ออกมา
      - จากนั้น ให้ลอง Preview ดูใหม่
 
       
         
    กรณีที่ทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ลองทำดูใหม่ อาจจะขยายฟิลด์ไม่กว้างพอ  
         
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  กรณีชื่อลูกค้า-บางรายไม่แสดง