วิธีปลด Share โฟล์เดอร์โปรแกรม--สำหรับ Win7
     
     
    ขอยกตัวอย่างการปลด Share โฟล์เดอร์โปรแกรม ACC-BILLING (กรณีใช้งานบน Windows 7)
    *** สำหรับโปรแกรม ACC-ROOM, ACC-GL และ AccOffice สามารถใช้ดูเป็นแนวทางได้ ***
            
   
- ดับเบิ้ลคลิก เข้าไปที่ Computer
- ดับเบิ้ลคลิก เข้าไปที่ ไดร์ฟที่ติดตั้งโปรแกรมไว้
1. ชี้เมาส์ไปที่ โฟล์เดอร์โปรแกรม
แล้วคลิก ปุ่มขวา ของเมาส
2. คลิกที่ Share with
3. คลิกที่ Nobody

 

 
         
   
4. ้คลิกที่ Stop sharing

 

 
         
       
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน \  วิธีปลด Share โฟล์เดอร์โปรแกรม-สำหรับ Win7