กรณีตัวเลขแสดงเป็น ***
     
     
   
กรณีที่ Preview หรือ Print แล้ว ตัวเลข แสดงเป็น ***
แสดงว่า ฟิลด์ตัวเลขนั้นๆ--มีความกว้างไม่พอ หรือ 
อาจจะมีหลัก (Digit) มากกว่าที่แบบฟอร์มกำหนดไว้
เช่น แบบฟอร์มอาจจะกำหนดให้รองรับไว้เป็นหลักร้อยล้าน
แต่ข้อมูลที่ต้องการ Print เป็นหลักพันล้าน
ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแบบฟอร์ม--เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้
โดยทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ :
1. ให้คลิก Close Preview ออกมาก่อน
(หรือ กดแป้นคีย์บอร์ด Esc)

 

 
       
   
* กรณีเป็น แบบฟอร์ม-ต้นแบบ ของโปรแกรม
   ขอแนะนำให้ ก็อปปี้ แบบฟอร์มออกมาก่อน แล้วจึงค่อยปรับแต่ง
   เพิ่มเติม ถ้าแต่งเสียจะได้ลบทิ้งแล้วก็อปปี้ออกมาใหม่ได้ และ
   จะได้ ไม่ต้องเสียเวลาปรับแต่งใหม่ เมื่อมีการ Upgrade โปรแกรม
   (แบบฟอร์มที่ปรับแต่งเอง สามารถเลือกโอนไปด้วยได้)
2. ้คลิกที่ แบบฟอร์ม/รายงาน (ให้ขึ้นแถบแสง)
3. ้คลิกปุ่ม แก้ไขรายงาน

 

 
       
   
4. ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ ตัวแปร ตัวที่เป็นปัญหา
ี่เช่น เป็นปัญหาที่ จำนวนเงินสุทธิ--คอลัมน์สุดท้าย
ให้ดับเบิ้ลคลิก ที่ตัวแปร grandtotal

 

 
   
5. ที่ช่อง Format
- ให้ใส่เลข 9 เติมด้านหน้า ให้ครบหลักตามที่ต้องการ
   เช่น ต้องการให้รองรับ หลักพันล้าน
   ให้ใส่เลข 9 และเครื่องหมาย ","  เพิ่มเติมด้านหน้า
   ให้ได้ตามหลักจำนวนตัวเลข digit ตามต้องการ (ดังภาพ)
6. เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK

 

 
         
   
7. ให้ขยาย ฟิลด์ตัวแปร ให้กว้างขึ้น 
เนื่องจาก ฟิลด์ตัวเลข--เวลาพิมพ์ออกมาจะ ชิดขวา
ดังนั้น ให้ขยายไปทางซ้าย--จะไม่กระทบกับตำแหน่งการพิมพ์
โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้ :
(a) คลิกที่ ตัวแปร ที่เป็นปัญหา (ให้ขึ้น จุดดำ ที่ขอบตัวแปร)
(b) คลิกที่ จุดตรงกลาง ที่ขอบด้านซ้าย
     (เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็น รูปลูกศร ซ้าย-ขวา)
(c) กดเมาส์แช่ไว้ แล้วลากไปทางซ้าย
     (จะเกิดกรอบสี่เหลี่ยม--เส้นปะ)
     เมื่อได้ความกว้างตามต้องการ ให้ปล่อยเมาส์
     (สามารถลากทับตัวแปรข้างหน้าได้ เนื่องจากตัวเลขพิมพ์ชิดขวา)

 

 
         
   
8. ให้ตรวจสอบดูว่า ตัวแปรตัวนั้นมีผลรวมด้านล่าง
ด้วยหรือเปล่า ถ้ามี--จะต้องปรับแต่งด้วยเช่นกัน
โดยทำตาม ขั้นตอนข้างต้น ข้อ 4-7 เป็นแนวทาง
9. เสร็จแล้ว ให้คลิกที่ Save ตรงแถบ RepControl
แล้วกดแป้นคีย์บอร์ด Esc ออกมา
(หรือ กดแป้นคีย์บอร์ด Ctrl+w พร้อมกัน)
- จากนั้น ให้ลอง Preview ดูใหม่

 

 
       
         
    กรณีที่ทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ลองทำดูใหม่  
    - โดยอาจจะใส่เลข 9 มากกว่าหลักที่ต้องการ 1 หลัก เช่น ต้องการหลักสิบล้าน ก็อาจจะตั้งเป็นหลักร้อยล้าน ๑Z 999,999,999.99  
    - และขยายฟิลด์ให้กว้างขึ้นอีก (โดยขยายไปทางซ้าย-ทับตัวแปรข้างหน้าได้ไม่เป็นไร)  
       
    แนะนำการแก้ปัญหาเพิ่มเติม--เกี่ยวกับฟิลด์ที่เป็นตัวอักษร  
    สำหรับปัญหาการแสดงข้อมูลเป็น *** จะเป็นกับ ฟิลด์ที่เป็นตัวเลข (Numeric) เท่านั้น  
    กรณี ฟิลด์ที่เป็นตัวอักษร (Character) เช่น ชื่อลูกค้า, ที่อยู่, ชื่อสินค้า ฯลฯ  
    ถ้าบางชื่อยาวเกินไป จะทำให้ชื่อนั้นๆ ไม่แสดงออกมา ให้แก้ปัญหาโดยการขยายฟิลด์ให้กว้างขึ้น--โดยขยายไป ทางขวา  
    เนื่องจาก ฟิลด์ตัวอักษร--เวลาพิมพ์ออกมาจะ ชิดซ้าย ดังนั้น ถ้าขยายไปทางขวา--จะไม่กระทบกับตำแหน่งการพิมพ์  
         
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  กรณีตัวเลขแสดงเป็น ***