กรณีใช้เครื่องพิมพ์ Laser หรือ Inkjet แล้วต้องการใช้แบบฟอร์ม 9x5.5 นิ้ว (ครึ่งหนึ่งของ A4)
     
     
    การปรับแต่งแบบฟอร์ม สำหรับเครื่องพิมพ์ Laser หรือ Inkjet จะมองไม่เห็นขนาดกระดาษ 9x5.5 ถ้าต้องการพิมพ์แบบฟอร์มออกมาเป็น
    ขนาด 9x5.5 หรือ ครึ่งหนึ่งของ A4 ให้ตั้งหลอกในการปรับแต่งแบบฟอร์ม โดยตั้งขนาดกระดาษเป็น A4 และปรับ Page Footer ลงไป
    ให้กินพื้นที่มากขึ้น (สักประมาณ 7 นิ้ว) เพื่อจะได้ดันข้อความในแบบฟอร์มขึ้นมา จะทำให้สามารถพิมพ์แบบฟอร์มออกมาเป็นครึ่งหนึ่งของ A4 ได้
    โปรดดูรายละเอียดตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ :
     
   
1. คลิกปุ่ม แก้ไขฟอร์ม
2. คลิกที่ แบบฟอร์ม-ต้นฉบับ ที่ระบุเป็นขนาด 9x5.5
(ให้ขึ้นแถบแสง)
3. จากนั้น คลิกปุ่ม ก็อปปี้รายงาน

 

 
       
   
4. จะเข้าสู่หน้าต่าง ก็อปปี้รายงาน
(a) ให้ลบคำว่า New ทิ้งไปก่อน
(b) จากนั้น ให้ระบุข้อความต่อท้ายที่ชื่อรายงาน
      ตามต้องการ เพื่อให้รับรู้ว่าเป็นแบบฟอร์มที่สร้างเอง
      เช่น ระบุต่อท้ายด้วยคำว่า LASER 
      เพื่อจะได้รู้ว่าเป็นแบบฟอร์มที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ LASER 
(c) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK

                     

 
       
   
5. คลิกที่ ชื่อแบบฟอร์ม-ที่สร้างขึ้น
(ให้ขึ้นแถบแสง)
6. จากนั้น คลิกปุ่ม แก้ไขรายงาน

 

 
         
   
(a) คลิกที่ Maximize (เพื่อขยายหน้าจอ)
      จะได้ปรับแต่งรายงานได้สะดวกขึ้น
(b) คลิกที่เมนู File
(c) จากนั้น คลิกที่ Print Setup

 

 
         
   
(d) ให้เลือก รุ่นเครื่องพิมพ์ ให้ตรงกับที่ใช้งานจริง
(e) ให้ตั้งขนาดกระดาษเป็น A4
(f) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK

 

 
         
   
(g) ให้คลิกที่ ปุ่มสามเหลี่ยมลง หรือ Scroll Bar
      เพื่อเลื่อนลงไปด้านล่าง หาแถบ Page Footer
(h) จากนั้น คลิกที่แถบ Page Footer กดเมาส์แช่ไว้
      (แถบ Page Footer จะเป็นสีดำ) ให้ลากลงไป

 

 
         
   
(i) ให้ลองลาก แถบ Page Footer
     ลงไปอยู่ที่ 7 นิ้ว ดูก่อน
(j) เสร็จแล้ว คลิก Save (ที่ RepControl)
     หรือ กดแป้นคีย์บอร์ด Ctrl + W (พร้อมกัน 2 ปุ่ม)
     หรือ คลิกที่ File \ Save Report
     (เพื่อจัดเก็บสิ่งที่ปรับแต่งไว้)
        

 

 
         
   
7. คลิกที่ ชื่อแบบฟอร์ม-ที่สร้างขึ้น
(ให้ขึ้นแถบแสง)
(a) ให้จัดเก็บเข้า แบบ 1, 2 หรือ 3 ตามต้องการ
      เช่น จัดเก็บเข้า แบบ 1
(b) เมื่อจัดเก็บเสร็จ จะมีข้อความกำกับที่แบบฟอร์ม
      ว่าจัดเก็บอยู่แบบใด
(c) เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม ออก

 

 
         
   
8. ให้ลอง Preview ดูตามแบบที่ได้จัดเก็บไว้
เช่น จัดเก็บไว้ แบบ 1 --> ให้ Preview แบบ 1

 

 
         
   
9. ให้ลองพิมพ์ออกมาดู โดยคลิกที่รูป เครื่องพิมพ์
กรณีที่ไม่ได้ตามต้องการ ให้ปรับเลื่อนที่ Page Footer
ย้อนกลับไปดูที่ ข้อ 6(h)
- ถ้าต้องการดันข้อความในฟอร์มขึ้นไป-ด้านบน
  -->ให้ปรับเลื่อน Page Footer ลงไป (ให้มากกว่า 7 นิ้ว)
- ถ้าต้องการดันข้อความในฟอร์มลงไป-ด้านล่าง
  -->ให้ปรับเลื่อน Page Footer ขึ้นไป (ให้น้อยกว่า 7 นิ้ว)

 

 
         
         
    สำหรับโปรแกรม ACC-BILLING, ACC-ROOM และ ACC-GL สามารถดูขั้นตอนข้างต้นเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้งานได้  
    (กรณีใช้งานเป็น ระบบ LAN--ให้ปรับแต่งฟอร์มที่เครื่องคอมฯ ที่ต่อเครื่องพิมพ์โดยตรง)  
         
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  ปรับฟอร์ม 9x5.5-สำหรับเลเซอร์/อิงค์เจ็ท