กรณียิงบาร์โค๊ดไม่ติด
     
   
  การใช้งานโปรแกรม ACC-BILLING และ AccOffice สามารถเชื่อมต่อตัว Scanner ยิงบาร์โค๊ด ให้อ่านค่าบาร์โค๊ดของสินค้าได้
  โดยสร้างทะเบียนสินค้า--บันทึกรหัสบาร์โค๊ดของแต่ละสินค้าไว้ เมื่อคีย์บิลซื้อ-ขาย หรือ การใช้งานใน ระบบ POS (Point Of Sale)
  ก็สามารถยิงป้าย Barcode ของสินค้าได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาคีย์ตัวเลขทีละตัว และ ช่วยลดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลด้วย
   
  กรณียิงบาร์โค๊ดไม่ติด โปรดตรวจสอบดังนี้ :
   
  1. ตรวจสอบโหมดภาษา--จะต้องตั้งให้อยู่ในสถานะโหมดภาษาอังกฤษ
   
  - ถ้าอยู่ในโหมดภาษาไทย--จะยิงบาร์โค๊ดไม่ติด
  - ให้เปลี่ยนโหมดภาษาที่แป้นคีย์บอร์ด--ให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนทดสอบยิง
   
  2. ลองทดสอบยิงบาร์โค๊ดในโปรแกรม Word หรือ Excel
   
  - ถ้าสามารถยิงบาร์โค๊ดใน Word หรือ Excel ได้--ก็สามารถใช้ได้กับโปรแกรม ACC-BILLING และ AccOffice 
   
  3. ตรวจสอบ--แจ๊คที่เสียบ
   
  - กรณีที่เป็นแจ็คหัวกลม (PS2) แบบรุ่นเก่า
    ระวังจะเสียบผิดช่อง จะต้องเสียบที่ช่อง เสียบคีย์บอร์ด ส่วนคีย์บอร์ดก็จะต้องเสียบพ่วงอีกต่อหนึ่ง
    (ถ้าไปเสียบในช่องที่เสียบเมาส์--ก็จะทำให้ยิงบาร์โค๊ดไม่ติด)
  - ตรวจสอบแจ็คดูว่าเสียบแน่นหรือเปล่า อาจจะลองดึงออกมาแล้วเสียบเข้าไปดูใหม่อีกที
   
กลับสู่ด้านบน สถานะ :  เทคนิคการใช้งาน  \  กรณียิงบาร์โค๊ดไม่ติด