กรณีแถบเครื่องมือ RepControl หาย
     
     
   
กรณีที่แถบเครื่องมือ RepControl ที่ใช้ใน
การปรับแต่งแบบฟอร์ม-หาย
สามารถเรียกแถบเครื่องมือดังกล่าว กลับคืนมาได้
โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ :
- ให้กดแป้นคีย์บอร์ด Esc 
   (เพื่อออกจากการปรับแต่งแบบฟอร์มออกมาก่อน)

 

 
         
   
1. คลิกที่ เครื่องมือ
2. คลิกที่ เครื่องมือรายงาน
3. เสร็จแล้ว จะมีคำแนะนำขึ้นมา--ให้เข้าโปรแกรมใหม่
- ให้คลิกปุ่ม OK
- จากนั้น ให้คลิกปุ่ม เลิกงาน
  เพื่อให้หลุดออกจากโปรแกรม แล้วเข้าโปรแกรมใหม่
- เข้าไปปรับแต่งแบบฟอร์มได้ตามต้องการ
  แถบเครื่องมือ RepControl จะกลับคืนมา

 

 
       
         
    กรณีทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ คงต้องลงโปรแกรมใหม่ แล้วโอนข้อมูลเข้าไปใหม่  
    โปรดดูวิธีการ Upgrade โปรแกรมเป็นแนวทาง  
       
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  กรณีแถบเครื่องมือ RepControl หาย