กรณีเกิดข้อความเตือน Cannot update the cursor
     
     
    กรณีที่เครื่องลูกมีข้อความเตือน "Cannot update the cursor" หรือ "Cannot create file" 
    แสดงว่า เครื่องแม่ ทำการ Share ไม่ครบถ้วน (โดยการ Share โฟล์เดอร์โปรแกรม จะต้อง Share แบบ Full และ Maximum Allow)
     
    โปรดดูแนวทางการแก้ปัญหา ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ :
       
   
1.1 คลิกปุ่ม Cancel
ภาพประกอบคำอธิบายจะเป็นภาพของ Windows XP
ซึ่งถ้าท่านใช้ Windows อื่น หน้าจอจะไม่เป็นดังภาพ
แต่สามารถใช้ดูเป็นแนวทางได้ 

 

 
         
   
1.2 คลิกปุ่ม เลิกงาน (เพื่อออกจากโปรแกรม)
1.3 ถ้าเตือนขึ้นมาอีก ให้คลิกปุ่ม Cancel

 

 
         
   
1.4 ถ้าไม่สามารถออกจากโปรแกรมได้
ให้กดแป้นคีย์บอร์ด Alt + Ctrl + Delete
พร้อมกันทั้ง 3 ปุ่ม แล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมา ดังภาพ
- ให้คลิกปุ่ม End Task
1.5 จากนั้น ก็จะสามารถออกจากโปรแกรมได้
- เสร็จแล้ว ให้ ปิด หน้าต่างนี้ออกมาเลย
* เครื่องลูก-ทุกเครื่อง ให้คลิกปุ่ม เลิกงาน 
   ออกจากโปรแกรม ให้หมด

 

 
         
   
1.6 ให้ไปที่ เครื่องแม่ แล้วตรวจสอบเรื่องการ Sharing
อาจจะ Share ไม่ครบ (ต้อง Share แบบ Full)

 

 
    ดูวิธีโดยละเอียดพร้อมภาพประกอบทีละขั้นตอน  >>>  
         
         
         
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  กรณีเกิดข้อความเตือน Cannot update the cursor