วิธี Share โฟล์เดอร์โปรแกรม-ที่เครื่องแม่
     
     
    สำหรับการใช้งาน ระบบ LAN ให้ทำการ Share โฟล์เดอร์โปรแกรมที่ เครื่องแม่ เพื่อให้เครื่องลูกสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้
    *** สำหรับโปรแกรม ACC-BILLING, ACC-ROOM และ ACC-GL สามารถใช้ดูเป็นแนวทางได้ ***  
       
    ขั้นที่ 1 ตรวจสอบแหล่งของแฟ้มข้อมูลว่าอยู่ที่ไหน -- จะได้ Share ได้ถูกต้อง 
       
   
ถ้าทราบว่าติดตั้งไว้ที่ไหน ข้ามไปที่ ขั้นที่ 2 ได้เลย
1.1 คลิก Info
1.2 คลิก แหล่งของแฟ้มข้อมูลบริษัทนี้
1.3 ให้จด บรรทัดที่ 2 และ บรรทัดที่ 3 ไว้
(จด COMPUTER NAME ไว้--เพื่อใช้ระบุในเครื่องลูก)
1.4 เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม ออก
จากนั้น ให้ออกจากโปรแกรม (โดยคลิกปุ่ม เลิกงาน ออกมาเลย)

 

 
         
    ขั้นที่ 2Share โฟล์เดอร์โปรแกรม (โดยเข้าไปตามแหล่งที่จดไว้ ตามข้อ 1.3)
         
   
2.1 ดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer
และ ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปใน ไดร์ฟที่ติดตั้งโปรแกรม
2.2 ชี้เมาส์ไปที่ โฟล์เดอร์โปรแกรม 
2.3 คลิก ปุ่มขวาของเมาส์
และ คลิก Sharing and Security
 
         
   
2.4 คลิกที่ Share this folder on the network
และ คลิกที่ Allow network users to change my files
* ถ้าไม่คลิกที่ Allow network.....
   จะทำให้เครื่องลูก ไม่สามารถเพิ่มเอกสารได้
   (จะมีข้อความเตือน Cannot Update the cursor)
* สำหรับ Windows Me หรือ 98 หน้าจอจะไม่เป็นดังภาพ
   แต่ใช้ดูเป็นแนวทางได้ โดยคลิกที่ Shared As และ Full
2.5 เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK
 
         
   
         

*

กรณีที่เป็นการแชร์ครั้งแรก
 
(a) ให้คลิกที่ If you understand the security risks ...
 
(b) คลิกที่ Just enable file sharing
 
จากนั้น หน้าจอจึงจะได้ ดังภาพ 2.4-2.5
    
 
         
   
 

*

กรณีใช้ Win XP แต่หน้าจอไม่เป็นตามภาพ  2.4
ให้ปรับที่ Folder Options ดังนี้ :
 
(a) ให้เข้าไปที่ Start \ Control Panel
(b) ดับเบิ้ลคลิกที่ Folder Options
(c) คลิกที่แถบ View
(d) คลิกที่ Use simple file sharing 
(e) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK
    จากนั้น ให้ลอง Share ตาม ขั้นที่ 2 ดูใหม่
       
 
         
    * กรณีที่หน้าจอไม่เป็นดังภาพข้างต้นเลย --> ให้หาดูว่ามี Maximum Allowed และ Full Control หรือเปล่า ให้ไล่คลิกฟังก์ชั่นเหล่านั้นทั้งหมด  
      (ถ้าทำการ Share ไม่ครบ--จะทำให้เครื่องลูกไม่สามารถเพิ่มเอกสารได้ จะมีข้อความเตือน "Cannot update the cursor")  
         
   
2.6 รอสักครู่...จะมี รูปมือ หรือ สัญลักษณ์ของการ Share
ขึ้นมาตรงโฟล์เดอรโปรแกรม 
เสร็จแล้ว ให้ปิดหน้าจอต่างๆออกมา

 
         
      <<  วิธี Share โฟล์เดอร์โปรแกรมสำหรับ Win7    
         
กลับสู่ด้านบน หน้าแรก   Download   |  ราคา   |  วิดีโอสอนการใช้งาน  เทคนิคการใช้งาน   ถาม-ตอบ