วิธี Share โฟล์เดอร์โปรแกรม--สำหรับ Win7
     
     
    ขอยกตัวอย่างการ Share โฟล์เดอร์โปรแกรม ACC-BILLING (กรณีใช้งานบน Windows 7)
    *** สำหรับโปรแกรม ACC-ROOM, ACC-GL และ AccOffice สามารถใช้ดูเป็นแนวทางได้ ***
    หมายเหตุ
        - สำหรับโปรแกรม AccOffice ที่ทำงานบนระบบ Win7 จะติดปัญหาตอน Preview Font ภาษาไทยจะกระโดดตรงช่วงที่มีสระ
        - กรณีใช้งานระบบ LAN ให้ Share ที่ เครื่องแม่
            
   
- ดับเบิ้ลคลิก เข้าไปที่ My Computer
- ดับเบิ้ลคลิก เข้าไปที่ ไดร์ฟที่ติดตั้งโปรแกรมไว้
1. ชี้เมาส์ไปที่ โฟล์เดอร์โปรแกรม
แล้วคลิก ปุ่มขวา ของเมาส์
2. คลิกที่ Share with
3. คลิกที่ Specific people...

 

 
         
   
4. ให้คลิกเลือกเป็น Everyone
5. จากนั้น ให้คลิกปุ่ม Add

 

 
         
   
6. ที่ Everyone
- ให้ตั้งค่า Permission เป็น Read/Write

 

 
         
   
7. จากนั้น ให้คลิกปุ่ม Share

 

 
         
   
8. คลิกปุ่ม Done

 

 
         
   
9. เสร็จแล้ว ให้สังเกตด้านล่างของหน้าจอ
จะมีสัญลักษณ์ Shared แสดงให้เห็น

 

 
         
   
      

*

กรณีหน้าจอไม่เหมือนภาพ-ด้านบน
การ Share อาจเป็น ดังนี้ :
   
a) ชี้เมาส์ไปที่ โฟล์เดอร์โปรแกรม
      แล้วคลิก ปุ่มขวา ของเมาส์
b) คลิกที่ Share with
c) คลิกที่ Advanced sharing...
d) คลิกปุ่ม Advanced sharing...
e) คลิกให้ขึ้น เครื่องหมายถูก 
       ที่ช่อง Share this folder
f) คลิกปุ่ม Permissions
g) คลิกที่ Everyone
h) คลิกที่ Allow ให้ขึ้น เครื่องหมายถูก 
    ที่ช่อง Full Control, Change และ Read
i) เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK
      
      
 
         
       
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  วิธี Share โฟล์เดอร์โปรแกรม-สำหรับ Win7