กรณีส่วนของ "จำนวนเงินรวมท้ายบิล" ต่ำกว่า ตำแหน่งในฟอร์ม
     
     
   
กรณีที่พบว่า "จำนวนเงินรวมท้ายบิล"
ต่ำกว่า ตำแหน่งในฟอร์ม (ดังภาพ)
ให้แก้ปัญหา ดังต่อไปนี้ :

 

 
       
   
1. คลิกปุ่ม แก้ไขฟอร์ม
* กรณีเป็น แบบฟอร์ม-ต้นแบบ ของโปรแกรม
   ขอแนะนำให้ ก็อปปี้ แบบฟอร์มออกมาก่อน แล้วจึงค่อยปรับแต่ง
   เพิ่มเติม ถ้าแต่งเสียจะได้ลบทิ้งแล้วก็อปปี้ออกมาใหม่ได้ และ
   จะได้ไม่ต้องเสียเวลาปรับแต่งใหม่ เมื่อมีการ Upgrade โปรแกรม
   (แบบฟอร์มที่ปรับแต่งเอง สามารถเลือกโอนไปด้วยได้)
2. คลิกที่ แบบฟอร์ม/รายงาน (ให้ขึ้นแถบแสง)
3. คลิกปุ่ม แก้ไขรายงาน

 

 
       
   
แบบฟอร์มสำหรับพิมพ์ลงฟอร์มสำเร็จรูป
(ที่สั่งทำจากโรงพิมพ์) จะมีเฉพาะ ตัวแปร (ที่มีกรอบ)
ซึ่งพิมพ์เฉพาะข้อมูลลงตามช่องของฟอร์มเท่านั้น
4. คลิกที่แถบ Page Footer แล้วกดเมาส์แช่ไว้
(แถบ Page Footer จะเปลี่ยนเป็น สีดำ)
- ให้ลากแถบ Page Footer ลงไป
  โดยดูจากที่พิมพ์ออกมา ถ้าหล่นไปเท่าไหน
  ให้้ลากแถบ Page Footer ลงไปเท่านั้น
5. เสร็จแล้ว ให้ Save โดยคลิกที่ รูปแผ่นดิสก์เก็ต
จากนั้น ให้กดแป้นคีย์บอร์ด Esc ออกมา
แล้วลองไปพิมพ์ดูใหม่ (โดยอาจจะลองพิมพ์ลงกระดาษเปล่า
แล้วไปทาบกับฟอร์มจริง จะได้ไม่เปลืองฟอร์ม)

 

 
       
         
    * ถ้าพิมพ์ออกมาแล้ว ยัง ต่ำไปอีก --> ให้ลาก แถบ Page Footer ลงไปอีก  
       เนื่องจาก เมื่อลาก แถบ Page Footer ลงไป จะทำให้พื้นที่ส่วนท้าย-มีพื้นที่มากขึ้น ระยะห่างของ ตัวแปร กับ แถบ Page Footer จะมากขึ้น  
       เมื่อพิมพ์ออกมา จำนวนเงินท้ายบิล จะห่างจากขอบกระดาษ-ด้านล่างมากขึ้น ผลก็คือ จำนวนเงินท้ายบิล จะถูก ดันขึ้น โดยปริยาย  
       
    * ถ้าพิมพ์ออกมาแล้ว สูงไป --> ให้ลาก แถบ Page Footer ขึ้นไป  
       เนื่องจาก เมื่อลาก แถบ Page Footer ขึ้นไป จะทำให้พื้นที่ส่วนท้าย-มีพื้นที่ลดลง ระยะห่างของ ตัวแปร กับ แถบ Page Footer จะน้อยลง  
       เมื่อพิมพ์ออกมา จำนวนเงินท้ายบิล จะชิดกับขอบกระดาษ-ด้านล่างมากขึ้น ผลก็คือ จำนวนเงินท้ายบิล จะถูก ดันลง โดยปริยาย  
         
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  กรณีส่วนของ "จำนวนเงินท้ายบิล" ต่ำกว่า ตำแหน่งในฟอร์ม