กรณีมีข้อความเตือน--ไม่พบแฟ้มรายงาน หรือ แบบฟอร์ม
     
     
    กรณีที่ Preview หรือ Print แบบฟอร์ม แล้วมีข้อความเตือนว่า "ไม่พบแฟ้ม รายงาน หรือ แบบฟอร์ม"
    แสดงว่า ไม่มีการเลือกแบบพิมพ์--จัดเก็บเข้า แบบ ไว้ใน แก้ไขฟอร์ม  
       
   
1. สมมุติว่า Preview แบบ 3 แล้วมีข้อความเตือนขึ้นมาว่า
"ไม่พบแฟ้ม รายงาน หรือ แบบฟอร์ม"
2. ให้คลิกปุ่ม OK
3. จากนั้น คลิกปุ่ม แก้ไขฟอร์ม

 

 
       
   
4. คลิกที่ ชื่อแบบฟอร์ม-ที่ต้องการ (ให้ขึ้นแถบแสง)
5. คลิกปุ่ม รูปแผ่นดิสค์เก็ต (จัดเก็บเข้า แบบที่ต้องการ)
เช่น จัดเก็บเข้า แบบ 3

 

 
       
   
6. จากนั้น จะมีข้อความขึ้นมากำกับว่าจัดเก็บอยู่แบบใด
เช่น จัดเก็บเข้า แบบ 3 จะมีข้อความกำกับว่า
จัดเก็บอยู่ แบบ : 3 
7. เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม ออก
จากนั้น ให้ลอง Preview ตามแบบที่จัดเก็บดูอีกครั้ง

 

 
       
         
    กรณีที่ทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ไม่สามารถ Preview หรือ Print ออกมาได้ ให้ลอง ก็อปปี้ แบบฟอร์มออกมาใหม่  
    โดยก็อปปี้จาก แบบฟอร์ม-มาตรฐานของโปรแกรม ออกมาใหม่ แล้วปรับแต่งใหม่ จากนั้น ให้ จัดเก็บเข้าแบบ-ตามที่ต้องการอีกที  
         
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  กรณีมีข้อความเตือน--ไม่พบแฟ้มรายงาน หรือ แบบฟอร์ม