วิธีโอนรายงานเข้าสู่ Excel (แบบ TXT ไฟล์)
     
    การโอนรายงานจากโปรแกรม AccOffice เข้าสู่ Excel ทำได้ 2 วิธี
    1. โอนเข้าแบบ XLS ไฟล์ : ข้อมูลที่โอนไปจะเป็นค่าของฟิลด์โปรแกรม ดังนั้น รูปแบบที่ได้อาจจะไม่เหมือนกับรายงานที่ดูใน AccOffice
    2. โอนเข้าแบบ TXT ไฟล์ : ข้อมูลที่โอนไปจะเป็น Text File รูปแบบเหมือนกับรายงานที่ดูใน AccOffice แต่ต้องแบ่งคอลัมน์เอง  
        โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  
       
       
    1)  ให้ Preview ดูรายงานที่ต้องการ (เพื่อให้โปรแกรมเรียกข้อมูลออกมาก่อน) แล้วจึงโอนเข้า Excel  
        
       
   
1.1 คลิกที่ รายงานที่ต้องการ (ให้ขึ้นแถบแสง)
1.2 คลิกปุ่ม Preview 
1.3 กำหนดการกรองข้อมูลให้เรียบร้อย 
- เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม เริ่มพิมพ์ 

 

 
         
   
1.4 จากนั้น ให้ออกจาก Preview 
- โดยคลิกที่ รูปประตู

 

 
         
   
1.5 คลิกปุ่ม Preview อีกครั้ง
- แล้วคลิกปุ่ม โอนเข้า Excel 

 

 
         
   
1.6 Save in ให้อยู่ใน โฟล์เดอร์ของโปรแกรม 
เช่น AccOffice10  (หรือแล้วแต่รุ่นโปรแกรมที่ใช้)
1.7 คลิกปุ่ม Save 

 

 

       
   
1.8 คลิกปุ่ม Yes
1.9 จะมีคำแนะนำว่าสามารถเปิดแฟ้มที่ไหน--ให้จดไว้ 
- เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK 
- จากนั้น ให้ย่อตัวโปรแกรม AccOffice ไว้ก่อน 
  แล้วไปเปิดโปรแกรม Excel

 

 
         
    2)  เปิดไฟล์ข้อมูลรายงานที่โอนเข้า Excel  
         
       
   
2.1 ให้เปิดไฟล์ Excel โดยเข้าไปตามแหล่งที่จดไว้
(ตามข้อ 1.9)
2.2 เปลี่ยนชนิดแฟ้มให้เป็น แฟ้มทั้งหมด (All Files)
2.3 คลิกที่ XLSFILE
2.4 จากนั้น คลิกปุ่ม เปิด

     

 
         
   
2.5 คลิกที่ XLSREPORT
2.6 จากนั้น คลิกปุ่ม เปิด

 
         
         
    3) ใน Excel จะมีตัวช่วยนำเข้าข้อความ--สามารถใช้แบ่งคอลัมน์ข้อมูลที่โอนไปได้  
        
       
   
3.1 คลิกที่ ความกว้างคงที่ 
3.2 คลิกเลือกให้เป็น Windows (ANSI)
หรือ 874: thai (windows)
3.3 เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม ถัดไป

 

       
   
3.4 จะมีตัวอย่างข้อมูลที่โอนเข้ามาให้ดู 
- ให้คลิก Scroll bar ด้านข้าง (เพื่อเลื่อนดูข้อมูล)
3.5 ให้ทำการแบ่งคอลัมน์ : โดย คลิก 1 ครั้ง (จะเกิดเส้นแบ่ง)
(แบ่งตาม หัวคอลัมน์ ให้ครบ เพื่อข้อมูลจะได้ออกมาเป็นคอลัมน์)
- ถ้าแบ่งคอลัมน์ไม่ถูก อาจจะพิมพ์รายงานตัวเดียวกันนี้
  จาก AccOffice จะได้ทราบว่าควรจะแบ่งคอลัมน์ตรงส่วนใด
- ถ้าต้องการเอาเส้นแบ่งคอลัมน์ออก 
  ให้ ดับเบิ้ลคลิก หรือ คลิก 2 ครั้ง (เส้นแบ่งจะหายไป)
3.6 เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม ถัดไป

 
         
   
3.7 คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น 
* EXCEL บางเวอร์ชั่น จะไม่เป็นตามภาพ 
   แต่สามารถดูเป็นแนวทางได้

 
         
   
จะได้ข้อมูลรายงานเข้ามาใน Excel 
3.8 คลิกที่ิี่ แฟ้ม (File) 
3.9 คลิกที่ บันทึกเป็น (Save as)
- ให้เลือก แหล่งที่จะจัดเก็บ ได้ตามต้องการ
- แล้ว ตั้งชื่อใหม่ ได้ตามต้องการ
- จากนั้น ก็สามารถปรับแต่งรายงาน
   ตามฟังก์ชั่นของ Excel ได้ตามต้องการ

 
         
    * กรณีต้องการโอนใหม่ เช่น แบ่งคอลัมน์ไม่ครบ ก็สามารถทำการโอนใหม่ได้  
         
กลับสู่-ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  วิธีโอนรายงานเข้า Excel (แบบ TXT ไฟล์)