วิธีแก้ปัญหา Font ภาษาไทย-Win7
     
     
    กรณีที่เมนูต่างๆในโปรแกรมเป็นภาษาที่อ่านไม่ออก
    - ให้คลิกปุ่ม เลิกงาน ออกจากโปรแกรม
    - จากนั้น ให้ตรวจสอบการตั้ง Font ภาษาไทย ที่ Region and Language
      (โดยคลิกที่ Start \ Control Panel \ Region and Language)
       
       
   
1. ให้ตรวจสอบที่ Format และ Location
จะต้องตั้งให้เป็น Thai (Thailand)

 

 
         
   
2. คลิกที่ Administrative
(2.1) คลิกปุ่ม Change System locale
(2.2) ตั้งให้เป็น Thai (Thailand)
(2.3) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK
3. จากนั้น คลิกปุ่ม OK
และ Restart เครื่อง แล้วเข้าโปรแกรมใหม่อีกครั้ง

 

 
         
     
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  วิธีแก้ปัญหาเรื่อง Font ภาษาไทย-Win7