กรณีเครื่องลูก-ใช้งานไม่ได้
     
   
  กรณีใช้งานเป็นระบบ LAN แล้วติดปัญหาเครื่องลูกใช้งานไม่ได้ แต่เครื่องแม่ (SERVER) ใช้งานได้ปกติ
  โปรดตรวจสอบ ดังนี้
   
  1. ตรวจสอบการ Share โฟล์เดอร์โปรแกรม--ที่เครื่องแม่ (SERVER)
     
  (1.1) โปรดตรวจสอบดูที่ เครื่องแม่--ว่า Share โฟล์เดอร์โปรแกรมไว้หรือเปล่า?
    - ถ้าไม่ได้ Share โฟล์เดอร์โปรแกรมที่เครื่องแม่ไว้ --> เครื่องลูกจะไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้ จะมีข้อความเตือนว่า
      "ไม่พบแหล่งที่อยู่ของเครื่องแม่"
  (1.2) การ Share ขอแนะนำให้ Share ที่ โฟล์เดอร์โปรแกรม (ไม่จำเป็นต้อง Share ทั้งไดร์ฟ)
    กรณีที่จำเป็นต้อง Share ทั้งไดร์ฟ ควรระวังเรื่องการ Copy โฟล์เดอร์โปรแกรม ไปเก็บไว้ในโฟล์เดอร์อื่น-ภายในไดร์ฟนั้นๆ
    เช่น ติดตั้ง AccOffice10 ที่ไดร์ฟ D ในเครื่องแม่ แล้วได้ Share ไดร์ฟ D ทั้งไดร์ฟไว้
    และได้มีการ copy โฟล์เดอร์ AccOffice10 ไปเก็บไว้ในโฟล์เดอร์ Data of Acc ภายในไดร์ฟ D ด้วย
    ถ้าทำเช่นนั้น ผู้ใช้งานจะเกิดปัญหาว่าเครื่องลูกไม่สามารถเพิ่มเอกสารได้ โดยโปรแกรมจะฟ้องว่า "ยังไม่ได้ลงทะเบียน"
    เนื่องจาก เครื่องแม่--มีโฟล์เดอร์ AccOffice10 อยู่ 2 แหล่ง
    แหล่งที่ 1 คือ  D:\AccOffice10
    แหล่งที่ 2 คือ  D:\Data of Acc\AccOffice10
    ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ขอแนะนำให้ Share ที่ ตัวโฟล์เดอร์โปรแกรม ด้วยเพื่อเครื่องลูกจะได้ Link โดยตรง
    มาที่โฟล์เดอร์ของโปรแกรมเลย (ถึงแม้จะ Share ทั้งไดร์ฟอยู่แล้วก็ตาม)
    และถ้าจะ Copy เก็บไว้ภายในไดร์ฟเดียวกัน ขอให้ Rename ชื่อโฟล์เดอร์ที่ Copy ไป
    ให้เป็นชื่ออื่น--โดยอาจจะใส่วันที่ต่อท้าย เช่น AccOffice10 (01-03-53)
  (1.3) ถ้ามีการ Share โฟล์เดอร์โปรแกรมไว้แล้ว โปรดตรวจสอบดูว่า Share ไว้แบบ Full หรือเปล่า?
    (สำหรับ Windows XP --> จะต้องคลิกที่ Allow network users to change my files ด้วย)
    - ถ้าไม่ได้ Share ไว้แบบ Full --> เครื่องลูกจะไม่สามารถ เพิ่ม/แก้ไข เอกสาร ได้
      จะมีข้อความเตือน Cannot update the cursor
     
    >>  แนะนำวิธี Share โฟล์เดอร์โปรแกรม-ที่เครื่องแม่
     
    หมายเหตุ : การ Share โฟล์เดอร์โปรแกรม--ให้ทำเฉพาะที่ เครื่องแม่ เท่านั้น (เครื่องลูก--ไม่ต้อง ทำการ Share)
     
  2. ตรวจสอบการระบุที่อยู่ของเครื่องแม่--ในเครื่องลูก
   
  (2.1) เครื่องลูก-ทุกเครื่อง ที่จะใช้โปรแกรมจะต้อง ระบุที่อยู่ของเครื่องแม่
    เพื่อเครื่องลูกจะได้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องแม่ได้ (โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องแม่)
    หมายเหตุ : การระบุที่อยู่ของเครื่องแม่--ให้ทำเฉพาะที่ เครื่องลูก เท่านั้น (เครื่องแม่--ไม่ต้อง ระบุที่อยู่ของเครื่องแม่)
  (2.2) โปรดตรวจสอบว่าระบุที่อยู่ของเครื่องแม่ถูกต้องหรือไม่ โดยเข้าตัวโปรแกรมที่ เครื่องลูก
    - คลิกที่ Info
    - คลิกที่ ระบุที่อยู่ของเครื่องแม่
    - ระบุที่อยู่ของเครื่องแม่ ให้ระบุ ดังนี้  \\ชื่อ COMPUTER NAME ของเครื่องแม่\ชื่อโฟล์เดอร์โปรแกรม
      เช่น \\SERVER\ACCOFFICE10
     
  3. ตรวจสอบสัญญาณ LAN ที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่กับเครื่องลูก
   
  (3.1) ให้ตรวจสอบที่ เครื่องลูก--ที่ติดปัญหาเข้าโปรแกรมไม่ได้ (โดยให้ออกจากโปรแกรมมาก่อน) แล้วตรวจสอบ ดังนี้ :
    - ดับเบิ้ลคลิกที่ My Network Places
    - โปรดตรวจสอบดูว่าเห็น โฟล์เดอร์ของโปรแกรมที่ทำ Share ไว้ที่เครื่องแม่ หรือเปล่า?
    - ถ้าเห็น-->ให้ลองดับเบิ้ลคลิกเข้าไปใน โฟล์เดอร์ของโปรแกรม จะเจอ Icon โปรแกรม ให้ลองดับเบิ้ลคลิกเข้าไป
      ดูว่าสามารถเข้าโปรแกรมผ่าน Network ได้หรือเปล่า?
    - ถ้าสามารถเข้าโปรแกรมผ่าน Network ได้ปกติ ให้ลองเข้าโปรแกรมใหม่ ก็จะสามารถทำงานได้
      (แต่ถ้าไม่สามารถทำงานได้ โปรดลองทวนตาม ขั้นที่ 1 และ 2 ข้างต้นอีกครั้ง น่าจะทำอะไรผิดพลาดสักอย่าง)
  (3.2) ถ้าไม่สามารถเข้าโปรแกรมผ่าน Network ได้ อาจลองดูขยับสาย LAN หรือ ตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆของระบบ LAN ดูก่อน
    เพราะบางทีอาจจะเสียบไม่แน่น แล้วลองตรวจสอบที่ My Network Places ตาม ข้อ (3.1) อีกครั้ง
  (3.3) ถ้ายังไม่สามารถทำงานได้อีก--โปรดปรึกษาคนที่เชื่อมต่อสัญญาณ LAN ให้กับท่าน หรือ ช่างที่ชำนาญการเรื่องระบบ LAN 
    เนื่องจาก เป็นปัญหาที่สัญญาณ LAN--แล้วลองตรวจสอบที่ My Network Places ตาม ข้อ (3.1) อีกครั้ง
     
  4. กรณีที่เครื่องลูกไม่สามารถเพิ่มเอกสารได้--มีข้อความเตือนฟ้องว่ายังไม่ได้ลงทะเบียน โปรดแก้ปัญหา ดังนี้ :
   
  (4.1) โปรดตรวจสอบ รุ่นของโปรแกรม เครื่องแม่ และ เครื่องลูก ต้องใช้โปรแกรมรุ่นเดียวกัน
    ตรวจสอบรุ่นของโปรแกรมได้ที่ เมนู Info \ Information
    * กรณีไม่สามารถหาไฟล์ Setup ของโปรแกรมที่เป็นรุ่นเดียวกับเครื่องแม่ได้
       ให้ถือโอกาส Upgrade โปรแกรมโดยการ Download จากในเว็บไซด์ และนำไปติดตั้งทุกเครื่องให้เป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมด
       (ดูรายละเอียดขั้นตอนการ Upgrade แต่ละโปรแกรมได้ที่เมนู Download)
  (4.2) ให้นำ รหัสลงทะเบียน มาบันทึก-ที่เครื่องแม่ ดูใหม่ (โดยให้เครื่องลูก-ทุกเครื่อง เลิกงานออกจากโปรแกรมให้หมดก่อน)
  โดยคลิกที่ ระบบ \ ลงทะเบียนสั่งซื้อโปรแกรม (คลิกที่ ขั้นที่2 : บันทึกรหัสลงทะเบียน)
    (สำหรับโปรแกรม ACCOFFICE และ ACC-GL --> ระบบ LAN จะมีรหัสลงทะเบียน 2 ชุด รหัส SINGLE และ  รหัส LAN)
    *** รหัสลงทะเบียน ให้บันทึกที่ เครื่องแม่ (SERVER) เท่านั้น (เครื่องลูก--ไม่ต้อง บันทึกรหัสลงทะเบียน) ***
  จากนั้น ให้ เครื่องลูก ที่เป็นปัญหา ลองเข้าโปรแกรมดูใหม่ และ ลองทำงานดูอีกที
  (4.3) ถ้ายังไม่สามารถใช้งานได้อีก
    (a) โปรดลอง เปลี่ยนชื่อโฟล์เดอร์โปรแกรม ที่ เครื่องแม่
              เช่น AccOffice10 เปลี่ยนเป็น AccOffice53 (ชื่อที่เปลี่ยนไม่ควรยาวเกิน 12 ตัวอักษร เพราะ Windows จะไม่ให้ Share)
             โดยก่อน Rename ต้อง ให้ทุกเครื่อง เลิกงานออกจากโปรแกรม ให้หมดก่อน (ถ้ามีการเปิดใช้โปรแกรมอยู่จะไม่สามารถ Rename ได้)
              แล้วให้ ปลดการ Share โฟล์เดอร์โปรแกรม-ที่เครื่องแม่ ออกก่อน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ Rename ได้
    (b) หลังจาก Rename ชื่อโฟล์เดอร์โปรแกรมแล้ว ให้ทำการ Share โฟล์เดอร์ ด้วย (โดย Share แบบ Full--ดูรายละเอียดข้างต้น ข้อ 1.3)
    (c) จากนั้น ให้ไปที่ เครื่องลูก--เข้าโปรแกรม (ถ้าโปรแกรมเตือนฟ้องว่า ไม่พบแหล่งที่อยู่ของเครื่องแม่ ให้คลิกปุ่ม OK)
         - เมื่อเข้าโปรแกรมไปได้แล้ว ให้คลิกที่ Info
         - คลิกที่ ระบุที่อยู่ของเครื่องแม่
         - ระบุที่อยู่ของเครื่องแม่ ให้ระบุ ดังนี้  \\ชื่อ COMPUTER NAME ของเครื่องแม่\ชื่อโฟล์เดอร์โปรแกรม-ที่ Rename
            เช่น \\SERVER\ACCOFFICE53
     
  5. กรณีที่ทำตามขั้นตอนข้างต้นทุกอย่างแล้ว เครื่องลูกยังไม่สามารถใช้งานได้อีก ให้เครื่องลูกที่เป็นปัญหาลงโปรแกรมใหม่เลย
     
    *** ขั้นตอนเหมือนกับการ Upgrade โปรแกรมที่เครื่องลูก ***
  (5.1) ให้ Remove ไดร์เวอร์โปรแกรม ทิ้งไปก่อน
    - โดยเข้าไปที่ Control Panel / Add or Remove Programs
  (5.2) ลบ โฟล์เดอร์โปรแกรม ทิ้งไปเลย (เนื่องจาก เครื่องลูกไม่มีข้อมูลอยู่ ข้อมูลทั้งหมดเก็บอยู่ที่เครื่องแม่ ดังนั้น ลบทิ้งได้เลย)
    - โดยเข้าไปที่ My Computer / ไดร์ฟที่ติดตั้งโปรแกรมไว้
    - จะเจอ โฟล์เดอร์โปรแกรม --> ให้ Delete ทิ้งไปได้เลย (จะได้ไม่มีไฟล์เดิมค้างอยู่)
  (5.3) นำ ไฟล์ Setup (โดยต้องเป็นโปรแกรมรุ่นเดียวกับที่ติดตั้งในเครื่องแม่) มาติดตั้งที่เครื่องลูกใหม่เลย
    - สำหรับการติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องลูก จะติดตั้งไดร์ฟไหนก็ได้ เนื่องจาก ไม่มีผลอะไรกับรหัสลงทะเบียน
    - ถ้าจะให้ลง ไดร์ฟ C ก็สามารถคลิกปุ่ม Next ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเจอปุ่ม Install และ Finish ให้คลิกตามนั้น--เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง
    *** เครื่องแม่ และ เครื่องลูก-ทุกเครื่อง ต้องใช้โปรแกรมรุ่นเดียวกัน มิฉะนั้น การทำงานจะเกิด Error ***
  (5.4) เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้เข้าโปรแกรมแล้วไป ระบุที่อยู่ของเครื่องแม่
    - โดยเข้าไปที่ Info / ระบุที่อยู่ของเครื่องแม่   [ทำเหมือน ข้อ (2.2)]
  (5.5) ถ้าสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องแม่ได้ ให้ ออกจากโปรแกรม มาก่อน (เพื่อให้เครื่องลูกอ่านรหัสลงทะเบียนจากเครื่องแม่)
    แล้วเข้าโปรแกรมใหม่อีกครั้ง จากนั้น ก็สามารถทำงานต่อได้ตามปกติ
     
  *** ไม่แนะนำให้ Map Drive เนื่องจาก อาจทำให้โปรแกรมทำงานช้า สำหรับเครื่องลูก--ควรติดตั้งโปรแกรม รุ่นเดียวกับ
         เครื่องแม่ (ไม่ควรใช้ต่างรุ่นกัน เพราะจะทำให้เกิด Error ได้) แล้วใช้วิธี "ระบุที่อยู่ของเครื่องแม่" เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องแม่
     
   
  หมายเหตุ : สำหรับระบบ LAN สามารถเปิดใช้งานได้พร้อมกัน 9 เครื่อง (Users)
  - กรณีที่มีมากกว่า 9 เครื่อง
     เช่น มี 20 เครื่อง ก็สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ทั้ง 20 เครื่อง แต่สามารถเปิดใช้งานโปรแกรมได้พร้อมกัน (ในเวลาเดียวกัน) 9 เครื่อง
    ดังนั้น ถ้าเครื่องไหนไม่ได้ใช้งาน ก็ไม่ควรเปิดโปรแกรมค้างไว้ เพื่อเครื่องอื่นจะได้เข้าโปรแกรมได้
   
กลับสู่ด้านบน สถานะ :  เทคนิคการใช้งาน  \  กรณีเครื่องลูก-ใช้งานไม่ได้