แนวทางการแก้ปัญหาการใช้งาน
     
    กรณีที่พบว่าการใช้งานของโปรแกรมผิดปกติ เช่น ข้อมูลรวนๆ, Print หรือ Preview ไม่ได้, เกิดหน้าต่าง Error ขึ้นมา
  โปรดลองแก้ปัญหาตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
     
  * สำหรับระบบ LAN : ให้เครื่องลูก-ทุกเครื่อง คลิกปุ่ม เลิกงาน ออกจากโปรแกรมให้หมดก่อน แล้วทำที่ เครื่องแม่  
    *** สำหรับโปรแกรม ACC-BILLING, ACC-ROOM และ ACC-GL สามารถใช้ดูเป็นแนวทางได้ ***  
       
       
    1)  จัดเรียงแฟ้มข้อมูล  (เพื่อให้โปรแกรมทำการซ่อมแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น)  
       
       
   
1.1 ให้เปิดใช้ ปีทำการ ที่เป็นปัญหา
(โดยสังเกตุที่ด้านบนของจอภาพ จะต้องเป็นแฟ้มปีที่เป็นปัญหา)
1.2 คลิกเมนู ระบบ 
1.3 คลิก จัดเรียงแฟ้มข้อมูล (ซ่อมระบบ) 
- จากนั้น รอสักครู่...จนกระทั่ง จัดเรียงเสร็จ
- ให้ลองไปใช้งานส่วนที่เป็นปัญหาดู 
- ถ้าใช้งานได้ ก็สามารถใช้งานต่อได้เลย
- ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ทำ ข้อ 2 ต่อ

 

 

 
         
    2)  พิ่มแฟ้มปีทำการ xxxx (โดยก็อปปี้โครงสร้างโปรแกรม--จากแฟ้ม บริษัท/ปี ที่ไม่เสีย เช่น บริษัทตัวอย่าง)  
       
         
   

ดูวิธีโดยละเอียดพร้อมภาพประกอบทีละขั้นตอน  >>>

 
         
         
    3) กรณีที่ทำตามข้อ 2 แล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้ --> ให้ทำตามขั้นตอนใน Repair System  
       
       
    ข้อแนะนำ  
    1) เมื่อโปรแกรมมีปัญหา ให้คลิกปุ่ม เลิกงาน (ออกจากโปรแกรม) ไม่ต้องสำรองข้อมูล (เพื่อไฟล์ที่เสียจะได้ ไม่ไปทับในถังสำรอง)  
    2) กรณีที่ไม่สามารถออกจากโปรแกรมได้  
        - ให้กดแป้นคีย์บอร์ด Ctrl  + Alt + Delete พร้อมกันทั้ง 3 ปุ่ม  
           - แล้วคลิกปุ่ม End Task ให้หลุดออกจากโปรแกรม  
    3) ก่อนทำตามขั้นตอนใน Repair System --> ให้ก็อปปี้ข้อมูลปัจจุบันเก็บไว้ก่อน (เผื่อถ้าจำเป็นต้องลงโปรแกรมใหม่ จะได้มีข้อมูลปัจจุบันอยู่)  
        - โดยเข้าไปที่ My Computer และเข้าไปที่ ไดร์ฟ ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ ให้ Copy ทั้ง โฟล์เดอร์ของโปรแกรม (เช่น AccOffice10) เก็บไว้  
    4) ทำตามขั้นตอนใน Repair System (โดยเข้าโปรแกรม--แบบไม่ต้องใส่ Password แล้วคลิกปุ่ม Repair System ที่อยู่ใต้ภาพ)  
       
    * ถ้าทำตามขั้นตอนใน Repair System ทั้งหมดแล้ว ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ หรือ เป็นข้อมูลย้อนหลัง ให้ทำ ข้อ 4 ต่อ  
       
         
    4) ลงโปรแกรมใหม่ แล้วโอนข้อมูลเดิมเข้าไป --> ให้ดูวิธี Upgrade โปรแกรมเป็นแนวทาง  
         (โดยใช้วิธี โอนข้อมูลทีละบริษัท-ทีละปี และโอนจากแหล่งที่ Copy เก็บไว้ เพื่อข้อมูลจะได้ไม่ใช่ข้อมูลย้อนหลัง)  
         
         
   

ดูวิธีโดยละเอียดพร้อมภาพประกอบทีละขั้นตอน  >>>

 
         
         
กลับสู่-ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  แนวทางการแก้ปัญหาการใช้งาน