เทคนิคเพิ่มเติม ACC-BILLING
             
 
1. วิธีรับชำระหนี้หลายใบ (ด้วยเช็คใบเดียวกัน) 11. อัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่
2. วิธีตั้งระบบเช็คจ่าย 12. ตั้งค่า-แสดงมาตราส่วน/จำนวนบรรจุ
3. ขายเชื่อ-บริการ : ตั้งให้รับรู้รายได้เมื่อออกใบเสร็จ 13. ฟังก์ชั่น-ห้ามแก้ไขบิล (เมื่อชำระหนี้แล้ว)
4. ฟังก์ชั่นแสดงเงินมัดจำในหน้าบิลซื้อ-ขาย 14. ตั้งเลขที่สมุดรายวัน-แยกเล่มแยกเดือน
5. กรณ๊รายชื่อพนักงานขายซ้ำ 15. ฟังก์ชั่น-ปิด Job (สำหรับระบบ JOB)
6. ตั้งค่า--ไม่ให้แสดงตัวช่วย Help 16. ฟังก์ชั่น-ทอนเงิน (สำหรับระบบ POS)
7. วิธีเปลี่ยนรหัสสินค้าในบิล 17. ยอดรวม-จำนวนที่เลือกชำระ
8. ฟังก์ชั่น-ใบหักที่จ่าย Auto 18. ฟังก์ชั่น-เลือกบริษัทให้ผู้ใช้งาน
9. วิธีรันเลขที่กลุ่ม 19. ฟังก์ชั่น-ภาษีซื้อแยกตามรายการ
10. ตั้งราคาแยกตามลูกค้า
  สำหรับเทคนิคการใช้งานเพิ่มเติม โปรดดูที่  <<  วิดีโอสอนการใช้งาน ACC-BILLING
   
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  เทคนิคเพิ่มเติม ACC-BILLING