รายละเอียด :  ระบบงาน & คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม
    ACC-BILLING (แอ๊ค-บิลลิ่ง)  :  โปรแกรมพิมพ์บิล บริหารงานขาย & บัญชีสำเร็จรูป
     
       
       
       
 
การทำงานแบ่งเป็น 2 ระดับ
ระดับที่ 1 : ไม่ต้องลงทะเบียน
ระดัีบที่ 2 :  ต้องลงทะเบียน
 
ประกอบด้วย 4 ระบบ  ได้แก่ ขาย-ซื้อ-สต๊อก-บัญชี
       
 
โปรแกรมระดับที่ 1
สามารถ Download ได้ฟรี
ได้ที่เมนู Download
 
- ระบบ POS  (Point Of Sale) : ขายปลีกหน้าร้าน
- ระบบ JOB (งาน)
- ระบบ ศูนย์ซ่อม : ศูนย์ซ่อมรถ, ศูนย์ซ่อมอื่นๆ
- ระบบทัวร์
   โปรแกรมระดับที่ 2    
 
ลงทะเบียนสั่งซื้อ ได้ที่
TEL :  0-2924-4698
FAX : 0-2924-4699
ราคาชุดลงทะเบียน-รดับที่ 2
    คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม ACC-BILLING
    1. มีระบบส่งเอกสารผ่าน e-mail        
  ดูายละเอียดได้ที่เมนู ราคา       โดยสามารถส่งใบเสนอราคา, ใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ ผ่านอีเมล์ได้ทันที หรือจะ SAVE เป็นไฟล์ ไปส่งต่างเครื่องก็ได้
    2. เมนูรูปแบบใหม่ (มีออฟชั่นการทำงานมากขึ้น)
  เมื่อลงทะเบียนแล้ว   3. บันทึกภาพ สินค้า/ลูกค้า ได้ (โดยสินค้า 1 ตัว หรือ ลูกค้า 1 ราย--สามารถบันทึกได้หลายภาพ เช่น ภาพด้านหน้า-ด้านข้าง-ด้านหลัง)
  โปรแกรมจะกลายสภาพจาก   4. ส่งไฟล์ข้อมูลบิลซื้อ, บิลขาย, ใบเสนอราคา ให้คู่ค้า หรือ สาขาได้ โดยไม่ต้องคีย์ใหม่
  โปรแกรมระดับที่ 1 เป็น ระดับที่ 2   5. มีระบบเปิดบิลขายเป็นชุด และ แยกชุด ในกิจการเดียวกันได้
  (ไม่จำกัด Records ในการใช้งาน   6. รองรับการขายสินค้า มี VAT และยกเว้น VAT ในบิลเดียวกัน
   ขึ้นอยู่กับความจุของ Harddisk)   7. มีระบบบันทึกขายสด (ไม่ใช่ POS)  โดยเป็นการขายเหมือนเปิดใบกำกับภาษีทั่วไป แต่ไม่ลงบัญชีลูกหนี้
      8. มีระบบจำราคาขายล่าสุด--ของลูกค้าแต่ละราย
         9. มีระบบสำรองข้อมูลลง Thumb Drive / Flash Drive, แผ่น CD ภายในตัวโปรแกรม
    10. เพียงบันทึกบิลซื้อ-บิลขาย โปรแกรมจะ Post ข้อมูลเข้าระบบสต๊อก และบัญชีอัตโนมัติ
    11. โปรแกรมทำงานบนระบบ WINDOWS
    12. ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปแบบของบิล หรือ เอกสารต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
            โดยปรับให้ลงฟอร์มสำเร็จรูปได้ทุกประเภท-ทุกขนาด หรือ สร้างแบบฟอร์มของตนเองเพื่อพิมพ์ลงกระดาษเปล่า
            เช่น แบบฟอร์ม ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบส่งของ, ใบส่งสินค้า, ใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้, ใบเสนอราคา ฯลฯ
    13. ฟอร์มบิล และ ใบเสนอราคา สามารถใส่รูปสินค้าได้ (โดยมีฟอร์มที่ชื่อ รูปแบบ-แสดงรูปภาพ)
    14. มีฟังก์ชั่นพิมพ์บิลต่อเนื่อง เช่น บันทึกขายหลายๆเลขที่ แล้วสั่งพิมพ์ออกมาทีเดียว โดยมีออฟชั่น ให้กำหนดเลขที่--ที่จะสั่งพิมพ์
    15. บันทึกข้อมูลได้มากกว่า 1 กิจการ--โดยเพิ่มชื่อบริษัทได้ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับ ความจุของ Harddisk
    16. มีระบบความปลอดภัย / รหัสผ่าน / กำหนดสิทธิการเข้าใช้งานของ User
    17. รองรับการใช้อุปกรณ์อ่านบาร์โค๊ด (Barcode)
      18. ครอบคลุมการทำงานของธุรกิจ ขายสินค้า ขายบริการ และ ผลิตสินค้า
      19. สรุปข้อมูลการซื้อ-ขาย และ เพิ่ม-ตัด สต๊อกอัตโนมัติ โดยดูรายงานได้ทันที และ กรองข้อมูลที่ต้องการดูได้
      20. สินค้าชุด : มีระบบตัดวัตถุดิบอัตโนมัติ เพียงตั้งสูตรสินค้าชุด เพื่อให้โปรแกรมจำค่า
      21. มีระบบควบคุม Serial No. ของสินค้า
      22. มีระบบเช็คและบัญชีธนาคาร
      23. มีระบบคลังสินค้า
      24. มีระบบธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ ขายปลีกหน้าร้าน POS (Point Of Sale), JOB งาน, ศูนย์ซ่อมรถและบริการต่างๆ, ทัวร์
      25. มีระบบค้างรับ-ค้างส่ง สินค้า
      26. มีระบบจองสินค้า--เพื่อตรวจสอบ ยอดจองกับสินค้าคงเหลือจริง
       
 
กลับสู่ด้านบน ACC-BILLING  ::   Download  |  ราคา  |  วิดีโอสอนการใช้งาน  เทคนิคการใช้งาน