วิดีโอ สอนการใช้งาน (ออนไลน์ผ่าน WEB สำหรับ Hi-Speed Internet)
      ACC-BILLING (แอ๊ค-บิลลิ่ง)  :  โปรแกรมพิมพ์บิล บริหารงานขาย & บัญชีสำเร็จรูป
     
         
             
     เนื้อหาของวิดีโอจะแยกเป็นส่วนๆ โดยท่านสามารถคลิกเลือกดูเฉพาะเรื่องที่ต้องการได้
     * กรณีเสียงเบา หรือ ฟังไม่ชัด แนะนำให้ใช้หูฟังเพิ่มเติม
 
      เริ่มต้นใช้งาน  
1. ติดตั้งโปรแกรมให้ถูกวิธี 3. เข้าโปรแกรม และ ตั้งชื่อกิจการ
2. ลักษณะหน้าจอ และ ปุ่มฟังก์ชั่น
  ระบบงานหลัก (ขาย-ซื้อ-สต๊อก-บัญชี)   ระบบธุรกิจเฉพาะ
     
  ส่วนที่ 1 : บันทึก-สต๊อก     1. ระบบ POS (ขายปลีกหน้าร้าน)  
  ลำดับ 1 : บันทึกรายชื่อ-สินค้า - POS คือ อะไร
  ลำดับ 2 : ตั้งยอดยกมา-สินค้า - กำหนดสิทธิการขาย 
  อื่นๆ:  - โอนรายชื่อสินค้าจาก Excel - บันทึกขายปลีก (ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ)
    - บันทึกขนาดบรรจุ - อธิบายสิทธิการขาย (กำหนดความปลอดภัย)
    - รับ/จ่ายสินค้า (ภายในกิจการ) - ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป
    - Serial No. (หลายเลขสินค้า)
      2. ระบบ JOB (งาน)  
    - วิธีใช้งาน--JOB
   
  ส่วนที่ 2 : บันทึก-ซื้อ     3. ระบบศูนย์ซ่อม  
  * บันทึก-ซื้อ หรือ ขาย ก่อนก็ได้ (แล้วแต่ความต้องการ) - วิธีใช้งาน--ศูนย์ซ่อมรถ
  ลำดับ 1 : บันทึกรายชื่อ-ผู้ขาย - วิธีใช้งาน--ศูนย์ซ่อมอื่นๆ
  ลำดับ 2 : ตั้งยอดเจ้าหนี้ยกมา-ก่อนใช้โปรแกรม (ถ้ามี)
  ลำดับ 3 : จ่ายมัดจำ (ถ้ามี)    
  ลำดับ 4 : ซื้อเชื่อ หรือ ซื้อสด (สินค้า)
  ลำดับ 5 : ใบลดหนี้ หรือ ใบเพิ่มหนี้
  ลำดับ 6 : จ่ายชำระหนี้
  อื่นๆ: - ซื้ออื่นๆ (ที่ไม่ใช่สินค้า เช่น ซื้อวัสดุ, ค่าน้ำค่าไฟ)
    - บันทึกใบกำกับ (รับภายหลังใบแจ้งหนี้)
  ส่วนที่ 3 : บันทึก-ขาย  
* บันทึก-ขาย หรือ ซื้อ ก่อนก็ได้ (แล้วแต่ความต้องการ)
ลำดับ 1 : บันทึกรายชื่อ-ลูกค้า
ลำดับ 2 : ตั้งยอดลูกหนี้ยกมา-ก่อนใช้โปรแกรม (ถ้ามี)
ลำดับ 3 : รับมัดจำ (ถ้ามี)
ลำดับ 4 : ขายเชื่อ หรือ ขายสด (สินค้า)
ลำดับ 5 : ใบลดหนี้ หรือ ใบเพิ่มหนี้
ลำดับ 6 : ใบวางบิล
ลำดับ 7 : รับชำระหนี้
อื่นๆ: - บันทึกรายได้อื่นๆ
- แนะนำวิธีบันทึกใบส่งของชั่วคราว
  ส่วนที่ 4 : บันทึก-บัญชี  
ลำดับ 1 : ผังบัญชี และ ยอดยกมา
ลำดับ 2 : พิมพ์รายงานภาษีขาย-ภาษีซื้อ
ลำดับ 3 : ปรับปรุงสมุดรายวัน
ลำดับ 4 : ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท และ งบต่างๆ
ลำดับ 5 : ปิดบัญชีสิ้นปี
อื่นๆ: - ทะเบียนเช็คและบัญชีธนาคาร
    เทคนิคการใช้งานอื่นๆ        
1. บันทึกใบเสนอราคา, ใบกำกับภาษี (แบบแสดงรูปสินค้า) 5. วิธีดูรายงาน-กำไรขั้นต้น
2. เพิ่มเอกสารใหม่ (โดยวิธีก็อปปี้) 6. ระบบความปลอดภัย
3. บันทึกใบกำกับภาษีที่มี vat และ ยกเว้นvat ในบิลเดียวกัน 7. สำรองข้อมูล
    แนะนำเพิ่มเติม-สำหรับธุรกิจอื่นๆ        
1. วิธีบันทึก-สำหรับธุรกิจบริการ
2. วิธีบันทึก-สำหรับธุรกิจผลิตสินค้า
    วิธีปรับแต่งแบบฟอร์ม หรือ รายงาน        
1. เปลี่ยนขนาดตัวอักษร (FONT) ในฟอร์ม/บิล
2. ปรับจำนวนบรรทัดในฟอร์ม/บิล
3. เปลี่ยนสีตัวอักษร
4. จัดวัตถุให้อยู่ในแนวเดียวกัน (Align)
5. ปรับให้ตรงกับบิลสำเร็จรูป (ฟอร์มจากโรงพิมพ์)
 

   
กลับสู่ด้านบน ACC-BILLING  ::   Download  | รายละเอียด  |  ราคา  |  วิดีโอสอนการใช้งาน  เทคนิคการใช้งาน