วิดีโอ-แนะนำการปรับแต่ง แบบฟอร์ม/รายงาน
        (ออนไลน์ผ่าน WEB สำหรับ Hi-Speed Internet)
             
     เนื้อหาของวิดีโอจะแยกเป็นส่วนๆ โดยท่านสามารถคลิกเลือกดูเฉพาะเรื่องที่ต้องการได้
 
    วิธีปรับแต่ง แบบฟอร์ม/รายงาน        
1. แนะนำการจัดรูปแบบฟอร์ม/บิล
2. ลบข้อความในฟอร์ม/บิล
3. เพิ่มลดขนาดของฟิลด์ (ตัวแปร)
4. แก้ไขข้อความในฟอร์ม/บิล
5. เปลี่ยนขนาดตัวอักษร (FONT) ในฟอร์ม/บิล
6. ใส่โลโก้ลงในแบบฟอร์ม
7. ปรับจุดทศนิยมในแบบฟอร์ม 
8. ตั้ง Size กระดาษ 9x5.5
9. ปรับจำนวนบรรทัดในฟอร์ม/บิล
10. เปลี่ยนสีตัวอักษร
11. จัดวัตถุให้อยู่ในแนวเดียวกัน (Align)
12. ปรับให้ตรงกับบิลสำเร็จรูป (ฟอร์มจากโรงพิมพ์)
 

   
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  วิดีโอ-แนะนำการปรับแต่ง แบบฟอร์ม/รายงาน