วิธีแก้ปัญหา Font ภาษาไทย
     
     
    กรณีที่เมนูต่างๆในโปรแกรมเป็นภาษาที่อ่านไม่ออก
    ให้คลิกปุ่ม เลิกงาน ออกจากโปรแกรม และ ตรวจสอบการตั้ง Font ภาษาไทย ตามขั้นตอนต่อไปนี้่
     
    ขั้นที่ 1 :  ตรวจสอบเรื่องการตั้งภาษาใน Regional and Language Options
       
   
1.1 คลิกที่ Start
1.2 คลิกที่ Control Panel

 

 
         
   
1.3 คลิกที่ Regional and Language Options
ภาพประกอบคำอธิบายจะเป็นภาพของ Windows XP
ซึ่งถ้าท่านใช้ Windows อื่น หน้าจอจะไม่เป็นดังภาพ 
แต่สามารถใช้ดูเป็นแนวทางได้ 

 

 
         
   
1.4 คลิกเลือกให้เป็น Thai
1.5 คลิกเลือกให้เป็น Thailand

 

 
         
   
1.6 คลิกแถบ Advanced
1.7 คลิกเลือกให้เป็น Thai
1.8 เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK

 

 
         
    ขั้นที่ 2 :  ตั้งค่าใน Display Properties
         
   
2.1 วางเมาส์บริเวณว่างๆหน้า Desktop
- คลิก ปุ่มขวา ของเมาส์ 
- คลิก Properties
 
         
   
2.2 คลิกแถบ Appearance
2.3 คลิกปุ่ม Advanced

แล้วตั้ง Font ของ Menu ให้เป็น Tahoma
(a) โดยคลิกเลือก Items ให้เป็น Menu
(b) คลิกเลือก Font ให้เป็น Tahoma
(c) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK
 
         
   
2.4 คลิกปุ่ม Advanced

แล้วตั้ง Font ของ Message Box ให้เป็น Tahoma
(a) โดยคลิกเลือก Items ให้เป็น Message Box
(b) คลิกเลือก Font ให้เป็น Tahoma
(c) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK
 
         
   
2.5 คลิกปุ่ม Advanced

แล้วตั้ง Font ของ ToolTip ให้เป็น Tahoma
(a) โดยคลิกเลือก Items ให้เป็น ToolTip
(b) คลิกเลือก Font ให้เป็น Tahoma
(c) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK
 
         
   
2.6 คลิกปุ่ม OK
2.7 จากนั้น รอสักครู่...
- จนกระทั่ง ข้อความ Please Wait หายไป
- จากนั้น ก็ลองเข้าโปรแกรมดู
 
         
     
    กรณีที่ทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
    - ให้ทำตาม ข้อ 2.1-2.7 อีกครั้ง แต่เลือกเปลี่ยน Font ให้เป็นตัวอื่น (ที่ไม่ใช่ Tahoma)
    - จากนั้น ทำตาม ข้อ 2.1-2.7 อีกครั้ง โดยเลือกเปลี่ยน Font กลับ ให้เป็น Tahoma
    ที่ให้ทำเช่นนี้  เนื่องจากบางครั้ง Windows อาจจะไม่ Active
    ดังนั้น จึงให้ลองเปลี่ยน Font ให้เป็นตัวอื่นก่อน (ที่ไม่ใช่ Tahoma)
    แล้วจึงเปลี่ยนกลับ ให้เป็น Tahoma อีกทีหนึ่ง
     
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  วิธีแก้ปัญหาเรื่อง Font ภาษาไทย