หลักการปรับแต่ง-แบบฟอร์ม/รายงาน
     
     
    สำหรับ แบบฟอร์ม หรือ รายงาน ในโปรแกรมสามารถปรับแต่งรูปแบบได้ตามต้องการ ได้ทั้งแบบฟอร์มที่พิมพ์ลงกระดาษเปล่า
    หรือ ตั้งให้พิมพ์ลงตามช่องต่างๆ ของแบบฟอร์มที่สั่งทำจากโรงพิมพ์  
    โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ :  
       
    1. การปรับแต่งแบบฟอร์ม--ควร ก็อปปี้ แบบฟอร์ม/รายงาน จากแบบฟอร์ม-มาตรฐานของโปรแกรมออกมาก่อน   
      แล้วจึงทำการปรับแต่งแบบฟอร์ม-ที่ท่านก็อปปี้ออกมา เพื่อจะได้ไม่ต้องปรับแต่งใหม่ เมื่อมีการ Upgrade โปรแกรม   
      เนื่องจาก แบบฟอร์ม/รายงาน ที่ท่านก็อปปี้ออกมา จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม My Forms / My Reports เมื่อต้องการโอนข้อมูล  
      ข้ามเวอร์ชั่น โปรแกรมจะมีฟังก์ชั่นให้เลือกโอนแบบฟอร์ม/รายงานที่ท่านปรับแต่งเองเข้าไปด้วย  
         
    2. กรณีที่ใช้เครื่องพิมพ์ (Printer) หลายเครื่อง หรือ หลายรุ่น (ให้แยก 1 ฟอร์ม ต่อ 1 Printer)  
      เช่น ใช้เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง ได้แก่ เครื่องพิมพ์ Laser และ หัวเข็ม   
      - ให้ก็อปปี้-แบบฟอร์ม/รายงาน ออกมา เพื่อรองรับสำหรับเครื่องพิมพ์-Laser  
         และ ก็อปปี้-แบบฟอร์ม/รายงาน ออกมาอีก 1 แบบฟอร์ม เพื่อรองรับสำหรับเครื่องพิมพ์-หัวเข็ม  
        [โดยเข้าไปตั้งในแบบพิมพ์ แล้วคลิกที่ File / Print Setup จะมีให้ตั้ง Printer ได้]  
      * ถ้าไม่แยกแบบฟอร์มแต่ละรุ่น Printer จะทำให้แบบฟอร์มพิมพ์ออกมาไม่ตรง ซึ่งอาจจะพิมพ์เลยหน้า หรือ อาจจะฟีดเป็นหน้าว่างๆ  
         
    3. กรณีที่ใช้ขนาดกระดาษ (Paper Size) หลายขนาด  
      เช่น บิลขาย มีการใช้ทั้งขนาดกระดาษต่อเนื่อง 9x11 (Letter) และ ขนาด 9x5.5 (ครึ่งหนึ่งของ A4)  
      - ให้ก็อปปี้-แบบฟอร์ม/รายงาน ออกมา เพื่อรองรับสำหรับขนาดกระดาษต่อเนื่อง 9x11 (Letter)   
         และ ก็อปปี้-แบบฟอร์ม/รายงาน ออกมาอีก 1 แบบฟอร์ม เพื่อรองรับสำหรับขนาด 9x5.5 (ครึ่งหนึ่งของ A4)  
        [โดยเข้าไปตั้งในแบบพิมพ์ แล้วคลิกที่ File / Print Setup จะมีให้ตั้งขนาดกระดาษ (Paper Size) ได้]  
      * ถ้าไม่แยกแบบฟอร์มแต่ละขนาดกระดาษ จะทำให้แบบฟอร์มพิมพ์ออกมาไม่ตรงเช่นกัน  
         
      หมายเหต: กรณีที่มีการใช้ทั้งเครื่องพิมพ์-หลายเครื่อง และ ขนาดกระดาษหลายขนาด  
      เช่น บิลขาย-ขนาด A4 ต้องการให้พิมพ์ออก เครื่องพิมพ์ Laser --> ให้สร้างเป็น 1 แบบฟอร์ม (จัดเก็บเข้า-แบบ 1)  
      บิลขาย-ขนาด 9x5.5 (ครึ่งหนึ่งของ A4) ต้องการให้พิมพ์ออก เครื่องพิมพ์หัวเข็ม --> ให้ก็อปปี้ออกมาอีก 1 แบบฟอร์ม (จัดเก็บเข้า-แบบ 2)  
      บิลขาย-ขนาด 9x11 (Letter) ต้องการให้พิมพ์ออก เครื่องพิมพ์หัวเข็ม --> ให้ก็อปปี้ออกมาอีก 1 แบบฟอร์ม (จัดเก็บเข้า-แบบ 3)  
         
      กรณีใช้เครื่องพิมพ์--แบบที่สามารถใช้เป็นเครื่องถ่ายเอกสารและแฟกซ์ได้  
      ถ้าไม่สามารถ Preview หรือ Print ได้ โดยจะมี Error แสดงขึ้นมาตลอด  
      - ให้ลองใช้ Word หรือ Excel ดูว่าสามารถ Preview หรือ Print ได้ หรือเปล่า?  
        --> ถ้าได้ ให้แก้ไขแบบฟอร์มที่เป็นปัญหา โดยเปลี่ยน Size ขนาดกระดาษเป็น A4 แล้วลอง Preview ดูใหม่  
               (ถ้าสามารถ Preview ได้ แสดงว่า เครื่องพิมพ์ไม่รับขนาดกระดาษพิเศษ หรือ แม้แต่ Letter จะต้องใช้เป็น A4 แทน)  
        --> ถ้าไม่ได้ แสดงว่าอาจจะมีปัญหาที่ตัวเครื่องพิมพ์ โปรดตรวจสอบที่เครื่องพิมพ์ และ Driver ของเครื่องพิมพ์  
         
    4. ทุกบริษัท-ทุกปี จะเห็นชื่อแบบฟอร์มต่างๆของโปรแกรม เหมือนกัน  
      ไม่ว่าจะเปิดใช้งานที่ บริษัทใด หรือ ปีใด ก็ตาม--จะเห็นแบบฟอร์มทั้งหมด เหมือนกัน  
      ดังนั้น ถ้ามีหลายบริษัท แล้วใช้รูปแบบฟอร์มเหมือนกัน ก็สามารถใช้แบบฟอร์มเดียวกัน--ร่วมกันได้  
      แต่ถ้ารูปแบบฟอร์มแต่ละบริษัทแตกต่างกัน ให้ก็อปปี้-แบบฟอร์มออกมาแล้วปรับแต่งเพิ่มเติมได้ตามต้องการ  
      โดยอาจจะกำกับ ชื่อแบบฟอร์ม ด้วยชื่อบริษัทต่อท้าย จะได้ทราบว่าแบบฟอร์มใด--ใช้สำหรับบริษัทใด  
         
         
    การปรับแต่งแบบฟอร์ม--สำหรับระบบ LAN  
         
      1) ให้ตรวจสอบว่า เครื่องพิมพ์ (Printer) ต่อตรงที่เครื่องคอมฯ เครื่องไหน-->ให้ทำการ Share Printer ไว้  
      2) ให้ทำการปรับแต่งแบบฟอร์มที่ เครื่องคอมฯ (ที่ต่อ Printer โดยตรง)   
           ถ้าไปปรับแต่งแบบฟอร์มที่ เครื่องที่ไม่ได้ต่อ Printer โดยตรง เท่าที่พบมักจะเกิดปัญหา Paper Size ที่ตั้งไว้ในแบบฟอร์ม  
           ไม่จำค่าที่ตั้งไว้ จึงทำให้การพิมพ์แบบฟอร์มเพี้ยนได้  
         
      หมายเหตุ : กรณีที่ต้องการให้ใส่ รูปภาพ/โลโก้ ลงในแบบฟอร์ม--สำหรับระบบ LAN   
      1) ให้ก็อปปี้ ไฟล์รูปภาพ/โลโก้ ไปเก็บไว้ที่ โฟล์เดอร์โปรแกรม ที่ เครื่องแม่ ก่อน   
      2)  ส่วนการปรับแต่งแบบฟอร์ม ให้ไปปรับแต่งที่ เครื่องคอมฯ (ที่ต่อ Printer โดยตรง)  
            เช่น กรณีที่เครื่องพิมพ์ (Printer) ต่อตรงที่เครื่องลูก ให้ปรับแต่งแบบฟอร์มที่เครื่องลูกเครื่องนั้น แล้วเลือก ไฟล์รูปภาพ/โลโก้ จากเครื่องแม่  
            ตอนใส่ ไฟล์รูปภาพ/โลโก้ (ในการปรับแต่งฟอร์มใน Report Designer)  
             - ให้คลิก OLE (ที่แถบเครื่องมือ RepControl)  
             - แล้วเลือกเข้าไปที่ My Network Places และเลือกแหล่งตามที่ได้วาง ไฟล์รูปภาพ/โลโก้ ไว้ในเครื่องแม่  
         
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  หลักการปรับแต่ง-แบบฟอร์ม/รายงาน