กรณีต้องการลง Windows ใหม่
     
     
    กรณีต้องการ Format ฮาร์ดดิสค์ เพื่อลง Windows ใหม่ ขอแนะนำขั้นตอนเพื่อจัดการข้อมูล ดังต่อไปนี้
       
    ขั้นที่ 1 : สำรองข้อมูลลงแหล่งอื่นเก็บไว้ก่อน  เช่น Write ลงแผ่น CD  (เพื่อกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้)
       
   

ดูวิธีพร้อมภาพประกอบทีละขั้นตอน  >>> 

 
    ขั้นที่ 2 :  Format ฮาร์ดดิสค์ เพื่อลง Windows ใหม่
       
    2.1 ขอแนะนำให้ Format เฉพาะ ไดร์ฟที่ลง Windows เท่านั้น (เช่น ไดร์ฟ C)  
          ไดร์ฟที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ อย่า Format (เพื่อจะได้ใช้รหัสลงทะเบียนเดิมได้ ไม่ต้องขอรหัสใหม่)  
    2.2 จากนั้น ติดตั้ง Windows ใหม่ตามต้องการ  
         
    ขั้นที่ 3 :  ติดตั้งโปรแกรมใหม่--ที่ไดร์ฟที่เพิ่งลง Windows (เพื่อหลอก Windows ให้สามารถอ่าน Driver ของโปรแกรมได้)
       
    3.1 ให้นำแผ่นโปรแกรม หรือ Download ไฟล์ Setup ไปติดตั้งลง ไดร์ฟที่เพิ่งลง Windows ใหม่  
          เช่น ลง Windows ใหม่ที่ ไดร์ฟ C --> ให้ติดตั้งโปรแกรมที่ไดร์ฟ C (เพื่อหลอก Windows ให้สามารถอ่าน Driver ของโปรแกรมได้)  
       
    การติดตั้งโปรแกรมลง ไดร์ฟ C  ขอแนะนำ ขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้ :  
       
   
(a) ให้ ดับเบิ้ลคลิก เข้าไปที่ ไฟล์ Setup
(b) รอสักครู่...ให้คลิกปุ่ม Next
(c) โดยคลิกปุ่ม Next ไปเรื่อยๆ (ไม่ต้อง Change ไดร์ฟ
     (ไม่ต้อง Change ไดร์ฟ) 
       เพื่อให้โปรแกรมติดตั้งลง ไดร์ฟ C จะได้ไม่ทับข้อมูลเดิมของท่าน
- คลิกปุ่ม Install และ คลิกปุ่ม Finish
- เสร็จแล้ว ให้ปิดหน้าจอต่างๆ ออกมาให้หมด

 

 
         
    3.2  Shortcut ของโปรแกรมที่หน้า Desktop (ที่ Link มาจากไดร์ฟ C ให้ลบทิ้งไปก่อน)  
       
   
(a) ชี้เมาส์ไปที่ Shortcut ของโปรแกรม
      แล้วคลิก ปุ่มขวาของเมาส์
(b) คลิกที่ Delete
(c) จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ยืนยัน
   - คลิกปุ่ม Yes

 

 
       
    ขั้นที่ 4 :  สร้าง Shortcut ใหม่ (โดย Link จากไดร์ฟที่เป็นข้อมูลเดิม)
       
   
4.1 ดับเบิ้ลคลิก เข้าไปที่ My Computer
ดับเบิ้ลคลิก เข้าไปที่ ไดร์ฟที่ติดตั้งโปรแกรม ไว้
เช่น ไดร์ฟ D
4.2 ดับเบิ้ลคลิก เข้าไปที่ โฟล์เดอร์ของโปรแกรม
เช่น AccOffice10
4.3 ชี้เมาส์ไปที่ Icon ของโปรแกรม  (หรือ รูปสุนัขจิ้งจอก)
แล้วคลิก ปุ่มขวาของเมาส์
4.4 คลิกที่ Send To
4.5 คลิกที่ Desktop (Create Shortcut)

 

 
         
   
4.6 ให้ปิดหน้าจอต่างๆ ออกมาที่หน้าจอ Desktop
จะเจอ Shortcut ที่สร้างขึ้นมาใหม่
จากนั้น ก็สามารถเข้าโปรแกรมใช้งานต่อได้เลย
- ถ้าใช้งานต่อได้ปกติ ข้อมูลที่สำรองไว้ตาม ขั้นที่ 1
    ก็ให้เก็บไว้เป็นข้อมูลสำรอง ไม่ต้องทำอะไร
- ถ้ามีข้อความเตือนฟ้องให้ลงทะเบียน
  ให้นำ รหัสลงทะเบียนเดิม มาบันทึก
   (ถ้าไม่ได้ Format ไดร์ฟทีเคยลงทะเบียนไว้ รหัสเดิมจะใช้ได้)

 

 
         
       
    สำหรับโปรแกรม ACC-BILLING, ACC-ROOM และ ACC-GL สามารถดูวิธีข้างต้นเป็นแนวทางได้เช่นกัน  
       
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  กรณีต้องการลง Windows ใหม่