แนะนำการใช้งาน-สำหรับระบบ LAN
     
   
  ระบบ LAN : เป็นการใช้งานโปรแกรมหลายเครื่องพร้อมๆกัน--ทุกเครื่องใช้ข้อมูลเดียวกัน โดยข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ที่ เครื่องแม่ (SERVER)
   
  1. ข้อแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์--ระบบ LAN
     
  (1.1) ควรเลือกเครื่องที่มีคุณภาพดีที่สุดเป็น เครื่องแมเพื่อการทำงานจะได้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ ปลอดภัยสำหรับเก็บข้อมูล
    - สเปคเครื่องคอมฯ ถ้าจะให้แนะนำ --> ขอให้รัน Windows XP ได้--ก็ถือว่าใช้ได้
    - สำหรับฮาร์ดดิสก์ --> ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่จะบันทึก (แต่ควรมีพื้นที่เหลืออย่างน้อย 500 MB ขึ้นไป)
  (1.2) ระบบ Windows ที่ใช้--ควรให้สัมพันธ์กันทั้งเครื่องแม่ และ เครื่องลูก-ทุกเครื่อง (ปัจจุบันแนะนำ XP PRO)
  (1.3) อุปกรณ์การเชื่อมต่อ LAN ควรใช้แบบที่มีคุณภาพ และ มี Speed สัมพันธ์กับเครื่องคอมฯ เพื่อการทำงานจะได้ไม่ช้า
  (1.4) สำหรับทุกเครื่อง-ที่ใช้โปรแกรม (ทั้งเครื่องแม่ และ เครื่องลูก-ทุกเครื่อง) ควรจัดหา เครื่องสำรองไฟ (UPS) เพื่อป้องกัน ไฟตก/ไฟดับ
    เนื่องจาก ไฟตก ไฟดับ จะมีผลทำให้แฟ้มข้อมูลเสียหายได้
    - กรณีที่ใช้ HUB --> ควรมีเครื่องสำรองไฟ สำหรับ HUB ด้วย
    - เมื่อใช้งานเครื่องสำรองไฟไปนานๆแล้ว ควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำรองไฟด้วย เนื่องจาก Battery อาจจะเสื่อมได้
     
  2. ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน-ระบบ LAN
   
  (2.1) เครื่องแม่ และ เครื่องลูก-ทุกเครื่อง ต้องติดตั้งโปรแกรม Volume เดียวกัน
    - ถ้าใช้ต่างรุ่นกัน เช่น เครื่องแม่ ใช้ AccOffice (Vol # 10.45) แต่เครื่องลูกใช้ Vol # 10.40
      จะทำให้การทำงานของโปรแกรม Error ได้ เนื่องจาก ฟังก์ชั่นบางส่วนอาจจะไม่เหมือนกัน
      ดังนั้น ถ้ามีการ Upgrade โปรแกรมจะต้อง Upgrade ทุกเครื่องให้เป็น รุ่นเดียวกันทั้งหมด
  (2.2) การจัดการระบบต่างๆ ให้ทำที่ เครื่องแม่ เช่น ตั้งค่า, ปรับแต่งแบบฟอร์ม, ก็อปปี้ไฟล์ข้อมูล, ปรับปรุงข้อมูล, ล้างข้อมูล
    หมายเหตุ : กรณีจัดการเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อมูล เช่น ก็อปปี้ไฟล์ข้อมูล, ปรับปรุงข้อมูล, ล้างข้อมูล
    จะต้องให้เครื่องลูก-ทุกเครื่อง คลิกปุ่ม เลิกงาน ออกจากโปรแกรมให้หมดก่อน แล้วทำที่ เครื่องแม่
  (2.3) การ เปิด โปรแกรม
    - เครื่องแม่ (Server) จะต้องเปิดเครื่องไว้ (แต่ไม่จำเป็นต้องเปิดโปรแกรมไว้) เนื่องจาก ข้อมูลทั้งหมดเก็บอยู่ที่เครื่องแม่
       ถ้าไม่ได้เปิดเครื่องแม่ --> เครื่องลูกจะไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้้
       *** กรณีที่เครื่องแม่-ไม่ได้ใช้งานโปรแกรม ขอแนะนำให้เปิดเครื่องไว้เฉยๆ ไม่ต้อง เปิดโปรแกรมค้างไว้ ***
  (2.4) การ ปิด โปรแกรม
    * กรณีมีการเปิดใช้งานโปรแกรมทั้ง เครื่องแม่ และ เครื่องลูก
    - การสำรองข้อมูล (ตอนออกจากโปรแกรม) ให้ทำที่ เครื่องแม่
    - เครื่องลูก เมื่อใช้งานเสร็จ ให้คลิกปุ่ม เลิกงาน ออกจากโปรแกรมได้เลย (ไม่ต้องสำรองข้อมูล)
      เนื่องจาก ข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่เครื่องแม่ การสำรองที่เครื่องแม่จะเป็นการสำรองเข้าไฟล์ Backup ในเครื่องแม่โดยตรง
      ดังนั้น จะใช้เวลาสำรองข้อมูล น้อยกว่า การสำรองข้อมูลผ่านจากเครื่องลูก
    * กรณีมีการเปิดใช้งานโปรแกรมเฉพาะเครื่องลูก (เครื่องแม่-ไม่ได้เปิดโปรแกรม)
    - การสำรองข้อมูล (ตอนออกจากโปรแกรม) ให้ทำที่ เครื่องลูก (เครื่องใด-เครื่องหนึ่ง)
      โดยให้เครื่องอื่น คลิกปุ่ม เลิกงาน ออกจากโปรแกรมให้หมดก่อน ให้เหลือเครื่องเดียว-ตอนสำรองข้อมูล
     หมายเหตุ : ถึงแม้ว่า เครื่องแม่-จะไม่ได้เปิดใช้งานโปรแกรม แต่ก่อนจะ ปิด เครื่องแม่ ควรตรวจสอบก่อนว่า เครื่องลูก-ทุกเครื่อง 
     เลิกงานออกจากโปรแกรมหมดแล้ว มิฉะนั้น อาจจะทำให้ไฟล์โปรแกรมเสียได้ ซึ่งเหมือนกับ ไฟตก ไฟดับ
  (2.5) นอกจาก การสำรองข้อมูล-ภายในโปรแกรม (ตอนเลิกงานออกจากโปรแกรม) แล้ว--ควรสำรองข้อมูลลงแหล่งอื่นๆ ไว้บ้าง
    เช่น ก็อปปี้ทั้งโฟล์เดอร์ของโปรแกรม ลง Thumb/ Flash Drive, CD-ROM, DVD หรือ ก็อปปี้ไปไว้ที่เครื่องอื่น
    โดยควรจัดการให้เป็นระบบ เช่น อาจจะตั้งระเบียบภายในกิจการ ว่าผู้ใช้โปรแกรมจะต้องทำการก็อปปี้ลงแหล่งอื่นๆ ทุก 3 วัน,
    ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน ทั้งนี้แล้วแต่ความสามารถของแต่ละกิจการที่จะทำได้ และ ขึ้นอยู่กับ ความสำคัญของข้อมูล
     
    >>  แนะนำวิธีสำรองข้อมูลลงแหล่งอื่น
     
   
กลับสู่ด้านบน สถานะ :  เทคนิคการใช้งาน  \  แนะนำการใช้งาน-สำหรับระบบ LAN