T1

 

วิธีสร้างแฟ้มปีทำการใหม่ เพื่อรองรับการคีย์ข้อมูลของปีใหม่--ใช้วิธีปิดบัญชีโอนยอดยกไปปีถัดไป (เพิ่มปีทำการอัตโนมัติ)

    เนื่องจาก โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลของโปรแกรมจะแยกแฟ้มข้อมูลเป็นปีๆ เพื่อไม่ให้ไฟล์ข้อมูลโตเกินไป และให้โปรแกรมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
    ดังนั้น ก่อนที่จะเริ่มคีย์ของมูลของปีใหม่ (ถึงแม้ข้อมูลปีที่แล้วยังไม่สมบูรณ์ก็ตาม) ควรทำการโอนปิดบัญชีโอนยอดยกไป เพื่อสร้างแฟ้มปีทำการถัดไป 
    ขอยกตัวอย่างการโอนปิดบัญชีของโปรแกรม AccOffice10  ทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ :
    1. ไปที่เมนู บัญชี
    2. คลิกแถบ กระดาษทำการ
    3. คลิกปุ่ม ปิดบัญชีโอนยอดยกไป
    4. คลิกปุ่ม เริ่มปิดบัญชี
    5. รอสักครู่ จะได้ แฟ้มปีใหม่ ขึ้นมา (ให้สังเกตุที่หน้าจอด้านบน จะแสดงชื่อบริษัทและปีทำการ)
    6. จากนั้น ก็สามารถคีย์ข้อมูลของปีใหม่ได้เลย ส่วนข้อมูลปีที่แล้ว ก็สามารถเข้าไปใช้งานต่อได้ โดยใช้ วิธีเปลี่ยนปีทำการ (ดูข้อแนะนำในข้อ T2)
        แฟ้มข้อมูลปีที่แล้ว กับ แฟ้มข้อมูลปีใหม่ จะแยกเป็นคนละแฟ้มกัน (ไม่เกี่ยวข้องกัน) 
        *ถ้าต้องการ Update ยอดยกมาของปีใหม่ ต้องโอนปิดซ้ำ (ดูข้อแนะนำในข้อ T3)
    ***ดูภาพประกอบคำอธิบายได้ในคู่มือ AccOffice9 หน้า 313-317 (AccOffice10 ใช้คู่มือร่วมกับ AccOffice9)
    ส่วนโปรแกรมอื่นๆ ก็สามารถดูขั้นตอนข้างต้นเป็นแนวทางได้ เนื่องจาก ขั้นตอนต่างๆจะคล้ายๆกัน หรือ จะดูจากคู่มือของแต่ละโปรแกรม ดังนี้ :
    - โปรแกรม ACC-BILLING : ดูคู่มือ หน้า 255-256
    - โปรแกรม ACC-GL : ดูคู่มือ หน้า 223-224
    - โปรแกรม ACC-ROOM : ดูคู่มือ หน้า 236-237
     

T2

 

วิธีเข้าไปปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มข้อมูลปีที่แล้ว--กรณีที่มีการโอนปิดบัญชี (เพิ่มปีอัตโนมัติ)ไปแล้วcOffice กับ ACC-BILLING ต่างกันอย่างไร (ควรจะใช้ตัวไหนดี) ?

    ให้ใช้วิธีเปลี่ยนปีทำการ--โดยเปลี่ยนให้เป็นแฟ้มปีที่แล้ว
    ขอยกตัวอย่างการเปลี่ยนปีทำการของโปรแกรม AccOffice10  ทำได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ :
    1. คลิกปุ่ม บริษัท   (ถ้าปุ่ม บริษัท คลิกไม่ได้ ให้คลิกที่เมนู Info \ บริษัท)
    2. คลิกที่ ชื่อบริษัทที่ต้องการ (ให้ขึ้นแถบแสง)
    3. คลิกปุ่ม เลือกบริษัท / เลือกปี 
       - จากนั้น คลิกเลือก ปีที่ต้องการ (ให้ขึ้นแถบแสง)
       - เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม เลือก
    4. จากนั้น ให้สังเกตุที่ด้านบนของจอภาพ จะเปลี่ยนเป็น แฟ้มข้อมูลของปีที่แล้ว
        ท่านสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ ของแฟ้มข้อมูลปีที่แล้ว ได้ตามต้องการ 
        (แฟ้มข้อมูลปีที่แล้ว กับ แฟ้มข้อมูลปีใหม่ จะแยกเป็นคนละแฟ้มกัน--ไม่เกี่ยวข้องกัน) 
    ***ดูภาพประกอบคำอธิบายได้ในคู่มือ AccOffice9 หน้า 380 (AccOffice10 ใช้คู่มือร่วมกับ AccOffice9)
    ส่วนโปรแกรมอื่นๆ โปรดดูวิธีจากคู่มือของแต่ละโปรแกรม ดังนี้ :
    - โปรแกรม ACC-BILLING : ดูคู่มือ หน้า 314
    - โปรแกรม ACC-GL : ดูคู่มือ หน้า 228
    - โปรแกรม ACC-ROOM : ดูคู่มือ หน้า 298
     

T3

 

วิธี Update ยอดยกมา ของแฟ้มข้อมูลปีใหม่--กรณีที่มีการโอนปิดบัญชี (เพิ่มปีอัตโนมัติ)ไปแล้ว และมีการปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มปีที่แล้ว

    การ Update ยอดยกมา--ของแฟ้มข้อมูลปีใหม่ มีข้อแนะนำดังนี้ :
    1. ให้ทำการ สำรองข้อมูล ปัจจุบันเก็บไว้ก่อน เพื่อเอาไว้เปรียบเทียบ หรือ ถ้าผิดพลาดยังไงก็จะได้โอนข้อมูลของเดิมกลับเข้ามาได้ 
    โดยอาจจะใช้วิธี Copy ทั้งโฟล์เดอร์โปรแกรม
    ขอยกตัวอย่าง โปรแกรม AccOffice10 (โดยทำงานที่ ไดร์ฟ D)  *กรณีไม่ทราบว่าโปรแกรมทำงานอยู่ที่ไหน (ดูข้อแนะนำในข้อ T4)
     วิธี Copy ทำได้ดังนี้ :
    (1.1) ให้ออกจากโปรแกรม (ถ้าเปิดใช้โปรแกรมอยู่จะไม่สามารถ Copy ได้)
             สำหรับระบบ LAN : ต้องให้ทุกเครื่องคลิกปุ่ม เลิกงาน-ออกจากโปรแกรมให้หมด แล้วทำการ Copy ที่ เครื่องแม
    (1.2) ดับเบิ้ลคลิก เข้าไปที่ My Computer 
    (1.3) ดับเบิ้ลคลิก เข้าไปที่ ไดร์ฟที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ (ตามตัวอย่างนี้ คือ ไดร์ฟ D) 
    (1.4) จะเจอ โฟล์เดอร์ของโปรแกรม (ตามตัวอย่างนี้ คือ AccOffice10)--ซึ่งจะเป็นรูปกระเป๋าสี่เหลี่ยมสีเหลือง
    (1.5) ชี้เมาส์ไปที่ โฟล์เดอร์ของโปรแกรม แล้วคลิก ปุ่มขวาของเมาส์ และคลิก Copy
    (1.6) ชี้เมาส์ บริเวณว่างๆ แล้วคลิก ปุ่มขวาของเมาส์ และคลิก Paste
    (1.7) จากนั้น รอสักครู่...จะได้ โฟล์เดอร์ใหม่ (ตามตัวอย่าง ก็จะได้โฟล์เดอร์ใหม่เป็น Copy of AccOffice10) 
    (1.8) เสร็จแล้ว ให้ปิดหน้าจอต่างๆออกมา
    2. ให้ทำการ โอนปิดซ้ำอีกครั้ง 
    (2.1) เข้าโปรแกรมตามปกติ
             สำหรับระบบ LAN : ให้ทำการปิดบัญชี ที่ เครื่องแม่ (ระหว่างปิดบัญชีที่เครื่องแม่ ห้ามเครื่องลูกทุกเครื่อง--เปิดใช้โปรแกรม)
    (2.2) ให้เปิดใช้ แฟ้มปีทำการปีที่แล้ว เช่น ปี 2551 โดยสังเกตุที่ด้านบนของจอภาพว่าเปิดใช้ปีใดอยู่ (ถ้าไม่ใช่ ดู วิธีเปลี่ยนปีทำการ ในข้อ T2)
    (2.3) ให้ทำการ โอนปิด ซ้ำอีกครั้ง (ตามขั้นตอนข้างต้น ในข้อ T1
    (2.4) จากนั้น จะมีข้อความเตือนว่าปีถัดไปมีข้อมูลอยู่แล้ว จะโอนยอดยกไปปีถัดไปหรือไม่ ?
             - ให้คลิกปุ่ม Yes  
    (2.5) รอสักครู่...เสร็จแล้ว โปรแกรมจะเข้าสู่แฟ้มปีถัดไปให้อัตโนมัติ (โดยสังเกตที่ด้านบนของจอภาพ ตามตัวอย่างก็จะเป็น ปี 2552)
             โปรแกรมจะ Update ให้เฉพาะยอดยกมา-ของปีถัดไปเท่านั้น--โดยนำยอดของปลายปีที่แล้ว (2551) มาโอนเข้าสู่ยอดยกมา--ของปีถัดไป (2552)
    ส่วนโปรแกรมอื่นๆ ก็สามารถดูขั้นตอนข้างต้นเป็นแนวทางได้ เนื่องจาก ขั้นตอนต่างๆจะคล้ายคลึงกัน
 

T4

 

วิธีตรวจสอบแหล่งการทำงานของโปรแกรม / แหล่งของแฟ้มข้อมูลBILLING ต่างกันอย่างไร (ควรจะใช้ตัวไหนดี) ?

    สำหรับระบบ LAN : ให้ทำการตรวจสอบ ที่ เครื่องแม่ (เนื่องจากข้อมูล จัดเก็บอยู่ที่เครื่องแม่)
    ขอยกตัวอย่างการตรวจสอบแหล่งการทำงานของโปรแกรม AccOffice10 
    1. เข้าโปรแกรมตามปกติ
    2. คลิกที่เมนู Info
    3. คลิก แหล่งของแฟ้มข้อมูลบริษัทนี้
    4. โปรดจด บรรทัดที่ 1 และ 2 ไว้ (จะทราบว่าข้อมูลอยู่ที่ไดร์ฟอะไร)
    ***ดูภาพประกอบคำอธิบายได้ในคู่มือ AccOffice9 หน้า 17 (AccOffice10 ใช้คู่มือร่วมกับ AccOffice9)
    ส่วนโปรแกรมอื่นๆ ก็สามารถดูขั้นตอนข้างต้นเป็นแนวทางได้ เนื่องจาก ขั้นตอนต่างๆจะคล้ายๆกัน หรือ จะดูจากคู่มือของแต่ละโปรแกรม ดังนี้ :
    - โปรแกรม ACC-BILLING : ดูคู่มือ หน้า 7-8
    - โปรแกรม ACC-GL : ดูคู่มือ หน้า 244
    - โปรแกรม ACC-ROOM : ดูคู่มือ หน้า 7-8
  กลับสู่เมนู-ด้านบน