ปรับเลื่อนเส้นตาราง
     
     
   สำหรับแบบฟอร์ม--พิมพ์ลงกระดาษเปล่าที่มีตารางและเส้นต่างๆ วิธีปรับเลื่อนเส้นตาราง สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ :
       
   
 สมมุติว่า ต้องการขยับตารางขึ้น
* การปรับฟอร์มจะต้องเข้ามาจากปุ่ม แก้ไขฟอร์ม
   คลิกแบบฟอร์มที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม แก้ไข จะเข้ามาสู่หน้าจอ-ดังภาพ
1. คลิกที่ กรอบของตาราง (ให้ขึ้นจุดดำ)
- ชี้เมาส์ที่ จุดตรงกลาง ของกรอบตาราง-ด้านบน
- กดเมาส์แช่ไว้ (เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นลูกศรขึ้น-ลง)

 

 
         
   
2. ให้ลากขึ้น (จะเกิดกรอบเส้นปะ)
เมื่อได้ตามต้องการ ให้ปล่อยเมาส์
(กรอบของตาราง จะขยายขึ้นไปด้านบน)

 

 
         
   
3. ให้เลื่อนข้อความ--ที่เป็นหัวคอลัมน์ ขึ้นตามกรอบตาราง
- โดยกดแป้นคีย์บอร์ด Shift ค้างไว้
- และไล่คลิก ข้อความ--ที่เป็นหัวคอลัมน์ ให้ขึ้นจุดดำ
- แล้วปล่อยแป้นคีย์บอร์ด Shift
- จากนั้น ให้กดแป้นคีย์บอร์ด ลูกศรขึ้น 
   เพื่อขยับข้อความขึ้น ให้ดูตามความสวยงาม

 

 
         
   
4. ปรับเส้นแบ่งคอลัมน์ (ที่เส้นใดเส้นหนึ่งก่อน)
- โดยคลิกที่ เส้นแบ่งคอลัมน์ที่ต้องการ (ให้ขึ้นจุดดำ)
- ชี้เมาส์ที่ จุดปลายของเส้น-ด้านบน
- กดเมาส์แช่ไว้ (เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นลูกศรขึ้น-ลง)
- จากนั้น ให้ลากขึ้น (เส้นจะกลายเป็นเส้นปะ)
   ให้ลากไปชนกับกรอบของตาราง-ด้านบน
* กรณีที่ลากเส้น-เกยกรอบขึ้นไป อาจทำให้ดูไม่สวยงาม
   วิธีปรับเส้น--ให้สั้นลงทีละนิด ให้ทำดังนี้
   - ให้คลิกที่ จุดปลาย-ด้านบน แล้วปล่อยเมาส์ จะทำให้เส้น
      สั้นลงได้ทีละนิด (ทำซ้ำ-->ให้ได้เส้นชนกับกรอบพอดี)

 

 
         
   
5. เมื่อได้เส้นใดเส้นหนึ่งเป็นต้นแบบแล้ว
- ให้คลิกที่ เส้นต้นแบบ (ให้ขึ้นจุดดำ)
- โดยกดแป้นคีย์บอร์ด Shift ค้างไว้
- และไล่คลิก เส้นอื่นๆที่เหลือ ให้ขึ้นจุดดำ
- แล้วปล่อยแป้นคีย์บอร์ด Shift
(a) คลิกที่ Format
(b) คลิกที่ Align
(c) คลิกที่ Align Top Edges
- จากนั้น เส้นแบ่งคอลัมน์-ทุกเส้น
  จะถูกปรับขึ้นไปด้านบน-ในแนวเดียวกัน

 

 
         
   
6. ปรับเส้นแบ่งคอลัมน์ให้มีความยาวเท่ากัน
(ไม่ต้องเสียเวลาปรับทีละเส้น)
- ให้เส้นแบ่งคอลัมน์ที่ต้องการปรับความยาว (ขึ้นจุดดำ)
(a) คลิกที่ Format
(b) คลิกที่ Size
(c) คลิกที่ To Tallest
- จากนั้น เส้นแบ่งคอลัมน์ทุกเส้นจะถูกปรับให้ยาวเท่ากัน
   โดยถูกปรับให้มีความยาว--ตามเส้นที่ยาวที่สุด

 

 
         
   
7. เส้นแบ่งคอลัมน์บางเส้นที่ยาวไม่เท่ากัน (ให้ปรับต่างหาก)
- โดยคลิกที่ เส้นที่ต้องการ (ให้ขึ้นจุดดำ)
- ชี้เมาส์ที่ จุดปลายของเส้น-ด้านบน
- กดเมาส์แช่ไว้ (เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นลูกศรขึ้น-ลง)
- จากนั้น ให้ลากขึ้น (เส้นจะกลายเป็นเส้นปะ)
- เมื่อได้ความยาวตามต้องการ ให้ปล่อยเมาส์
8. ให้ปรับเลื่อนแถบ Page Header ตามขึ้นไป
- โดยคลิกที่แถบ Page Header แล้วกดเมาส์แช่ไว้
   (จะขึ้นเป็นแถบสีดำ)  
- จากนั้น ให้ลากแถบ Page Header ขึ้นไป
   ให้กะประมาณตามความเหมาะสม และ ความสวยงาม

 

 
         
   
9. เสร็จแล้ว ให้ Save แล้วกดแป้นคีย์บอร์ด Esc ออกไป
- จากนั้น ให้ลอง Preview ดู
ข้อสังเกต
1. กรอบตาราง-ด้านบน จะต้องอยู่เหนือแถบ Page Header
    (ซึ่งเป็นพื้นที่ของ ส่วนหัว Page Header)
2. กรอบตาราง-ด้านล่าง จะต้องอยู่ใต้แถบ Group Footer
    (ซึ่งเป็นพื้นที่ของ ส่วนท้าย Page Footer)

 

 
         
         
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  การปรับเลื่อนเส้นตาราง