ดาวน์โหลดโปรแกรม ACC-GL   ( Password เข้าโปรแกรม : 12345 )
     
   

Volume  #  2.26

     
กรณีที่ Download ไม่ได้
ให้คลิกที่ ไฟล์ติดตั้ง zip
เพื่อ Download ไฟล์ zip
(โดยก่อนติดตั้งให้ UnZip หรือ Extract ไฟล์ก่อน)
SIZE   54.8 MB  
วันที่ปรับปรุง 30/09/2565  
     
    <<   วิธีติดตั้งโปรแกรม ACC-GL
    <<   วิธีติดตั้งโปรแกรม ACC-GL (สำหรับ LAN)
     
     
    * กรณีติดตั้งโปรแกรม แล้วมีหน้าจอขึ้นมา-ดังภาพ --> ให้คลิกที่ "More Info" และคลิก "Run anyway"
     
   
     
   
     
  ข้อแนะนำเพิ่มเติม
  1. การ Download โปรแกรม ขอแนะนำให้ Save ไฟล์ SETUP ลงมา (กรณีที่ติดตั้งผิด--จะได้ไม่ต้องเสียเวลา Download ใหม่)
    (โดยจดแหล่งที่ Save ไว้ด้วย เผื่อจำไม่ได้ว่า Download ไว้ที่ไหน)         <<<   วิธี Download โปรแกรม
  2. ใช้เวลา Download ประมาณ 3-5 นาที (สำหรับ Hi-Speed Internet)  --> จะได้ไฟล์ ACC-GL 1.xx SETUP
  3. เมื่อ Download เสร็จ โปรดตรวจความสมบูรณ์ของไฟล์ SETUP (ที่ Download ได้) --> โดยตรวจสอบขนาด (SIZE) ของไฟล์ จะต้องเท่ากับ SIZE ที่ระบุไว้
  4. สำหรับระบบ LAN : ใช้ไฟล์ SETUP ที่ Download ได้ ไปติดตั้งที่ เครื่องแม่ และ เครื่องลูก-ทุกเครื่อง 
    โดย Copy ไฟล์ Setup (ที่ Download ลงมาได้ตาม ข้อ 2) ลง Thumb Drive หรือ แผ่นซีดี ไปติดตั้งทุกเครื่องที่จะใช้งาน--ไม่ต้องเสียเวลา Download แต่ละเครื่อง
    (เครื่องแม่ และ เครื่องลูก-ทุกเครื่อง ต้องใช้โปรแกรม Volume เดียวกัน--เพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลไม่ผิดพลาด)
     
    กรณีลงทะเบียนแล้ว : สามารถ Upgrade โปรแกรมได้ฟรี !!!  
    โดยนำไฟล์ SETUP ที่ดาวน์โหลดได้ไปติดตั้ง เครื่องเดิม-ไดร์ฟเดิม 
    (ถ้า ไม่มีการ Format ไดร์ฟที่ลงทะเบียนไว้ สามารถใช้ "รหัสลงทะเบียนเดิม" ได้--ไม่ต้องขอรหัสใหม่)
     
    <<   วิธี Upgrade โปรแกรม ACC-GL
    <<  ACC-GL ปรับปรุงเรื่องอะไรบ้าง
     
    <<  เริ่มต้นใช้งาน ACC-GL
    <<  เทคนิคใช้งาน ACC-GL
   
กลับสู่ด้านบน ACC-GL  ::   Download รายละเอียด  |  ราคา  |  เทคนิคการใช้งาน

สถานะ Download  >>  ดาวน์โหลดโปรแกรม ACC-GL