รายการปรับปรุง ACC-GL >>>     วิธีปรับรุ่นโปรแกรม ACC-GL    
     
     
     

VOL # 2.26

  1. ภงด.1, 3, 53 : เพิ่มแบบฟอร์ม X-01 สำหรับส่งเข้า EXCEL
        (ซึ่งแบบฟอร์มจะอยู่ในปุ่ม "แก้ไขฟอร์ม" ของแต่ละแถบงาน)
    2. เพิ่มปุ่มฟังก์ชั่น "ภงด.1ก-ยื่น Internet"  
        เพื่อส่งข้อมูล ภงด.1ก เข้าสู่ RDprep (โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลของสรรพากร)
    3. ทรัพย์สินถาวร : ปรับปรุงกรณีแก้ไขตัวเลขแล้วการคำนวณผลรวมไม่ Refresh ค่าให้
        ซึ่งรุ่นเก่า ต้องกด Enter จึงจะคำนวณให้ใหม่
    4. จัดเรียงเลขที่สมุดรายวันใหม่ เพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถเลือกจัดเรียงตาม วันที่+เลขที่บิล หรือ วันที่+บันทึกก่อนหลัง
    5. เพิ่มฟังก์ชั่นการโอนข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สินถาวร จาก ACC-BILLING
        (โดยไปที่ ระบบ > โอนข้อมูลเข้า > โอนผสม-จาก ACC-BILLING และคลิกปุ่ม โอนทะเบียนต่างๆ)
     

VOL # 2.25

  1. ปรับปรุง ปีภาษี (พ.ศ.4 หลัก) ใน ตั้งค่า
        กรณีเพิ่มปีทำการใหม่ จะเปลี่ยนปีภาษีให้ตามปีที่สร้างใหม่
    2. การตั้งบัญชีอัตโนมัติ เพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถผูก   ชื่อผู้ซื้อ/ขาย กับรายการค้าได้
    3. ทรัพย์สินถาวร
        - เพิ่มข้อความเตือนกรณีใส่ วันที่ซื้อมาเกินรอบบัญชี, ยอดยกมา หรือ ราคาซาก เกินราคาทุน
        - เพิ่มฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกในการแก้ไข ราคาซาก ทั้งหมด
    4. การโอน ฐานข้อมูลจาก Excel --ปรับปรุงให้รองรับกรณีข้อมูลเป็น 0 แล้วโอนไม่เข้า
    5. ยื่น Internet ภงด.1 : ปรับปรุงให้รองรับ RDprep โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลของสรรพากร 
        ยื่น Internet ภงด.3 : ปรับปรุงให้รองรับ RDprep โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลของสรรพากร 
        ยื่น Internet ภงด.53 : ปรับปรุงให้รองรับ RDprep โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลของสรรพากร 
     

VOL # 2.24

  1. ปรับปรุงฟังก์ชั่น "ซ่อมไฟล์ที่เสีย" (ที่อยู่ใน ระบบ > ปรับปรุงข้อมูล)
        ให้รองรับไฟล์ที่สึกหรอ กรณียกเลิกเอกสาร แล้วทำให้เกิดปัญหา
    2. ค้นข้อมูล ที่หน้าจอ "สมุดรายวัน" 
        เพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถกรองข้อมูล "ยกเลิกเอกสาร" ได้ 
    3. ช่องวันที่บิล ที่หน้าจอ "สมุดรายวัน"
        ปรับปรุงให้รองรับกรณีคีย์ข้อมูลย้อนหลัง เมื่อคีย์ วันที่และเดือน แล้ว Enter
        โปรแกรมจะใส่ปีให้อัตโนมัติตามปีของรอบบัญชี
    4. แบบประกันสังคม : ที่หน้าจอกำหนดข้อมูลก่อนพิมพ์ เพิ่มช่อง ยื่นวันที่
        เพื่ออำนวยความสะดวกในการระบุ หรือ เปลียนวันที่ยื่นประกันสังคม
     

VOL # 2.23

  1. ช่องวันที่ ที่หน้าจอ "สมุดรายวัน"
        ปรับปรุงให้รองรับกรณีคีย์ข้อมูลย้อนหลัง เมื่อคีย์วันที่และเดือนและ Enter โปรแกรมจะใส่ปีให้อัตโนมัติตามปีของรอบบัญชี
    2. ปรับปรุงการโอนทะเบียนชื่อ จาก Excel
        ให้รองรับกรณีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีใน Excel มีประเภทของ cell เป็น Numeric 
    3. ปรับปรุงแบบฟอร์ม ภงด.51
    4. ฟอร์มภาษี : เพิ่มรายงานภาษาอังกฤษ และ สำหรับโอนเข้า Excel
     

VOL # 2.22

  1. ประกันสังคม (ในปุ่ม ss) : ปรับปรุงกรณีเลือกเป็น "บันทึกเอง" แล้วยอดรวมไม่ Refresh ค่าให้
    2. ที่หน้าจอ "แยกประเภท" 
        - ปรับปรุงกรณีดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบข้อมูลสมุดรายวัน
          และต้องการแก้ไข โดยเพิ่มบรรทัด แต่ไม่สามารถ F2 เพื่อบรรทัดได้
    3. ปรับปรุงการคำนวณ ค่าเสื่อมอัตโนมัติ กรณีที่รอบบัญชีไม่ครบ 365 วัน
    4. ปรับปรุงฟังก์ชั่นการ โอนข้อมูลสมุดรายวันผสม (Merge data) จาก ACC-BILLING กรณีที่รหัสชื่อ ไม่โอนมาให้
    5. ฟังก์ชั่น "ปรับปรุงเชื่อมโยงข้อมูล" 
        - ให้สามารถปรับปรุงข้อมูลสมุดรายวันที่โอนผสม (Merge data) เข้ามาจาก ACC-BILLING กรณีที่รหัสชื่อ ไม่โอนมาให้
     

VOL # 2.21

  1. ทรัพย์สินถาวร : ปรับปรุง ปุ่ม Update การคำนวณค่าเสื่อม ซึ่งเดิมถ้าราคาซากว่าง จะใส่เป็น 1 ให้อัตโนมัติ
    2. ปรับปรุงกรณี ตั้งรอบบัญชีคาบเกี่ยวระหว่างปี แล้วทำให้การกรองข้อมูลของงบการเงินไม่ถูกต้อง
    3. ล้างข้อมูล-ตามวันที่ : เพิ่มฟังก์ชั่น ล้างข้อมูล-ที่ไม่อยู่ในรอบบัญชี
        (เพื่ออำนวยความสะดวก กรณีทำงบรายเดือน และต้องการจะล้างข้อมูลเพื่อให้เหลือเฉพาะเดือนที่ต้องการ)
    4. ปรับปรุง การบันทึกบัญชีอัตโนมัติ แบบมีเดบิต-เครดิต หลายขา
        กรณีภาษีขายเป็น 0% แล้วโปรแกรมลงยอดขายที่เสียภาษีให้ด้วย ในรายงานภาษีขาย
    5. ปรับปรุงโครงสร้างภายในบางส่วน
     

VOL # 2.20

  1. ปรับปรุงข้อผิดพลาดจาก รุ่น 2.16
        กรณีตั้งค่ารอบบัญชี คาบเกี่ยวระหว่างปี ที่เป็นปี ค.ศ แล้วทำให้ไม่สามารถคีย์ วันที่ ในสมุดรายวันได้
        ซึ่งมีข้อความเตือนว่า "วันที่ไม่อยู่ในรอบระยะเวลาบัญชี"
     

VOL # 2.19

  1. ตั้งบัญชีอัตโนมัติ เพิ่มฟังก์ชั่น "มีภาษีขาย" สำหรับสมุดรายวันทั่วไป
    2. ปรับปรุงให้สามารถแก้ไขข้อมูลใน ภาษีขาย-ซื้อ ได้.
        กรณีบันทึกบัญชีอัตโนมัติ ปกติยอดภาษีจะคำนวณอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
    3. Repair System : เพิ่มปุ่มฟังก์ชั่น "ดึงรหัสผ่าน-ต้นฉบับ"
        ใช้แก้ปัญหากรณ๊มีการตั้งรหัสผ่านเข้าโปรแกรมไว้ แต่จำไม่ได้
        ให้ดึงรหัสผ่านต้นฉบับของโปรแกรมกลับมาใช้ แล้วค่อยไปตั้งรหัสผ่านอีกทีหนึ่ง
    4. ปรับปรุงการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
        กรณีบันทึก สมุดรายวันขาย--ที่ไม่มีภาษีขาย แล้วยอดขายไม่เข้ารายงานภาษีขาย
     

VOL # 2.18

  1. ปรับปรุงการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
        กรณีรับชำระหนี้แล้วเลือกเป็นยกเว้นภาษี และมีการหัก ณ ที่จ่าย การลงบัญชีไม่ถูกต้อง
    2. ประกันสังคม (ที่ปุ่ม "ss" หน้า ภงด.1)
       - เพิ่มช่อง "หมายเหตุ" เพื่อรองรับกรณีต้องการระบุข้อความเพิ่มเติม
       - ปรับปรุงการคำนวณประกันสังคม กรณีไม่ยื่นประกันสังคม ให้ระบุการคำนวณเป็น 3
    3. ปรับปรุงรายงาน ในกลุ่มของ ภงด.1 ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณประกันสังคม
    4. ฟังก์ชั่น "ปรับปรุงข้อมูล" ที่อยู่ในเมนู "ระบบ"
        - ปรับปรุงฟังก์ชั่น "ปรับปรุงเชื่อมโยงข้อมูล" เพื่อช่วยแก้ปัญหาบางกรณีที่ข้อมูลผิดปกติ ซึ่งอาจจะเนื่องมาจาก ไฟตก-ไฟดับ เครื่องแฮงค์
    5. ปรับปรุงรายงานตรวจสอบ-สมุดรายวันที่ผิดปกติ--ให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีแยกประเภทเบิ้ล
     

VOL # 2.17

  1. ปรับปรุงการโอนฐานข้อมูลจาก Excel
       เพื่อให้รองรับกรณี Format ใน Excel เป็นตัวอักษรแต่ข้อมูลเป็นตัวเลขทำให้การโอนข้อมูลหลักพันโอนได้ไม่ครบ
    2. ปรับปรุงข้อผิดพลาดจากรุ่น 2.16
       กรณีมีการแก้ไขข้อมูลแล้วคลิกปุ่ม “เคลม” ทำให้การลงบัญชีอัตโนมัติที่เคยบันทึกไว้เพื้ยนจากเดิม
     

VOL # 2.16

  1. ปรับปรุง รายงานสมุดรายวัน ให้รองรับหลักพันล้าน
    2. ปรับปรุงข้อผิดพลาดกรณีสมุดรายวันไม่สามารถดับเบิ้ลเข้าไปในช่องชื่อบัญชี ที่จะบันทึกแผนกได้
    3. เพิ่มข้อความเตือน กรณีตั้งรอบบัญชีไม่สัมพันธ์กับรูปแบบวันที่ ในการตั้งค่า
    4. เพิ่มฟังก์ชั่น "ตั้งให้ปรับปรุงภาษีซื้ออัตโนมัติ" กรณีเคลมข้ามเดือน
       ซึ่งโปรแกรมจะเพิ่มใบสำคัญให้อัตโนมัติ-ตามการผูกบัญชีไว้ โดยจะลงวันที่ตามวันที่เคลม
       (โดยเข้าไปตั้งได้ที่ "ตั้งบัญชีอัตโนมัติ > บัญชีภาษี VAT > ตั้งปรับปรุงภาษีซื้อ")
     

VOL # 2.15

  1. การคำนวณค่าเสื่อมอัตโนมัติ
       - ปรับปรุงกรณีระบุ ราคาซาก = 1
       - ปรับปรุงกรณีมีการจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างปีที่มี 366 วัน
    2. ค้นข้อมูล-สมุดรายวัน ปรับปรุงการจำค่าในการค้นหาข้อมูล
    3. ปรับปรุงโครงสร้างภายในโปรแกรมบางส่วน
     

VOL # 2.14

  1. ประกันสังคม : เพิ่มฟังก์ชั่นในการคำนวณส่วนของนายจ้าง
    2. ปรับปรุงระบบงาน สำหรับ LAN บางส่วน
    3. เพิ่มฟิลด์ ยอดยกมา-เดบิต และ ยอดยกมา-เครดิต ในหน้าจอ เพิ่ม / แก้ไขผังบัญชี
        เพื่ออำนวยความสะดวก กรณีเพิ่ม/แก้ไขผังบัญชี แล้วต้องการจะระบุยอดยกมาไปในคราวเดียวกัน
    4. ระบบ ฟอร์มภาษี
       - ปรับปรุงกรณีที่เคอร์เซอร์อยู่ในตารางแล้วไม่สามารถกด F6 เพื่อแก้ไขได้
       - เพิ่มฟังก์ชั่นให้กด F5 เพื่อการค้นข้อมูลแต่ละคอลัมน์ในตารางได้
    5. เพิ่มฟังก์ชั่นในการ ค้นชื่อรายงาน โดยกด F5 หรือ คลิกปุ่มขวาของเมาส์ และคลิกที่ "ค้นชื่อรายงาน"
    6. ปรับปรุงแบบฟอร์ม ภพ.30 ให้รองรับกรณีไม่ต้องการคีย์--วันที่ยื่น
    7. ผังบัญชี : เพิ่มแบบฟอร์ม X-01 และ X-02 สำหรับโอนผังบัญชีเข้า EXCEL
    8. Repair System : ปุ่มฟังก์ชั่น "จัดเรียงแฟ้มข้อมูล" เพิ่มฟังก์ชั่นในการซ่อมรายชื่อบริษัท
     

VOL # 2.13

  1. ภงด.3 และ ภงด.53 : ปรับปรุงฟังก์ชั่น "ดึงข้อมูลจากหัก ณ ที่จ่าย"
       - ปรับปรุงกรณี ดึงข้อมูลจากหัก ณ ที่จ่าย แล้ว preview บางครั้งพบว่า จำนวนเงิน และ เงินภาษี ไม่แสดง
    2. ปรับปรุงรายงาน กท.20 
       - กรณีมีการจ่ายเงินหลายประเภท แล้วยอดเงินเดือนแสดงไม่ถูกต้อง
       - เพิ่มข่องสำหรับใส่ข้อมูล ในการกำหนดข้อมูลการพิมพ์ ได้แก่ จำนวนราย & เงินได้ทั้งสิ้น (ภงด.1ก) 
         และ เงินเดือน-ไม่ยื่นประกันสังคม เพื่อรองรับกรณ๊ผู้ใช้ต้องการระบุเอง
    3. เพิ่มรายงาน 2-13 รายละเอียด (คำนวณค่าจ้างทั้งปี-ประกันสังคม)
    4. แบบพิมพ์ 1-02 ใบแนบ-ภงด.1ก (กระดาษเปล่า)-แยกมาตราเงินได้ 
       - ปรับปรุงช่องเงื่อนไข ให้แสดงตามที่คีย์ในหน้าจอ
    5. เพิมฟังก์ชั่น "เปลี่ยนฟังก์ชั่น-คำนวณค่าเสื่อม" (อยูที่ ระบบ > ปรับปรุงข้อมูล)
        (สามารถใช้งานได้สำหรับลงทะเบียนเป็น ชุด FULL เท่านั้น) 
     

VOL # 2.12

  1. ปรับปรุงฟิลด์ ปีภาษี (พ.ศ. 4 หลัก) ในปุ่ม ตั้งค่า ให้ Refresh ค่าตามปีทำการ เมื่อทำการโอนยอดยกไปปีถัดไป
    2. ปรับปรุงรายงานในกลุ่มสมุดรายวัน
       - รายงาน 1-03 สมุดรายวันรับ กำหนดรหัสบัญชี รายได้และภาษีขาย แล้วข้อมูลไม่ออกตามที่กำหนด
       - รายงาน 1-04 สมุดรายวันจ่าย กำหนดรหัสบัญชี ซื้อและภาษีซื้อ แล้วข้อมูลไม่ออกตามที่กำหนด
    3.  หน้าจอ ภงด.1 ตรงช่อง ภาษีที่หักในครั้งนี้ ที่ให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปใส่รายละเอียดแต่ละประเภทเงินได้
       - ปุ่มฟังก์ชั่น คำนวณภาษีที่หัก เพื่อให้โปรแกรมคำนวณอัตโนมัติ ทางโปรแกรมเมอร์ได้ตัดฟังก์ชั่นนี้ทิ้ง
         เนื่องจาก ระเบียบเงื่อนไขการคำนวณมีการเปลียนแปลงทำให้โครงสร้างโปรแกรมไม่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนตามได้
    4. ตั้งค่า : เพิ่มปุ่ม กท.20 สำหรับกำหนดข้อมูลการพิมพ์รายงาน กท.20 เพื่อให้จำค่าแยกแต่ละบริษัท
    5. ปรับปรุงฟังก์ชั่น "โอนทะเบียนชื่อ-จาก Excel" โดยเพิ่มให้มีโอนฟิลด์ เลขประกันสังคม เข้ามาด้วย
       (ซึ่งฟังก์ชั่นนี้อยู่ที่ ระบบ > โอนข้อมูลเข้า > โอนข้อมูลจาก Excel)
    6. ปรับปรุงการตั้งสิทธิ์การใช้งานของ user
       - กรณีตั้งสิทธิ์ในระบบ ฟอร์มภาษี--ให้ user สามารถใช้งานรายงานในกลุ่ม ทะเบียนชื่อ ได้
     

VOL # 2.11

  1. ภาษีขาย-ซื้อ : เพิ่มฟังก์ชั่น กรองข้อมูล--ที่บันทึกเอง (ในปุ่ม "ค้นข้อมูล")
    2. ปรับปรุงรายงานตรวจสอบ 1-08 สมุดรายวัน-ที่ไม่มีรายการในตาราง
    3. เพิ่มตัวจำค่า ในการเลือกฟังก์ชั่นใน การโอนผสมข้อมูล (จะจำค่าที่เลือกไว้ เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้ออกจากโปรแกรม)
    4. เพิ่ม รายงานแยกประเภท (แบบไม่แสดงยอดยกมา) ได้แก่ 1-05 และ E1-05
    5. ปรับปรุงรายงานสมุดรายวัน 1-01 ถึง 1-04 และ E1-01 ถึง E1-04 ให้มีฟังก์ชั่น เลือกกำหนด รหัสบัญชีได้
    6. ปรับปรุงแบบฟอร์ม ภงด.51
    7. การบันทึกสมุดรายวันอัตโนมัติ
        - ปรับปรุงกรณีเลือกฟังก์ชั่นบันทึกเอง เพื่อใส่ตัวเลข vat เอง แล้วมีข้อความแสดงยอดต่าง
        - ปรับปรุงกรณีเลือกฟังก์ชั่นรวมภาษี แล้วมียอดจุดทศนิยมจากการถอด vat เพิ่มขึ้นมา
    8. ที่หน้าจอ "ตั้งบัญชีอัตโนมัติ" เพิ่มปุ่ม X ให้สามารถเคลียร์การกรองข้อมูลตามเล่มสมุดรายวันได้
     

VOL # 2.10

  1. ที่หน้าจอ ภงด.1--เพิ่มปุ่มรูปตาราง (อยู่หน้าปุ่ม ss) เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ไขยอดประกันสังคม
    2. สมุดรายวัน : ปุ่มตรวจสอบ--รายงาน 1-02 สมุดรายวัน-ที่ไม่สมบูรณ์
        บางกรณีที่งบไม่ดุล แต่หาเอกสารของสมุดรายวันที่ไม่สมบูรณ์ไม่เจอ โดยปรับปรุงให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพขึ้น
    3. ภาษีขาย-ซื้อ : ปรับปรุงยอดเทียบ Vat 7% ให้คำนวณปัดจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
    4. ปรับปรุงฟังก์ชั่น "เปลี่ยนฟังก์ชั่น ประจำวัน / ปรับปรุง / ปิดบัญชี" ให้เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่งบการเงิน
        (ที่อยู่ที่เมนู ระบบ > ปรับปรุงข้อมูล > ปรับปรุง-สมุดรายวัน > เปลี่ยนฟังก์ชั่น ประจำวัน / ปรับปรุง / ปิดบัญชี)
    5. ปรับปรุงการตั้งบัญชีอัตโนมัติ กรณีขายเชื่อ ซึ่งมีการผูกบัญชี เดบิต-เครดิต ข้างละมากกว่า 1 บัญชี
        ในกรณีที่มี Vat ให้บันทึกบัญชีภาษีขายอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเลือกฟังก์ชั่นเกี่ยวกับภาษีขาย
    6. ปรับปรุงฟังก์ชั่นการโอนผสมข้อมูล-ตั้งบัญชีอัตโนมัติ จาก ACC-GL ต่างแฟ้ม
        โดยเพิ่มการตรวจสอบโครงสร้างภายในการผูกบัญชี เดบิต-เครดิต กับผังบัญชี ให้ละเอียดขึ้น
    7. ปรับปรุงโครงสร้างภายในของฟังก์ชั่น-การจัดเรียงเลขที่สมุดรายวัน ให้มีประสิทธิภาพขึ้น
    8. ปรับปรุงข้อผิดพลาดจากรุ่น 2.07 ที่หน้าจอแยกประเภท ไม่สามารถพิมพ์ค้นข้อมูลได้
    9. ที่หน้าจอ "งบการเงิน" เพิ่มตัวจำค่ารหัสบัญชี ภายในโปรแกรม
        โดยเมื่อคลิกที่รหัสบัญชีใดในงบการเงิน เมื่อมาคลิกที่หน้าแยกประเภทจะวิ่งไปที่รหัสบัญชีนั้นให้อัตโนมัติ
    10. ฟังก์ชั่น "ปรับปรุง-เชื่อมโยงข้อมูล" (ที่อยู่ในเมนู ระบบ > ปรับปรุงข้อมูล)
         ปรับปรุงให้รองรับ กรณีมีการแก้ไขข้อมูลสมุดรายวัน แล้วทำให้มีขยะในระบบ ซึ่งส่งผลทำให้ยอดรหัสบัญชีในแยกประเภท ไม่เท่ากับ ยอดในงบ
     

VOL # 2.09

  1. ปรับปรุงการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ (ข้อผิดพลาดจากรุ่น 2.07)
        - กรณีรับชำระหนี้ ลงบัญชีไม่ถูกต้อง
    2. ปรับปรุงโครงสร้างภายในโปรแกรมบางส่วน
     

VOL # 2.08

  1. ฟังก์ชั่นการโอนทะเบียนชื่อจาก EXCEL
        - ปรับปรุงให้สามารถโอน ชื่อ (ใช้สำหรับ ภงด.1) และ นามสกุล ให้สามารถโอนเข้ามาได้
    2. แบบฟอร์ม-ใบแนบ ภงด.1ก
        - ปรับปรุงเพิ่มเติม--กรณีเลือกเรียงข้อมูลตามภาษีน้อยไปมาก หรือ ภาษีมากไปน้อย ที่แสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง
     

VOL # 2.07

  1. ค้นข้อมูลที่หน้าจอสมุดรายวัน
        - เพิ่มฟังก์ชั่นในการกรองข้อมูล ภาษีเคลมข้ามเดือน
        - เพิ่มฟังก์ชั่นกรองเดือน ให้สามารถเลือกกรองเดือนของ วันที่, วันที่เคลม หรือ วันที่บิล ได้
        - เพิ่มฟังก์ชั่นกรองเดือน ให้สามารถเลือกกรองเดือนของ วันที่, วันที่เคลม หรือ วันที่บิล ได้
    2. ปรับปรุงการลงบัญชีอัตโนมัติ กรณีคีย์ยอดรับ/จ่ายจริง--ที่ยอดไม่เท่ากับยอดสุทธิ
        แล้วยอด Diff ไม่ลงบัญขีให้ในครั้งแรก ต้องแก้ไขเข้าไปที่ปุ่ม AUTO จึงจะลงบัญชีให้ถูกต้อง
    3. เพิ่มแบบฟอร์ม ภาษีขาย และ ภาษีซื้อ (EXCEL) ในปุ่ม "แก้ไขฟอร์ม" ที่หน้าจอภาษีขาย/ภาษีซื้อ
    4. ภาษีขาย-ซื้อ เพิ่มแบบพิมพ์ในหน้าจอ ค้นข้อมูล
    5. แบบฟอร์มเงินสดย่อย : เพิ่มแบบฟอร์ม 1-04 และ E1-04 สำหรับแสดงข้อมูลในรูปแบบ เดบิต-เครดิต
    6. แบบฟอร์ม-ใบแนบ ภงด.1ก
        - ปรับปรุงกรณีเลือกเรียงข้อมูลตามภาษีน้อยไปมาก หรือ ภาษีมากไปน้อย ที่แสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง
    7. ปรับปรุงแบบฟอร์ม P1-02 ใบสรุป ภงด.1ก-แยกมาตราเงินได้ แสดงยอดไม่ถูกต้อง
    8. ตั้งค่า
         - เพิ่มช่อง "ปีภาษี"--เพื่อให้โปรแกรมนำไปใช้ในการแทรกปีของการรันเลขที่ต่างๆ
            (ซึ่งเดิมจะดึงจากปีของ "วันที่ปัจจุบัน" ตามค่าของWindows)
    9. ปรับปรุงแบบฟอร์ม 1-04 ใบสำคัญ-เฉพาะบันทึกแบบ Auto ที่บางกรณียอตแสดงติดลบ
     

VOL # 2.06

  1. เพิมรายงานแยกประเภท ได้แก่
        2-19 แยกประเภท (สรุปเทียบ 12 เดือน)
        E2-19 แยกประเภท (สรุปเทียบ 12 เดือน)-ENG
        X2-19 แยกประเภท (สรุปเทียบ 12 เดือน) (EXCEL)
    2. ปรับปรุงฟังก์ชั่น Update ในรายงานภาษีขาย-ซื้อ
        - กรณีผู้ใช้แก้ไขข้อมูลที่หน้ารายงานภาษีขาย หรือ ภาษีซื้อ ทำให้ข้อมูลในสมุดรายวันไม่ตรงกัน
          เมื่อโปรแกรมตรวจพบ โปรแกรมจะตัดการเชื่อมโยงเข้ารายงานภาษีอัตโนมัติ
    3. ค้นข้อมูลที่หน้าจอสมุดรายวัน 
        เพิ่มฟังก์ชั่นในการกรองข้อมูล ได้แก่ เชื่อมเข้าภาษีขาย, เชื่อมเข้าภาษีซื้อ, ไม่เชื่อมเข้าภาษี
    4. ปรับปรุงฟังก์ชั่นการโอนข้อมูลเข้ามาผสมจาก ACC-BILLING
        โดยเสริมฟังก์ชั่นภายในเพื่อตรวจเช็คชื่อจากทะเบียนชื่ออีกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาโอนข้อมูลมาแล้ว
        การ Link ชื่อไม่ถูกต้องและบางส่วนไม่แสดงชื่อ
    5. รายงานตรวจสอบการผิดปกติของสมุดรายวัน
        1-02 สมุดรายวัน-ที่ไม่สมบูรณ์ เพิ่มฟังก์ชั่นตรวจสอบสมุดรายวันที่มียอดเดบิต หรือ เครดิต ติดลบ
     

VOL # 2.05

  1. รายงานตรวจสอบ-สมุดรายวันที่ผิดปกติ (ที่อยู่ในปุ่มตรวจสอบ-หน้าสมุดรายวัน)
        1-02 สมุดรายวันที่-ไม่สมบูรณ์ --> เพิ่มให้ตรวจสอบกรณีที่ไม่มีประเภทสมุดรายวันให้แสดงในรายงานนี้ด้วย
    2.  ปรับปรุงแบบฟอร์ม ภงด.51 
    3. ปรับปรุงการโอนผสมข้อมูล จาก ACC-BILLING และ ACC-GL ต่างแฟ้ม 
        โดยเพิ่มฟังก์ชั่นเพิ่มเติมภายในสำหรับการดึงรหัสชื่อจากทะเบียนชื่อ มาเข้าสมุดรายวัน
     

VOL # 2.04

  1. ปรับปรุงโครงสร้างภายใน งบกระแสเงินสด
        - กรณีติดปัญหา Preview หรือ Print ไม่ได้
        - การโอนยอดเชื่อมต่อระหว่างปี
        - เพิ่มรายงานสำหรับโอนเข้า Excel
    2. เพิ่มฟังก์ชั่น "Save แล้ว Post ทันที" ที่ตั้งค่า
        - ใช้สำหรับกรณีต้องการคีย์ข้อมูลสมุดรายวันเสร็จแล้ว Save ให้โปรแกรม Post ให้อัตโนมัติทันที
    3. เพิ่มฟังก์ชั่น "เปลี่ยนฟังก์ชั่น ประจำวัน / ปรับปรุง / ปิดบัญชี"
        (โดยอยู่ที่ ระบบ / ปรับปรุงข้อมูล / ปรับปรุง-สมุดรายวัน)
    4. เพิ่มฟังก์ชั่น "เปลี่ยนรหัสบัญชี (สมุดรายวัน)" ***ฟังก์ชั่นนี้--สามารถใช้ได้เฉพาะที่ลงทะเบียนเป็นชุด FULL เท่านั้น***
        (โดยอยู่ที่ ระบบ / ปรับปรุงข้อมูล / ปรับปรุง-สมุดรายวัน)
    5. ปรับปรุงแบบฟอร์มรายงาน ภาษีซื้อ-ขาย
        - กรณีกิจการที่เป็นสาขาที่ลงท้ายด้วย 0 เช่น 0010 แบบฟอร์มจะแสดงเครื่องหมาย "/" ที่สำนักงานใหญ่ และสาขาไม่ถูกต้อง
     

VOL # 2.03

  1. ปรับปรุงโครงสร้างภายใน งบกระแสเงินสด
    2. เพิ่มรายงานสำหรับโอนเข้า Excel 
         - X4-01 รายละเอียด-ภาษีขาย (EXCEL)
         - X4-02 รายละเอียด-ภาษีซื้อ (EXCEL)
         - X6-01 ทะเบียนทรัพย์สิน (EXCEL)
         - X7-01 ทะเบียนชื่อ (EXCEL)
         - X8-01 รายละเอียด-ลูกหนี้ (EXCEL)
         - X9-01 รายละเอียด-เจ้าหนี้ (EXCEL)
    3. ปรับปรุงรายงานในระบบบัญชีบางส่วน
     

VOL # 2.02

  1. ปรับปรุงแบบฟอร์ม สปส1-10 (ส่วนที่ 2) เพื่อให้รองรับกรณีเป็นต่างด้าว ให้ดึงเลขประกันสังคมแทนเลข ปชช.
    2. ปรับปรุง การจัดเรียงเลขที่ใหม่สำหรับข้อมูลเงินสดย่อย
         กรณีตั้งแต่เดือน 3 เป็นต้นไป--ไม่สามารถจัดเรียงได้
    3. ปรับปรุงฟังก์ชั่น--ล้างข้อมูลเงินสดย่อย ที่ไม่สามารถล้างตามวันที่ และ ตามเลขที่ที่กำหนดได้
     

VOL # 2.01

  1. ปรับปรุงหน้าจอของฟังก์ชั่น "โอนข้อมูลจาก Excel" ให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น
        (ฟังก์ชั่นนี้อยู่ที่ "ระบบ > โอนข้อมูลเข้า > โอนข้อมูลจาก Excel")
    2. เพิ่ม "งบกระแสเงินสด" ที่หน้าจอ-รายงานของระบบบัญชี (สามารถใช้งานได้สำหรับลงทะเบียนเป็น ชุด FULL เท่านั้น)
    3. เพิ่มฟังก์ชั่น โอนข้อมูลทับ ในส่วนของผูกบัญชีงบ (ปุ่ม ACC)
        (ฟังก์ชั่นนี้อยู่ที่ "ระบบ > โอนข้อมูลเข้า > โอนข้อมูลทับ-บางส่วน")
    4. แบบพิมพ์ ภงด.50 สำหรับปี 2560
    5. รายงานภาษีซื้อ เพิ่มตัวแปรแสดงค่ายอดรวมมูลค่าภาษี 0% เพื่อรองรับกรณีมียอดภาษี 0%
        - เพิ่มตัวแปรแสดงค่า ยอดรวมมูลค่าภาษี 0% เพื่อรองรับกรณีมียอดภาษี 0%
        - ปุ่มค้นข้อมูล : ปรับปรุงกรณีบางครั้ง ดับเบิ้ลคลิกเลือกแล้วไม่เจอข้อมูลที่เลือก
    6. ภงด.1 : เพิ่มฟังก์ชั่น อัตโนมัติ / บันทึกเอง สำหรับยอดการคำนวณประกันสังคมโดยเฉพาะ เพื่อความยืดหยุ่นในการบันทึกข้อมูล
    7. ปรับปรุงการคำนวณ ประกันสังคมอัตโนมัติที่ ปุ่ม ss (ที่หน้าจอ ภงด.1) 
        ให้รองรับกรณีมีการเปลี่ยนยอดเงินเดือน แล้วต้องการให้ฐานการคำนวณประกันสังคมเปลี่ยนตามด้วย
    8. ภพ.30 : เงินเพิ่ม/เบี้ยปรับ ช่อง 15 -16 ปลดล็อคให้สามารถคีย์ข้อมูลเองได้
    9. สมุดรายวัน : ช่อง Dr และ Cr ปรับปรุงให้สามารถคียแทรกตัวเลขได้
     

VOL # 2.00

  1. ฟอร์มภาษี : ปรับปรุงรายงาน 2-12 กท20 
        - กรณีมีคียืข้อมูลในภงด.1 ที่เป็นการยื่นเพิ่มเติม แล้วทำให้ยอด เงินเดือน-ไม่ยื่นประกันสังคม คำนวณไม่ถูกต้อง
    2. ปรับปรุงฟังกืชั่น "ล้างข้อมูลตามวันที่" ที่ไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดมาจากรุ่นก่อน
        (อยู่ที่ ระบบ > ล้างข้อมูล > ล้างข้อมูลตามวันที่)
     

VOL # 1.99

  1. สมุดรายวัน : การบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
        - ขณะคีย์ข้อมูลเพิ่มข้อความแสดงสถานะของ Vat เช่น ภาษีซื้อ, ภาษีซื้อต้องห้าม, ภาษีซื้อยังไม่เคลม, ภาษีขาย, ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
        - และได้เพิ่มปุ่ม Vat เพื่อให้สามารถเข้าไปเลื่อนเปลี่ยนฟังก์ชั่นของสถานะภาษีได้--กรณีที่มียอดภาษี
    2. ระบบความปลอดภัย เพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถบล็อคกลุ่มรายงาน--ไม่ให้ผู้ใช้บางรายเข้าถึงรายงานได้
    3. ภาษีขาย-ซื้อ
        - ภาษีขาย : เพิ่มรายงาน 2-04 และ E2-04
        - ภาษีซื้อ : เพิ่มรายงาน 2-05 และ E2-05
    4. LOGIN เข้าโปรแกรม : เพิ่มฟังก์ชั่นในการจำค่า user ที่เข้าใช้งานล่าสุด
    5. ปรับปรุงฟังก์ชั่นภายในบางส่วน
     

VOL # 1.98

  1. เพิ่มปุ่ม Update ในส่วนฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ประเภทสมุดรายวัน กลุ่มบัญชี และ รหัสกลุ่มต่างๆ
        เพื่อไว้เคลียร์ข้อมูลกรณีพบข้อมูลซ้ำ
    2. ปรับปรุงฟังก์ชั่น ล้างข้อมูลซ้ำ (ที่อยู่ในเมนู ระบบ > ล้างข้อมูล) ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
    3. เพิ่มปุ่ม งบเปรียบเทียบ ในหน้าจอ-รายงาน ของระบบบัญชี (ซึ่งเป็นปุ่มเดียวกับในหน้าจอ-งบการเงิน)
        เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเข้าจากหน้าจอไหนก็ได้
    4. สมุดรายวัน : ปรับปรุงการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
        - กรณีบันทึก จ่ายแบบไม่มี Vat และ มีหัก ณ ที่จ่าย (แบบหัก ณ ที่จ่าย 2 ยอด) แล้วฟังก์ชั่นการคำนวณอัตโนมัติ ไม่ทำงาน
     

VOL # 1.97

  1. ปรับปรุงแบบฟอร์ม ใบหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
    2. ปรับปรุงฟังก์ชั่น "โอนทับ-บางส่วน" (ที่อยู่ใน "ระบบ > โอนข้อมูลเข้า")
        - สำหรับกรณีเลือกโอน "ตั้งบัญชีอัตโนมัติ" ที่ไม่โอนการตั้งบัญชีภาษีเข้ามาให้
    3. ปรับปรุงรายงานใน กลุ่มทรัพย์สินถาวร ให้รองรับตัวเลขหลักพันล้าน
    4. ก็อปปี้-วาง ในหน้าจอ ทะเบียนชื่อ
        - ปรับปรุงกรณีที่ก็อปปี้ข้อมูลแล้วเลือกเปลี่ยนกลุ่ม--รหัสกลุ่มไม่รันให้อัตโนมัติ
    5. เพิ่มรายงานใน กลุ่มลูกหนี้ & เจ้าหนี้
        - X8-01 รายละเอียด-ลูกหนี้ (EXCEL)
        - X9-01 รายละเอียด-เจ้าหนี้ (EXCEL)
    6. เพิ่ม-ลบปีทำการ : เพิ่มข้อความให้ยืนยันก่อนการเพิ่มปีทำการ
    7. เพิ่มรายงานที่อยู่ในปุ่ม "ตรวจสอบ" ที่หน้าจอสมุดรายวัน
        - 1-09 สมุดรายวัน-ที่ไม่อยู่ในรอบบัญชี
    8. สมุดรายวัน : จัดเรียงเลขที่ใหม่-แยกเล่ม แยกเดือน (ปุ่ม A-Z)
        - เพิ่มฟังก์ชั่น-ระบุวันที่ และ ระบุเลขที่
         (เพื่อรองรับการจัดเรียงเลขที่ใหม่ โดยสามารถเลือกช่วงวันที่ หรือ ช่วงเลขที่ ของสมุดรายวันแต่ละเล่มได้)
     

VOL # 1.96

  1. เพิ่มปุ่ม "ตรวจสอบ" ที่หน้าจอ สมุดรายวัน--เพื่อไว้ตรวจสอบสมุดรายวัน-ที่ผิดปกติ
       (ซึ่งจะเป็นปุ่มเดียวกับ ปุ่ม + (ที่อยู่หลังปุ่มตรวจสอบงบ--ในหน้าจอ งบการเงิน)
        และ เพิ่มรายงาน 1-08 สมุดรายวัน-ที่ไม่มีรายการในตาราง
    2. ปรับปรุงแบบฟอร์ม ใบสรุปและคำชี้แจ้งด้านหลัง--ภงด.1, 3, 53 และ ภพ.30
    3. รายงานสมุดรายวัน 1-01 ถึง 1-05 และ E1-01 ถึง E1-05 
        เพิ่มตัวแปรแสดง "จำนวนรายการ" ของรายงาน
    4. ปรับปรุงแบบฟอร์ม 1-02 สปส 1-10 (ส่วนที่ 2) ที่ไม่สามารถ Preview / Print ได้ (ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดจากรุ่นก่อน)
    5. หัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) : เพิ่มแบบฟอร์ม P1-01 และ P1-02
     

VOL # 1.95

  1. ปรับปรุงหน้าจอ-เพิ่มปีทำการ
    2. ปรับปรุงการเพิ่มปีทำการ--กรณีเลือกเปลี่ยนต้นแบบที่จะก็อปปี้ข้อมูล แล้วปีที่เพิ่มไม่ Refresh ให้เลือกได้ทันที
        เพื่อให้สามารถตั้งเลขที่ล่าสุดสำหรับเริ่มต้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเลขศูนย์ (00000)
    3. หน้าจอ รายละเอียดเช็ค : เพิ่มปุ่ม กล้องส่อง--สำหรับเลือกชื่อธนาคารแต่ละบรรทัด
    4. ปรับปรุงฟังก์ชั่นการ โอนผสมข้อมูลทะเบียนต่างๆ จาก ACC-BILLING และ ACC-GL ต่างแฟ้ม ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
        (ฟังก์ชั่น โอนผสมข้อมูล-Merge Data สามารถใช้ได้สำหรับการลงทะเบียนเป็น ชุด FULL เท่านั้น)
     

VOL # 1.94

  1. แบบฟอร์ม ภงด.51 (สำหรับปี 2560)
    2. ปรับปรุงโครงสร้างภายในบางส่วน
     

VOL # 1.93

  1. ภงด.1,3, 53 : ปรับปรุงฟังก์ชั่น เรียงตามลำดับ ในตอน Preview / Print--ให้ข้อมูลเรียงตามลำดับที่คีย์
    2. ปุ่ม A-Z จัดเรียงเลขที่ใหม่ (ในหน้าจอ "สมุดรายวัน") : เพิ่มปุ่มฟังก์ชั่น "ตั้งเลขที่ล่าสุด"
        เพื่อให้สามารถตั้งเลขที่ล่าสุดสำหรับเริ่มต้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเลขศูนย์ (00000)
    3. ปุ่มค้นข้อมูล ในหน้าจอสมุดรายวัน
        - ปรับปรุงให้เมื่อคลิกเข้าปุ่ม ค้นข้อมูล ให้ Active อยู่ที่บรรทัดของเลขที่ใบสำคัญล่าสุดที่เปิดใช้งาน
     

VOL # 1.92

  1. ปรับปรุงฟังก์ชั่น "เคลียร์ขยะ" (ในเมนู "ระบบ") ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
    2. ฟังก์ชั่น "ล้างข้อมูลสมุดรายวัน" (ในเมนู "ระบบ > ล้างข้อมูล")
        เพิ่มฟังก์ชั่นในกลุ่มของการล้างข้อมูลสมุดรายวันตามประเภทสมุดรายวัน
        - ล้างเฉพาะที่โอนมาจาก ACC-BILLING
        - ล้างเฉพาะที่โอนมาจาก ACC-GL ต่างแฟ้ม
    3. เพิ่มปุ่ม Update ในหน้าจอ "ค้นข้อมูล" ของทุกส่วนงาน
        เพื่ออำนวยความสะดวกในการปลดการกรองข้อมูล และ คำนวณผลรวมทั้งหมด
    4. หน้าจอ "เพิ่มบริษัท" และ "แก้ไขชื่อ-ที่อยู่" 
        - ปรับปรุง ให้ขยายเต็มจอ เพื่อความสะดวกในการคีย์ข้อมูล
        - เพิ่มปุ่มฟังก์ชั่น ก็อปปี้-วาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการก็อปปี้ชื่อ-ที่อยู่บริษัท
        - เพิ่มปุ่มฟังก์ชั่น กล้องส่อง เพื่อให้สามารถเลือกเปลี่ยนบริษัทและปี (ต้นฉบับ-ที่จะก็อปปี้) ได้
    5. ปรับปรุงหน้าจอบางส่วน
     

VOL # 1.91

  1. เพิ่มฟังก์ชั่น "ซ่อมระบบ (Repair System) " (ในเมนู "ระบบ")
        เพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมระบบโดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม
        (ซึ่งจะเป็นฟังก์ชั่นเดียวกับปุ่ม Repair System ที่อยู่ในหน้าจอ Login--ก่อนเข้าโปรแกรม)
    2. เพิ่มฟังก์ชั่น "สำรองข้อมูล-ลงแหล่งอื่น (Backup Data) " (ในเมนู "ระบบ")
        เพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองข้อมูลโดยยังไม่ต้องออกจากโปรแกรม
        (ซึ่งจะเป็นฟังก์ชั่นเดียวกับปุ่ม สำรองข้อมูล-ลงแหล่งอื่น ที่อยู่ในหน้าจอ เลิกงาน--ออกจากโปรแกรม)
    3. เพิ่มบริษัท : เพิ่มข้อความเตือน--กรณี รหัสบริษัทสุดท้ายเป็น 9999 (โปรแกรมจะไม่สามารถรันรหัสอัตโนมัติได้)
    4. ฟอร์มภาษี : หน้าจอ หัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
        - ปรับปรุงกรณีเลือกฟังก์ชั่น หัก ณ ที่จ่าย, ออกให้ตลอดไป, ออกให้ครั้งเดียว และ อื่นๆ
          แล้วทำให้ข้อความแสดงสถานะของประเภทภาษีที่หัก--ไม่ถูกต้อง
        - ปรับปรุงปุ่มค้นข้อมูล--กรณีเลือก เรียงตามเลขที่-->จะเรียงให้ตาม เล่มที่+เลขที่ (ซึ่งแต่เดิมเรียงตามเลขที่อย่างเดียว)
    5. เพิ่มฟังก์ชั่นในเมนู "ระบบ > ล้างข้อมูล > ล้างข้อมูล-สมุดรายวัน"
        - ล้างเฉพาะที่โอนมาจาก ACC-BILLING
        - ล้างเฉพาะที่โอนมาจาก ACC-GL ต่างแฟ้ม
    6. ค้น-สมุดรายวัน : เพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถกรองข้อมูล ที่โอนมาจาก ACC-BILLING
        และ โอนมาจาก ACC-GL ต่างแฟ้ม ได้ (โดยจะอยู่ในฟังก์ชั่น "กรองอื่นๆ")
    7. ปุ่ม ค้นข้อมูล-ของแต่ละส่วน : เพิ่มข่องด้านล่างให้แสดง ผลรวมทั้งหมด
     

VOL # 1.90

  1. ปรับปรุงการ บันทึกบัญชีอัตโนมัติ
        - กรณีบันทึก จ่ายแล้วมียอด diff เป็นค่าติดลบ การลงบัญชีอัตโนมัติไม่ลงบัญชีตามบัญชีที่ผูกไว้
          ที่ช่อง บัญชีรองรับส่วนต่าง (Diff) ในการตั้งบัญชีอัตโนมัติ 
        - ปรับปรุงการ แสดงยอด Diff ที่ไม่ค่อย Refresh ในการแสดงค่าในหน้าจอที่คีย์ข้อมูล
    2. ปรับปรุงการ ก็อปปี้ แบบฟอร์ม/รายงาน
        - โดย ชื่อแบบฟอร์ม/รายงาน จะต่อท้ายให้ด้วย วันที่ปัจจุบัน (ซึ่งแต่เดิมจะต่อท้ายให้ด้วย <New>)
    3. การโอนผสมข้อมูลสมุดรายวัน (จาก ACC-BILLING)
        - เพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถเลือกไม่ให้โอนการ ตั้งบัญชีอัตโนมัติจาก ACC-BILLING เข้ามาผสมได้
    4. เพิ่มข้อความเตือนการคีย์ข้อมูลในสมุดรายวัน กรณีคีย์ยอด เดบิต / เครดิต เป็นยอดติดลบ
       (ไม่ควรใส่ยอดติดลบ ถ้ายอด Dr. ติดลบ--ให้ใส่ด้าน Cr แทน, ถ้ายอด Cr. ติดลบ--ให้ใส่ด้าน Dr แทน)
    5. เพิ่มรายงานที่ ปุ่ม + (หลังปุ่ม ตรวจสอบงบ)
        1-05 ตรวจสอบสมุดรายวัน-ที่ไฟล์ข้อมูลมีปัญหา
        1-06 ตรวจสอบสมุดรายวัน-เลขที่ใบสำคัญซ้ำ
    6. ปรับปรุงการบันทึกอัตโนมัติ กรณีเป็น การจ่ายที่มี Vat และ มีการหัก ณ ที่จ่าย
        กรณีที่ไม่ได้ระบุ % หัก ณ ที่จ่าย แล้วเข้าไปใน ปุ่ม + ก่อน-->ทำให้ดึงยอดฐานหัก ณ ที่จ่ายมาไม่ถูกต้อง
    7. ปรับปรุง รายงานภาษีขาย-ซื้อ ที่ไม่สามารถกรองวันที่ได้ (ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดจากรุ่น 1.86)
    8. เพิ่มรายงาน 
        1-10 ใบสำคัญ (กรองเลขที่)
        5-06 เงินสดย่อย (กรองเลขที่)
        1-06 หัก ณ ที่จ่าย (กรองเลขที่)
    9. Repair System : เพิ่มฟังก์ชั่น ดึงรายชื่อบริษัท ของแต่ละถังสำรอง
    10. ปรับปรุงสำหรับ Win10 เมื่อเลือกเปลี่ยนชื่อบริษัท แล้วชื่อด้านบนสุดของโปรแกรมไม่เปลี่ยนตามที่เลือก
     

VOL # 1.89

  1. ฟังก์ชั่น "เคลียร์ขยะ" (ที่อยู่ใน ระบบ > ปรับปรุงข้อมูล)
        ปรับปรุงให้สามารถเคลียร์ข้อมูลสมุดรายวันกรณีพบบรรทัดว่าง
    2. รายงาน 1-01 และ 1-03 (ที่อยู่ในระบบ ฟอร์มภาษี > กลุ่มหัก ณ ที่จ่าย)
        เพิ่มฟังก์ชั่นการเรียงข้อมูลให้สามารถเรียงตาม เล่มที่+เลขที่
    3. ปรับปรุงฟังก์ชั่น ค้นข้อมูล ที่หน้าจอ ภาษีขาย-ภาษีซื้อ
        เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นข้อมูลมากขึ้นและเห็นข้อมูลทั้งหมด
    4. ปรับปรุงกรณีคลิกที่ ภาษีขาย และ คลิกที่ ภาษีซื้อ แล้วคลิกกลับมาที่ ภาษีขาย ข้อมูลไม่กรองตามเดือนที่เลือกไว้
    5. การคำนวณ ค่าเสื่อมอัตโนมัติ (ที่หน้าจอ ทรัพย์สินถาวร)
         กรณีระบุ วันที่ขาย/จำหน่าย ค่าเสื่อมไม่เคลียร์ให้
    6. รายงานในกลุ่ม ทรัพย์สินถาวร เพิ่มตัวแปรให้แสดงผลรวมทั้งสิ้นของรายการทรัพย์สิน
    7. ปรับปรุงฟังก์ชั่น โอนทะเบียนทรัพย์สิน (ที่อยู่ใน ระบบ > โอนข้อมูลเข้า > โอนผสม-จาก ACC-GL ต่างแฟ้ม)
         ให้ Update การผูกรหัสบัญชีทรัพย์สิน, ค่าเสื่อม และ ค่าเสื่อมสะสม ตามผังบัญชีปลายทางที่โอนข้อมูลเข้ามาผสม
    8. เพิ่มฟังก์ชั่น กรองเดือน ในหน้าจอ ค้นข้อมูล-สมุดรายวัน เพื่อให้สามารถกรองข้อมูลเป็นเดือนๆได้
    9. ปรับปรุงหน้าจอบางส่วน
     

VOL # 1.88

  1. เพิ่มฟังก์ชั่น "ล้างข้อมูลที่เชื่อมโยงกันด้วย [เช่น ใบหักที่จ่าย (50 ทวิ)--ที่โอนไปจากสมุดรายวัน]"
        (ที่อยู่ใน ระบบ > ล้างข้อมูล > ล้างสมุดรายวัน)
        เพื่ออำนวยความสะดวกกรณีต้องการล้างสมุดรายวัน และล้างใบหัก ณ ที่จ่าย ที่เชื่อมโยงกันพร้อมกันไปด้วย
    2. ปรับปรุงฟังก์ชั่น "โอนยอดยกไป-ปีถัดไป"
        - ปรับปรุงข้อผิดพลาดสำหรับรุ่น 1.85 -->กรณีโอนซ้ำ แล้วเลือก "Update ทั้งหมด" ทำให้ข้อมูลผังบัญชีมาไม่ครบ
    3. ทะเบียนทรัพย์สิน : ปรับปรุง ปุ่ม + (หลังช่องหมายเหตุ) ที่ไม่สามารถคีย์ภาษาไทยได้
    4. ใบหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) : เพิ่มข้อความเตือนกรณียอดภาษีที่หัก ไม่เท่ากับ % ที่หัก
        โดยสามารถเลือกให้คำนวณใหม่ หรือ จะคงยอดเดิมไว้ก็ได้
    5. ปรับปรุงรายงาน X2-01 แยกประเภท (EXCEL) โดยเพิ่มคอลัมน์ รหัส, ชื่อ, แผนก
        (ที่อยู่ในระบบ บัญชี > กลุ่มแยกประเภท)
    6. ฟังก์ชั่น โอนผสมจาก ACC-GL ต่างแฟ้ม (ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะ ชุด FULL เท่านั้น)
        - โอนผสม-สมุดรายวัน > โอนเข้าตาม-ประเภทสมุดรายวัน : ปรับปรุงกล้องส่องทางไกลที่ไม่สามารถคลิกได้
        - โอนผสม-ภาษีขาย-ซื้อ : เพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถเลือกรองข้อมูลตาม วันที่เคลม หรือ วันที่ ได้
    7. ฟังก์ชั่น ล้างภาษีขาย และ ล้างภาษีซื้อ (ที่อยู่ใน ระบบ > ล้างข้อมูล)
        - เพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถเลือกรองข้อมูลที่จะล้างได้ตาม วันที่เคลม หรือ วันที่
     

VOL # 1.87

  1. ปรับปรุงรายงาในส่วนงบเปรียบเทียบ (ที่อยู่ในหน้าจอ--งบการเงิน)
        X1-02 งบเปรียบเทียบ 2 ปี (แบบกลุ่ม)-EXCEL
        X1-03 งบเปรียบเทียบ 3 ปี (แบบกลุ่ม)-EXCEL
    2. ปรับปรุงแบบพิมพ์ ภงด.50-สิ้นปี
    3. ภาษีขาย-ซื้อ : เพิ่มช่อง % VAT เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบยอดการคำนวณ VAT ได้
    4. การตั้งบัญชีอัตโนมัติ
        - ปรับปรุงกรณีต้องการเพิ่ม รหัสบัญชี ใหม่ แล้วไม่สามารถเลือกรหัสบัญขีที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ได้
        - ปรับปรุงการคำนวณ หัก ณ ที่จ่าย ที่บางกรณีเลือกให้คำนวณอัตโนมัติ แล้วยอดฐานคำนวณหัก ณ ที่จ่าย ไม่ถูกต้อง
    5. ทะเบียนทรัพย์สิน : เพิ่ม ปุ่ม + (หลังช่องหมายเหตุ) เพื่อรองรับการคีย์ข้อความอธิบายเพิ่มเติม
    6. เพิ่มฟังก์ชั่น โอนผสม-ตั้งบัญชีอัตโนมัติ
        (ที่อยู่ใน ระบบ > โอนข้อมูลเข้า > โอนผสม-จาก ACC-GL ต่างแฟ้ม > โอนทะเบียนต่างๆ)
        *** หมายเหตุ : ฟังก์ชั่นโอนผสมข้อมูลสามารถใช้ได้กับการลงทะเบียน ชุด FULL เท่านั้น ***
    7. รายงานในระบบบัญชี--เพิ่มรายงาน ดังนี้
        X1-01 สมุดรายวัน-แยกเล่ม (EXCEL)
     

VOL # 1.86

  1. ปรับปรุงรายงาน 2-11 สรุปการคำนวณค่าจ้าง-ทั้งปี (สำหรับประกันสังคม) 
        ที่ยอดเงินเดือน และ ค่าจ้างรายวัน ต่ำสุด ไม่แสดง
    2. เพิ่มรายงาน 2-12 กท20 (แบบคำนวณค่าจ้างทั้งปี-ประกันสังคม) 
    3. ภาษีขาย-ซื้อ : เพิ่มฟังก์ชั่น "ทั้งหมด (ของเดือนภาษีนี้)"
        เพื่อรองรับกรณีวันที่เคลมอาจจะคีย์ปีผิด เข่น ปี 2560 แต่คีย์ผิดเป็น 2506
        ก็สามารถเลือกทั้งหมด เพื่อกรองข้อมูลตามเดือนภาษี (ไม่สนใจปี)
    4. เพิ่มรายงานในระบบบัญชี --> X2-01 แยกประเภท (EXCEL)
    5. ปรับปรุงการโอนรายงานเข้า Excel
        ปรับปรุงกรณี เลขที่ หรือ รหัส ที่มีเลขศูนย์ขึ้นต้น เมื่อโอนเข้า Excel แล้วเลขศูนย์ถูกตัดทิ้ง
    6. ปรับปรุงฟังก์ชั่น ปรับปรุง-เชื่อมโยงข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น (ที่อยู่ใน ระบบ > ปรับปรุงข้อมูล)
     

VOL # 1.85

  1. ปรับปรุงการ โอนฐานข้อมูลจาก Excel โดยให้ Link เฉพาะรหัส เพื่อให้เกิดความยื่ดหยุ่นในการโอนข้อมูลมากขึ้น
        (ซึ่งแต่เดิมจะต้อง Link ทั้งรหัสและชื่อ)
    2. ปรับปรุงฟังก์ชั่น โอนยอดยกไปปีถัดไป ปรับปรุงให้ Link เฉพาะรหัส (ซึ่งแต่เดิมจะต้อง Link ทั้งรหัสและชื่อ)
        เพื่อให้ยืดหยุ่นในการใช้งานมากขึ้น 
       เช่น กรณีมีการเปลี่ยนชื่อในทะเบียนชื่อในปีก่อน เมื่อทำการโอนยอดยกไปปีถัดไป ชื่อก็จะถูก Update ตามข้อมูลปีก่อน
    3. เพิ่มปุ่มฟังก์ชั่น งบเปรียบเทียบ
    4. ปรับปรุงรายงาน 2-11 สรุปการคำนวณค่าจ้าง-ทั้งปี (สำหรับประกันสังคม) 
        กรณีที่มียอดบางรายไม่ได้หักประกันสังคม ทำให้ยอดรวมไม่ถูกต้อง
    5. เพิ่มฟังก์ชั่น "เชื่อมโยงรายละเอียด Vat จากภาษีขาย-ซื้อ มาที่สมุดรายวัน" 
        (ที่อยู่ใน ระบบ >ปรับปรุงข้อมูล >สมุดรายวัน & ภาษีขาย-ซื้อ)
        เพื่อใช้ในกรณีที่มีการโอนรายงานภาษีขาย-ซื้อ จาก ACC-BILLING เข้ามาต่างหาก แล้วอยากให้เชื่อมโยงข้อมูลกับสมุดรายวัน
     

VOL # 1.84

  1. หัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) : ปรับปรุงกรณีเลือก ประเภทที่หัก--จากช่อง "ลำดับที่" เมื่อ Enter หรือ ดับเบิ้ลคลิก เข้าไป
        แล้วประเภทที่เลือกแสดงไม่ถูกต้อง
    2. ปรับปรุงกรณีไม่สามารถสำรองแบบฟอร์ม รายงานในระบบบัญชี ได้
    3. ภงด.1, 3, 53 ปรับปรุงกรณีพิมพ์ ใบแนบ ที่มีการกรองข้อมูล--แล้วไม่มีข้อมูล จะมีข้อความเตือนให้ทราบ
        เพื่อผู้ใช้จะได้เลือกกรองข้อมูลใหม่
    4. ผังบัญชี : ปรับปรุงการ ลบและแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
    5. ตั้งบัญชีอัตโนมัติ : เพิ่มฟังก์ชั่นในการ ค้นข้อมูลแต่ละคอลัมน์ โดยกดแป้นคีย์บอร์ด F5
    6. ปรับปรุงโครงสร้างภายในฟังก์ชั่น โอนผสม-จาก ACC-BILLING (Merge) [ที่อยู่ในเมนู ระบบ \ โอนข้อมูลเข้า]
     

VOL # 1.83

  1. ฟังก์ชั่นการโอนข้อมูล "ทะเบียนชื่อ" จาก Excel เข้ามา (ที่อยู่ใน ระบบ \ โอนข้อมูลเข้า)
        ปรับปรุงกรณีเบอร์โทรศัพท์ โอนเข้ามาแล้วมีจุดทศนิยม .00000 ติดเข้ามาด้วย
    2. หน้าจอ ภงด.1, 3, 53 เพิ่มคอลัมน์ ลำดับ ให้สามารถคีย์ลำดับเองได้ตามต้องการ
    3. ภงด.1 เพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถเลือกประเภทเงินได้เป็นรายบรรทัด (โดยดับเบิ้ลคลิกบรรทัดนั้นๆ เข้าไป)
       เพื่อให้รองรับกรณียื่น Internet แล้วมีเงินได้ต่างมาตรากัน
    4. ใบหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) 
        ปรับปรุงให้สามารถคีย์ยอดภาษีที่หักไว้ ได้ด้วยตนเอง (ซึ่งแต่เดิมโปรแกรมจะคำนวณให้ตาม % ที่หัก เท่านั้น)
    5. เพิ่มฟังก์ชั่น โอนข้อมูลเข้า \ โอนผสม-จาก ACC-GL ต่างแฟ้ม (Merge)
        - โอนเงินสดย่อย : โอนข้อมูลเงินสดย่อยจาก ACC-GL ต่างแฟ้มเข้ามาผสมรวมกับข้อมูลเดิม
         - โอนใบหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) : โอนข้อมูล หัก ณ ที่จ่าย จาก ACC-GL ต่างแฟ้มเข้ามาผสมรวมกับข้อมูลเดิม
        - โอนทะเบียนต่างๆ ได้แก่ ผังบัญชี, ทะเบียนชื่อ, ทะเบียนทรัพย์สิน
        - โอนยอดยกมา ของผังบัญชี, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, ค่าเสื่อม
        - โอนภาษีขาย-ซื้อ
    6. เพิ่มฟังก์ชั่น โอนข้อมูลเข้า \ โอนผสม-จาก ACC-BILLING (Merge)
        - โอนใบหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
        - โอนภาษีขาย-ซื้อ
        - โอนทะเบียนต่างๆ ได้แก่ ผังบัญชี, ทะเบียนลูกค้า, ทะเบียนผู้ขาย
        - โอนยอดยกมา ของผังบัญชี, ลูกหนี้, เจ้าหนี้
    7. เพิ่มฟังก์ชั่น ล้างค่าเสื่อมราคา (อยู่ที่ ระบบ \ ล้างข้อมูล) 
    8. ปรับปรุงหน้าจอบางส่วน
     

VOL # 1.82

  1. เพิ่มฟังก์ชั่น "ล้างเฉพาะเลขที่ใบสำคัญซ้ำ" (โดยอยู่ที่ "ระบบ \ ล้างข้อมูล \ ล้างสมุดรายวัน")
        เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้แก้ปัญหากรณีพบเลขที่ใบสำคัญซ้ำๆในสมุดรายวัน
    2. โอนสมุดรายวันเข้ามาผสม-จาก ACC-GL ต่างแฟ้ม (Merge data)
         - โอนตามประเภทสมุดรายวัน : เพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถระบุ ช่วงเลขที่-ที่จะโอนได้
         - ปรับปรุงให้สามารถโอนผังบัญชีเข้ามาผสมได้กรณีตรวจพบรหัสบัญชีซ้ำ--แต่ชื่อบัญขีไม่เหมือนกัน ซึ่งแต่เดิมโปรแกรมจะ Block 
           ไม่ให้โอนเข้ามาผสม (โปรแกรมได้ปรับปรุงโดยการเติม -1 ต่อท้ายรหัสบัญชีให้--เพื่อป้องกันรหัสบัญขีซ้ำ)
            *** สำหรับการโอนผสมสมุดรายวันจาก AccOffice / ACC-BILLING ได้ปรับปรุงให้เป็นไปในทำนองเดียวกัน
    3. โอนข้อมูลเข้ามาผสม-จาก AccOffice / ACC-BILLING (Merge data) 
     - โอนตามประเภทสมุดรายวัน : เพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถระบุ ช่วงเลขที่-ที่จะโอนได้
       และปรับปรุงการโอนรายงานภาษีขาย-ซื้อ (ตามที่เลือกประเภทสมุดรายวัน)
    4. ปรับปรุงแบบพิมพ์ ภงด.51 สำหรับปี 2559
    5. ปรับปรุงค้นข้อมูล-สมุดรายวัน กรณี กรองอื่นๆ--ไม่สามารถกรองข้อมูลตามที่เลือกได้
    6. เพิ่มปุ่ม ? (ที่อยู่หน้าปุ่มออก--ด้านบนซ้ายของจอภาพ) 
        ซึ่งจะเป็นตัว Link กับ Website ในส่วนของเทคนิคการใช้งานเพิ่มเติม ACC-GL
    7. ที่หน้าจอ แยกประเภท และ งบการเงิน เพิ่มข้อความเตือนกรณีพบข้อมูล สมุดรายวันที่ยังไม่ได้ Post
        (ถ้าต้องการให้ข้อความเตือนนี้หายไป ต้องไปที่สมุดรายวัน แล้วคลิก Post ทั้งหมด)
     

VOL # 1.81

  1. ปุ่ม "ค้นข้อมูล" ในหน้าจอ สมุดรายวัน
       - ปรับปรุงให้ฟังก์ชั่นการกรองข้อมูล Post, UnPost, ยอดไม่ดุล,... รวบรวมไปอยู่ในฟังก์ชั่น "กรองอื่นๆ"
    2.  ปรับปรุงรายงาน X6-01 ค่าเสื่อมราคา ที่บางครั้งเกิด Error-ไม่สามารถส่งข้อมูลเข้า Excel ได้ 
         ต้องไปที่ ระบบ / จัดเรียงแฟ้ม (Update Files) จึงจะสามารถทำงานได้
    3. ปรับปรุงข้อผิดพลาดจากรุ่น 1.77 ที่ทำให้การ Update รหัสกลุ่มของทะเบียนชื่อและทรัพย์สินถาวร 
        ไม่สามารถคลิกทีเดียวได้ ต้องคลิกหลายๆครั้งจึงจะ Update รหัสกลุ่มได้ครบ
    4. ฟ้งก์ชั่น ล้างทะเบียนชื่อ และ ทะเบียนทรัพย์สินถาวร (ที่อยู่ใน ระบบ/ล้างข้อมูล
        เพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถ คลิกทั้งหมดได้ (กรณีต้องการล้างข้อมูลในทะเบียนทั้งหมด) 
    5. ฟ้งก์ชั่น จัดเรียงรหัสใหม่-ทะเบียนชื่อ และ ทะเบียนทรัพย์สินถาวร (ที่อยู่ใน ระบบ/ปรับปรุงข้อมูล
        - ปรับปรุงให้สามารถเลือก ช่วงรหัส ที่ต้องการจะจัดเรียงใหม่ได้ (ไม่ต้องจัดเรียงใหม่ทั้งกลุ่ม) 
          ทำให้สามารถเลือกเฉพาะบางช่วงรหัส--ให้จัดเรียงใหม่และแทรก เดือน/ปี (ย้อนหลัง) ได้
    6. ฟ้งก์ชั่น ผูกบัญขี-ทะเบียนชื่อ และ ทรัพย์สินถาวร (ที่อยู่ใน ระบบ/ปรับปรุงข้อมูล
        - ปรับปรุงให้มี Update รหัสกลุ่ม และ การผูกบัญชี-ต้นแบบ ก่อนทำการปรับปรุง
    7.  ปรับปรุงหน้าจอ "ทรัพย์สินถาวร"
       - เพิ่มยอด รวมทั้งสิ้น ของค่าเสื่อม-ยกมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบยอดรวม
         โดยให้คลิกปุ่มตารางที่อยู่หลังช่อง "ค่าเสื่อม-ยกมา" 
    8. เพิ่มแบบฟอร์ม X1-02 สำหรับส่งข้อมูล รายละเอียดการนำส่งประกันสังคมเข้า EXCEL
        (เพื่อผู้ใช้จะได้นำข้อมูลไปปรับแต่งเพิ่มเติมใน Excel ได้)
     

VOL # 1.80

  1. เพิ่มบริษัท หรือ ปีทำการ : กรณีเลือกฟังก์ชั่นแบบ "ต้องการเฉพาะฐานข้อมูล" 
       - ปรับปรุงให้โอนรูปภาพของทรัพย์สินและทะเบียนชื่อเข้ามาด้วย
       - ปรับปรุงให้โอนการผูกบัญชีทรัพย์สินและทะเบียนชื่อเข้ามาด้วย
    2. ค้นข้อมูล-สมุดรายวัน : เพิ่มคอลัมน์ "แหล่งที่มา" เพื่อให้สามารถดูได้ว่าข้อมูลมาจากไหน
    3. รายงานในระบบบัญชี : ปรับปรุงให้สามารถกรองชื่อได้
       - กลุ่มแยกประเภท ได้แก่ 2-16 และ E2-16
       - กลุ่มภาษีขาย-ซื้อ ได้แก่ 4-L01 ถึง 4-L04 และ E4-L01 ถึง E4-L04
       - กลุ่มเงินสดย่อย ได้แก่ 5-L01 และ E5-L01
       - กลุ่มลูกหนี้ ได้แก่ 8-L07 ถึง 8-L08 และ E8-L07 ถึง E8-L08
       - กลุ่มเจ้าหนี้ ได้แก่ 9-L07 ถึง 9-L08 และ E9-L07 ถึง E9-L08
    4. ปรับปรุงรายงาน 8-01 และ E8-01 (ยอดยกมา-ลูกหนี้) ให้แสดงรหัสบัญชีลูกหนี้ที่ผูกไว้
    5. ปรับปรุงรายงาน 9-01 และ E9-01 (ยอดยกมา-เจ้าหนี้) ให้แสดงรหัสบัญชีเจ้าหนี้ที่ผูกไว้
    6. เงินสดย่อย : ปรับปรุงฟังก์ชั่น "ชดเขยเงินสดย่อย" กรณีมียอดหัก ณ ที่จ่าย-การลงบัญชีสมุดรายวันไม่ถูกต้อง
     

VOL # 1.79

  1. สำรองข้อมูล-ลงแหล่งอื่น : ปรับปรุงกรณีเลือกแหล่งเก็บที่เป็น Subdirectory จะสำรองไม่สำเร็จ
    2. ค้นข้อมูล-ในหน้าจอต่างๆ : เปลี่ยนปุ่ม Preview / Print ให้เป็นปุ่ม "แบบพิมพ์"
        เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแบบฟอร์มเองได้ และ ส่งข้อมูลเข้า Excel ได้เพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้งานต่อ
    3. ปรับปรุง โอนยอดยกไปปีถัดไป : สำหรับ รหัสกลุ่ม-ทะเบียนชื่อ และ ทรัพย์สิน ให้จำค่ารหัสล่าสุด
        ซึ่งเดิมโปรแกรมจะเคลียร์ให้เริ่มต้นใหม่สำหรับปีใหม่ ดังนั้น กรณีต้องการเริ่มต้นใหม่-ให้ตั้งเลขที่ล่าสุดเป็นศูนย์ด้วยตนเอง
    4. ปรับปรุงการบันทึก บัญชีอัตโนมัติ
        กรณี "รับชำระหนี้-รับเช็ค" แล้วเลื่อนเมาส์ไปคลิกในตารางตรงช่อง "รหัสบัญชี" แล้วไม่สามารถ Save ข้อมูลได้
    5. ปรับปรุง โอนข้อมูล (จาก AccOffice / ACC-BILLING)
        - โอนข้อมูล-บางส่วน : เพิ่มฟังก์ชั่นโอน ภาษีขาย และ ภาษีซื้อ เพื่อให้สามารถโอนรายงานภาษีแยกต่างหากได้
        - โอนสมุดรายวัน-โอนตามประเภทสมุดรายวัน : โปรแกรมได้บล็อคไม่ให้โอนรายงานภาษีขาย-ซื้อ ร่วมด้วย 
           เนื่องจากติดปัญหาจากไฟล์ข้อมูลที่ส่งมาจาก AccOffice / ACC-BILLING ทำให้มีข้อผิดพลาดในการโอน ดังนั้น จึงขอระงับฟังก์ชั่นนี้ไว้ก่อน
        - เพิ่มฟังก์ชั่น "แปลง พ.ศ เป็น ค.ศ : เพิ่มให้รองรับการโอนข้อมูลที่เป็นวันที่ 29 ก.พ
          สำหรับปี พ.ศ ที่มี 29 ก.พ เช่น ปี 2559 โปรแกรมจะ ไม่สามารถอ่านค่า 29/02/2559 ได้
          ดังนั้น แนะนำให้ใช้เป็นปี ค.ศ โดยแปลง พ.ศ ให้เป็น ค.ศ ซึ่งข้อมูลที่โอนจาก AccOffice / ACC-BILLING เข้า ACC-GL 
          จะถูกแปลงวันที่จาก ปี พ.ศ เป็น ค.ศ (ส่วนรายงานจะมีให้เลือกพิมพ์เป็น พ.ศ ได้)
          สำหรับข้อมูลใน ACC-GL ที่มีบางส่วนเป็นปี พ.ศ ปนอยู่ สามารถใช้ฟังก์ชั่น เปลี่ยนวันที่ (พ.ศ-ค.ศ) ได้ (โดยไปที่ ระบบ / ปรับปรุงข้อมูล)
    6. เพิ่มฟังก์ชั่น "ล้างข้อมูลซ้ำ" (อยู่ที่ ระบบ / ล้างข้อมูล) เพื่อแก้ปัญหากรณีพบข้อมูลซ้ำ
     

VOL # 1.78

  1. ทรัพย์สินถาวร และ ทะเบียนชื่อ : เพิ่มปุ่มฟังก์ชั่น "รูปภาพ" ให้สามารถใส่รูปภาพได้ 
       (กรณีไม่ได้ลงทะเบียนเป็น ชุด Full จะสามารถใส่รูปภาพได้จำกัด เช่น ทรัพย์สิน 20 รูป, ทะเบียนชื่อ 20 รูป) 
    2. ปรับปรุงแบบฟอร์ม "ใบสรุป ภงด.1" ที่เกิดจากข้อผิดพลาดในรุ่น 1.77
       ทำให้แบบฟอร์ม P1-01 และ YP-01 ใบสรุปภงด.1 ไม่สามารถ Preview / Print ได้
    3. เงินสดย่อย
       - โอนหัก ณ ที่จ่าย เข้าใบหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) : ปรับปรุงกรณีที่โอนแล้วชื่อผู้ถูกหักภาษี--ไม่แสดงขึ้นมาให้
       - ชดเชยเงินสดย่อย : ปรับปรุงกรณีมี่หัก ณ ที่จ่ายแล้วไม่ได้ลงบัญขี หัก ณ ที่จ่ายให้ในสมุดรายวัน
       - ปุ่ม A-Z (จัดเรียงเลขที่ใหม่) : เพิ่มฟังก์ชั่นให้เลือก-ช่วงเลขที่ ในการจัดเรียงได้
    4. สมุดรายวัน : ปรับปรุงการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
       - กรณีมีการบันทึกยอด มี Vat และยกเว้น Vat ในใบเดียวกัน--แล้วยอดยกเว้น Vat ไม่ลงบัญขีให้อัตโนมัติ
       - กรณีตั้งเข้าสมุดรายวันจ่าย--โดยเลือกฟังก์ชั่นแบบ "ไม่มี vat, มีหัก ณ ที่จ่าย" แต่ไม่สามารถเข้าสู่ส่วนที่จะคีย์รายละเอียดของยอดหัก ณ ที่จ่ายได้
    5. ทะเบียนชื่อ : เพิ่มฟังก์ชั่นให้เตือนกรณีใส่เลขเสียภาษีไม่ครบ 13 หลัก
    6. ค้นสมุดรายวัน และ ค้นเงินสดย่อย : เปลี่ยนปุ่ม Preview / Print เป็นปุ่ม "แบบพิมพ์"  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแบบฟอร์มได้
     

VOL # 1.77

  1. โอน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เข้าสู่ ใบหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
       - ปรับปรุงให้สามารถจำฟังก์ชั่นที่เลือกล่าสุดได้
       - เพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถเลือก โอนตามเลขที่ได้--โดยระบุโอนเป็นช่วง (เริ่มต้น-สิ้นสุด) เลขที่
       - กรณีเป็น ยอดถูกหัก ณ ที่จ่าย (จากสมุดรายวันรับ) โปรแกรมจะ Block ไม่ให้โอนเข้า "ใบหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ)"
    2. ปุ่ม A-Z ของหน้าจอ-ใบหัก ณ ที่จ่าย(50ทวิ) เพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถเลือก จัดเรียงเลขที่ใหม่ตามเลขที่
       - โดยระบุเป็นช่วง (เริ่มต้น-สิ้นสุด) เลขที่ เพื่อจัดเรียงเลขที่ใหม่
    3. ปรับปรุงกรณีที่ปุ่ม A-Z (จัดเรียงเลขที่ใหม่) ของหน้าจอเงินสดย่อย ไม่ Active ถ้าไม่มีข้อมูลสมุดรายวัน
    4. เพิ่มปุ่มฟังก์ชั่น "ล้างค่าเสื่อมสะสม-ยกมา" [ที่อยู่ใน ระบบ/ล้างข้อมูล (Clear Data)]
    5. ปรับปรุงข้อผิดพลาดจากรุ่นก่อน--ที่ไม่สามารถ Preview / Print รายงานงบการเงิน (กลุ่ม) 3-03 ถึง 3-14
    6. เพิ่มรายงาน X3-01 งบการเงิน (กลุ่ม)-EXCEL เพื่ออำนวยความสะดวกการส่งข้อมูลรายงานงบเข้า EXCEL
    7. ปรับปรุงแบบ ภงด.1ก--ใบสรุป : สำหรับกรณที่จำนวนรายที่นำส่งแต่ละเดือนไม่เท่ากัน--ทำให้ยอดรวมจำนวนรายใน ภงด1ก. ไม่ถูกต้อง
     

VOL # 1.76

  1. ปรับปรุงการ ค้นข้อมูล-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
       กรณีที่ กรองข้อมูลตามประเภท-แล้วให้สามารถเลือกฟังก์ชั่นการเรียง เลขที่, วันที่ ได้ด้วย
    2. ปรับปรุงข้อผิดพลาดจากรุ่น 1.71 ที่ค้น ผังบัญชี โดยเมื่อพิมพ์ ตัวเลข แล้วข้อมูลไม่เรียงตามรหัสบัญชี
    3. ปรับปรุงข้อผิดพลาดจากรุ่น 1.75 ที่พิมพ์ค้นข้อมูล-ใบสำคัญไม่ได้--พิมพ์ได้ตัวแรกตัวเดียว
    4. เพิ่มแบบฟอร์ม E1-01 หัก ณ ที่จ่าย (กระดาษเปล่า)-ENG
    5. ปรับปรุงฟังก์ชั่น "เปลี่ยนชื่อ (ท/บ ชื่อ)" (ที่อยู่ใน ระบบ\ปรับปรงุข้อมูล)
       โดยเพิ่มฟิลด์ คำนำหน้า, ชื่อ(อังกฤษ), คำนำหน้า+ชื่อ และ นามสกุล (ที่ใช้ใน ภงด.1 และ ภงด.3)
       ให้สามารถเปลี่ยนข้อมูลไปในคราวเดียวกัน
     

VOL # 1.75

  1. ปรับปรุงโครงสร้างภายในและตัวแปรบางตัว--สำหรับ รายงานในกลุ่มทรัพย์สินถาวร
       กรณีที่ผู้ใช้ก็อปปี้รายงานเพื่อปรับแต่งเอง--แล้วไม่สามารถ Preview / Print ได้
       ให้ก็อปปี้รายงานจาก-ต้นฉบับของโปรแกรมออกมาใหม่แล้วปรับแต่งใหม่
    2. ปรับปรุงการโอนข้อมูลจากสมุดรายวันจาก ปีทำการของ ACC-BILLING แล้วรายงานภาษีซื้อ-ขาย ไม่โอนเข้ามาด้วย
    3. ปรับปรุงให้โปรแกรมจำค่าการเรียงข้อมูล เช่น เลือกเรียงตามชื่อ โปรแกรมจะเรียงข้อมูลให้ตามชื่อ
       จนกว่าจะออกจากโปรแกรม ถ้าเข้าโปรแกรมใหม่ ข้อมูลจะเริ่มต้นด้วยการเรียงตามรหัส
    4. ปรับปรุง การค้นข้อมูล-สมุดรายวัน
       กรณีที่กรองข้อมูลตามเล่ม-แล้วให้สามารถเลือกฟังก์ชั่นการเรียง เลขที่ใบสำคัญ, วันที่ หรือ เลขที่บิล ได้ด้วย
    5. ปรับปรุงโครงสร้างภายในบางส่วน
     

VOL # 1.74

  1. ปรับปรุงกรณีเข้าใช้งานที่หน้าจอ ใบหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) แล้วบางจังหวะมีหน้าต่าง Error ขึ้นมา
    2. ปรับปรุงโครงสร้างภายในบางส่วนของโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น
     

VOL # 1.73

  1. หน้าจอ ภงด.3 และ 53
       - เพิ่มฟังก์ชั่น บันทึกเอง-ให้ผู้ใช้สามารถคีย์ตัวเลขเองได้ตามต้องการในแต่ละบรรทัด
         (โดยดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในแต่ละบรรทัด จะมีฟังก์ชั่นให้ตั้งเป็น อัตโนมัติ หรือ บันทึกเอง)
    2. รายงานในกลุ่ม ทรัพย์สินถาวร
       - ปรับปรุงรายงาน 6-01 กรณีที่มีการกรองวันที่ แล้วคำนวณวันไม่ถูกต้อง
    3. เงินสดย่อย : เพิ่มปุ่มฟังก์ชั่น A-Z เพือ่รองรับการจัดเรียงเลขที่เงินสดย่อยใหม่
     

VOL # 1.72

  1. ทรัพย์สินถาวร
       - เพิ่มฟังก์ชั่น บันทึกเอง--ให้ผู้ใช้สามารถคีย์ค่าเสื่อมเองได้
       - เพิ่ม ปุ่ม + (หลังช่องราคาซื้อ) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถบันทึกราคารวม Vat และแยก Vat ได้
       - เพิ่มรายงาน 5-05 รายการทรัพย์สิน (กรองวันสิ้นสุดประกัน)
    2. ปรับปรุงกรณีคีย์ข้อมูลในหน้าจอ ภพ.30 แล้วบางจังหวะมีหน้าต่่าง OPEN FILE ขึ้นมา
     

VOL # 1.71

  1. ปรับปรุงข้อผิดพลาดจากรุ่น 1.70 ที่ไม่สามารถ Preview / Print กระดาษทำการได้
    2. เพิ่มฟังก์ชั่นการโอนฐานข้อมูลจาก Excel เข้า ACC-GL ซึ่งมีฟังก์ชั่นดังนี้ :
       - โอนทะเบียนชื่อ--จาก Excel  
       - โอนทะเบียนทรัพย์สิน--จาก Excel
       - โอนผังบัญขี--จาก Excel
    3. ปรับปรุงฟังก์ชั่น การโอนข้อมูลรายงานเข้า Excel
       - กรณีข้อมูลเป็นจำนวนเงินเกิน 1,000 บาท ให้มีแสดงตัวคั่นหลักพัน
    4. เพิ่มฟังก์ชั่น ก็อปปี้-วาง สำหรับก็อปปี้ หมวดบัญชี, ประเภท, กลุ่มหลัก และกลุ่มย่อย ในคราวเดียวกัน
        พื่ออำนวยความสะดวกในการตั้ง หมวด/กลุ่มบัญชี ของแต่ละรหัสบัญชี 
     

VOL # 1.70

  1. ปรับปรุงการตั้งค่า อัตราภาษี-นิติบุคคล ให้สามารถตั้งแบบอัตราเดียว 
        เช่น 20% ทั้งจำนวน (โดยวิธีตั้งไม่ต้องใส่รายได้-ต่ำสุดและสูงสุด ใส่เฉพาะอัตราภาษี)
    2. เพิ่มปุ่มฟังก์ชั่น "F6=แก้ไข" ในปุ่ม "ตรวจสอบงบ" (ที่อยู่ในหน้าจอ-งบการเงิน) 
        กรณีที่งบไม่ดุล--จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงขึ้นมา-->สามารถดับเบิ้ลคลิกดูรายละเอียดและแก้ไขข้อมูลได้ทันที
    3. ปรับปรุงการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ : กรณีนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย--ที่ไม่ได้คีย์ยอด ภงด.1 แต่กลับมียอดลงบัญชี Dr. ทำให้ยอดเกิน 
    4. แบบฟอร์ม หัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) เพิ่มตัวแปรให้รองรับ สำนักงานใหญ่ / สาขาที่ (ตามข้อมูลที่คีย์ในทะเบียนชื่อ)
       - กรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือ พนักงาน ให้ใส่สาขาที่เป็นเครื่องหมาย - (เพื่อจะได้ไม่แสดงคำว่า "สำนักงานใหญ่" ขึ้นมา)
       - กรณีมีการพิมพ์แก้ไขข้อมูลในทะเบียนชื่อ ข้อมูลที่คีย์ไปแล้วใน 50 ทวิ จะไม่สามารถ Update ตามข้อมูลในทะเบียชื่อได้
         ผู้ใช้ต้องแก้ไขเอกสาร 50 ทวิ โดยเลือกรหัสชื่อที่แก้ไขนั้น ขึ้นมาใหม่ เพื่อโปรแกรมจะได้ Update ข้อมูลที่เชื่อมโยงกันให้ใหม่
    5. เพิ่มแบบฟอร์ม-ใบสรุป-ภงด.1ก (กระดาษ A4) แบบเลือกทีละมาตรา
    6. ปรับปรุงแบบพิมพ์ ภงด.51(กลางปี) สำหรับปี 2558
    7. ทรัพย์สินถาวร
       - เพิ่มรายงาน X6-01 ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สิน (EXCEL)
       - อัตราค่าเสื่อม % ในทะเบียนทรัพย์สินถาวร--ปรับปรุงให้รองรับจุดทศนิยม 5 ตำแหน่ง
    8. สมุดรายวัน : กรณีใช้ปุ่ม ก็อปปี้-วาง (บางส่วน)--ปรับปรุงให้ก็อปปี้ ประจำวัน/ปรับปรุง/ปิดบัญชี ตามข้อมูลต้นฉบับ
    9. ค้นสมุดรายวัน : เพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถกรองข้อมูล ประจำวัน/ปรับปรุง/ปิดบัญชี ได้
    10. งบการเงิน : ปรับปรุงรายงานกรณีกรองวันที่--แล้วยอดก่อนปรับปรุงไม่ถูกต้อง
     

VOL # 1.69

  1. ปรับปรุงแบบฟอร์ม หัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
        กรณีคีย์ข้อมูลเกี่ยวกับเงินปันผลแล้วยอดรวมไม่แสดง
    2. เพิ่มรายงานในกลุ่มเงินสดย่อย ได้แก่
        5-04 เบิกเงินสดย่อย (กรองชื่อ)
        5-05 เบิกเงินสดย่อย (กรองแผนก)
    3. เงินสดย่อย--การค้นข้อมูล เพิ่มคอลัมน์ รหัส และ ชื่อผู้ขอเบิก เพื่อให้สามารถค้นข้อมูลตาม รหัส หรือ ชื่อ ได้
        เช่น กรณีต้องการค้นข้อมูลตามรหัส ให้คลิกที่ บรรทัดแรกของคอลัมน์รหัส แล้วกดแป้นคีย์บอร์ด F5
        จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้พิมพ์ค้นข้อมูลได้ตามต้องการ
    4. ฟังก์ชั่นปุ่ม "ตรวจสอบงบ" ที่หน้าจอ-งบการเงิน เพิ่มให้ตรวจสอบ รายการที่ยังไม่ได้ Post
        เพื่อจะได้ตรวจสอบได้--กรณีที่ผู้ใช้ลืม Post จะทำให้ยอดไม่เข้า แยกประเภทและงบการเงิน ซึ่งจะทำให้งบไม่ถูกต้อง
    5. รายงานแยกประเภทที่มีการกรอง ประเภทบัญชี กลุ่มบัญชีหลัก กลุ่มบัญชีย่อย
        เพิ่ม ปุ่มกล้องส่อง ให้สามารถค้นข้อมูลเพื่อจะได้เลือกในการกรองข้อมูลในรายงานได้สะดวกและง่ายขึ้น
    6. เพิ่มฟังก์ชั่น "ปรับปรุง หมวด/กลุ่มบัญชี" ซึ่งอยู่ในเมนู "ระบบ \ ปรับปรุงข้อมูล"
     

VOL # 1.68

  1. เพิ่มช่อง "ลำดับที่สาขา-ประกันสังคม" ที่อยู่ใน "บริษัท \ แก้ไขชื่อ-ที่อยู่" ของกิจการ
        เพื่อโปรแกรมจะได้ดึงค่าไปใช้ในแบบฟอร์มนำส่งประกันสังคม
    2. ปรับปรุงการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
        กรณีคำนวณ Vat แบบรวมภาษี แล้วคำนวณยอดรวม (ก่อนหักลด) ไม่ถูกต้อง
    3. เพิ่มปุ่ม "แผนก" ในตั้งค่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ, เพิ่ม / แก้ไขฐานข้อมูลแผนก
    4. ปรับปรุงแบบฟอร์ม ภงด.50
    5. ปรับปรุงการโอนข้อมูลสมุดรายวันจาก AccOffice / ACC-BILLING
        - เพิ่มข้อความให้ยืนยันการโอน เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ได้ไตร่ตรองก่อนการโอนข้อมูลเข้า
        - ปรับปรุงการโอนข้อมูล ให้สามารถโอนสมุดรายวันได้มากกว่า 5 เล่ม (ซึ่งเดิมโอนได้ 5 เล่ม ซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย-ทั่วไป)
     

VOL # 1.67

  1. เพิ่มฟังก์ชั่น กรองข้อมูล สำหรับการพิมพ์แบบฟอร์มใบแนบ ภดง.1, 3 , 53
        โดยมีให้เลือกเป็น ทั้งหมด, เฉพาะที่มี-ยอดเงินที่จ่าย และเฉพาะที่มี-ยอดภาษี
    2. เพิ่มฟังก์ชั่น "อัตโนมัติ และ บันทึกเอง" ที่หน้าจอ ภงด.3 และ 53
         เพื่อให้ยืดหยุ่นกรณีต้องการจะระบุ จำนวนราย และ ผลรวมต่างๆเองได้
        (สำหรับ ภงด.1 ให้คีย์ยอดสรุปเองได้ในปุ่ม "สรุปภาษี"และใช้แบบฟอร์ม P1-02)
    3. กรณีงบขาดทุน--ปรับปรุงการโอนปิดบัญชี-สิ้นงวด และโอนยอดยกไป-ปีถัดไป ที่ลงบัญชีกำไรขาดทุนสะสมไม่ถูกต้อง
    4. ปรับปรุงการโอนข้อมูลจาก ACC-BILLING / AccOffice
        กรณีโอนจากแฟ้มปีทำการ แล้วรายงานภาษีซื้อ-ขาย ไม่โอนเข้ามาด้วย
     

VOL # 1.66

  1.  ปรับปรุงรายงานในกลุ่ม "ทะเบียนชื่อ" (7-01 ถึง 7-03) ที่ไม่สามารถโอนข้อมูลเข้า Excel (แบบ XLS ไฟล์)
    2.  ปรับปรุง แบบประกันสังคม โดยเพิ่มให้สามารถ ระบุปี ได้ (ที่หน้าจอ "กำหนดข้อมูลในรายงาน")
         เพื่อแก้ปัญหาในกรณีเดือน ธ.ค ต้องยื่นในเดือน ม.ค ในปีถัดไป แต่ปีพิมพ์ออกมาผิด
    3.  ปรับปรุงโครงสร้างรายงาน 2-14 และ E2-147 แยกประเภท (แยกตามชื่อ)
         โดยเพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถกรองข้อมูลตามรหัสบัญชีได้
    4.  ปรับปรุงการตั้งบัญชีอัตโนมัติ-คำนวณต้นทุนขาย ที่ไม่สามารถเลือกตั้งรหัสบัญชีเครดิตอื่นๆ ของรายการที่ 5 ได้
    5.  ปรับปรุงหน้าจอบางส่วน
     

VOL # 1.65

  1.  ปรับปรุงการโอนเข้า Excel (แบบ TXT ไฟล์)
         โดยเพิ่มฟังก์ชั่น ให้ Save As เพื่อเลือกแหล่งในการจัดเก็บไฟล์ได้ตามต้องการ
    2.  ปรับปรุงการ โอนข้อมูล-อัตโนมัติทั้งหมด โดยเพิ่มฟังก์ชั่น "เรียงรหัสบริษัทใหม่ (0001, 0002, 0003, ...)" 
         กรณีไม่ต้องการให้เรียงรหัสบริษัทใหม่ สามารถคลิกเอาเครื่องหมายถูกออก--เพื่่อให้โอนรหัสบริษัทเดิม
    3.  ปรับปรุงการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
         กรณีมีรายการ เดบิต มากกว่า 1 รายการ และมีหักภาษี ณ ที่จ่าย 
     

VOL # 1.64

  1. ภงด.1 : ปรับปรุงแบบฟอร์ม P1-01 ใบสรุป-ภงด.1(A4)--สรุปยอดตามมาตราเงินได้
         ที่ติดปัญหา จัดเก็บเข้าแบบ 1, 2 หรือ 3 แล้วไม่สามารถ Preview หรือ Print ข้อมูลย้อนหลังได้
    2. ค้นข้อมูล : เพิ่มฟังก์ชั่น F5 เพื่อค้นข้อมูลตามคอลัมน์ในตาราง ซึ่งจะช่วยค้นข้อมูลได้ง่ายในอีกรูปแบบหนึ่ง
    3. ภงด.51 : ปรับปรุงปุ่ม คำนวณภาษี--โดยให้คำนวณภาษีแต่ละขั้นตามที่ตั้ง อัตราภาษีนิติบุคคล ในตั้งค่า
    4. ปรับปรุงโครงสร้างภายในเกี่ยวกับรายงาน "บัญชีแยกประเภท" เพื่อให้กรองข้อมูลได้ตามฟังก์ชั่นที่เลือก
    5. เพิ่มแบบฟอร์ม ภงด.51 สำหรับปี 2557
    6. ภาษีซื้อ : ปรับปรุงแบบฟอร์ม 2-03 ภาษีซื้อ (แสดงเลขภาษี/ภาษีขอคืนไม่ได้)
        โดยเพิ่มตัวแปรให้แสดง ยอดจำนวนเงินรวมของบิล (ยอดขอคืนได้+ยอดขอคืนไม่ได้)
    7. เพิ่มรายงาน 2-18 และ E2-18 แยกประเภท (กรองเล่ม+กรองชื่อ)
    8. แบบฟอร์มในหน้าจอ ภาษีซื้อ-ภาษีขาย เพิ่มฟังก์ชั่น "เส้นตาราง"
        เพื่อให้สามารถเลือกพิมพ์ได้ แบบมีเส้นตาราง หรือ ไม่ต้องการเส้นตาราง (เพื่อประหยัดหมึกในการพิมพ์)
    9. เพิ่มฟังก์ชั่น "ปรับปรุง-เชื่อมโยงข้อมูล" (ที่อยู่ใน "ระบบ \ ปรับปรุงข้อมูล"
     

VOL # 1.63

  1. ปรับปรุงข้อผิดพลาดจากรุ่น 1.62 ที่ไม่สามารถเพิ่มเอกสารได้
    2. ปรับปรุงโครงสร้างภายในบางส่วน
     

VOL # 1.62

  1. เพิ่มแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.50 (สำหรับปี 2556)
    2. ระบบ LAN : ปรับปรุงโครงสร้างโปรแกรมให้รองรับ กรณีเข้าโปรแกรมที่เครื่องลูกแล้วพบว่าใช้โปรแกรมต่างรุ่นกับเครื่องแม่
        โปรแกรมจะปรับรุ่นโปรแกรมในเครื่องลูกให้เป็นรุ่นเดียวกับเครื่องแม่ให้อัตโนมัติ
       (หมายเหตุ : สำหรับเครื่องลูกที่ใช้โปรแกรมรุ่นต่ำกว่า 1.62 ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ จะต้องถอนและติดตั้งโปรแกรมตามวิธีเดิม)
    3. ปรับปรุงการลงบัญชีอัตโนมัติ กรณีชื่อบัญชีที่มีเครื่องหมาย "/"
        เช่น ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมัน เวลาบันทึกบัญชีจะลงเป็น ค่าพาหนะ (ข้อความที่อยู่หลังเครื่องหมาย "/" จะไม่แสดง)
    4. ปรับปรุงโครงสร้างการค้นข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
     

VOL # 1.61

  1. สมุดรายวัน : ปรับปรุงการลงบัญชีอัตโนมัติ
        - กรณีลบรายการการ ตั้งบัญชีอัตโนมัติสำหรับค่าใช้จ่าย แล้วโปรแกรมไม่เคลียร์ให้
        - กรณีตั้งค่าใช้จ่าย ที่มี vat และมีหัก ณ ที่จ่าย โดยมีการตั้ง บัญชีเดบิตมากกว่า 1 บัญชี
        - กรณีเปลี่ยนฟังก์ชั่นจาก แยกภาษี เป็น รวมภาษี แล้วโปรแกรมไม่ RefresH ยอดก่อนภาษี ให้อัตโนมัติ
    2. ปรับปรุงรายงานบางส่วน ที่ติดปัญหา เลขที่เช็ค และ ธนาคาร แสดงแค่ตัวอักษรตัวแรกตัวเดียว
    3. ปรับปรุงแบบฟอร์ม หัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ให้มีข้อความตามแบบฟอร์มของสรรพากร
        และ ปรับปรุงแบบฟอร์ม 3-01 และ 3-02 ใบหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) (ที่อยู่ในปุ่ม ภงด.1 ก) ที่ติดปัญหา ยอดตัวอักษรภาษาไทย--แสดงยอดไม่ถูกต้อง
    4. เพิ่มรายงาน  2-11 สรุปการคำนวณค่าจ้าง-ทั้งปี (สำหรับประกันสังคม) ที่เป็นรายงานในระบบ ฟอร์มภาษี กลุ่มของ "ภงด.1"
        เพื่อช่วยสรุปข้อมูลสำหรับการนำข้อมูลไปกรอกแบบฟอร์ม กท.20
     

VOL # 1.60

  1. สมุดรายวัน : ปรับปรุงการลงบัญชีอัตโนมัติ
        - ปรับปรุงกรณีบันทึกขายที่มีเงินมัดจำ
        - ปรับปรุงให้รองรับกรณีตั้ง เดบิต-เครดิต ข้างละมากกว่า 1 บัญชี และ ต้องการระบุฐานในการคำนวณ VAT เอง
    2. ปรับปรุงรายงาน 1-04 สมุดรายวันจ่าย
        - กรณีรายการเครดิตบางส่วนไม่เข้ารายงาน
     

VOL # 1.59

  1. สมุดรายวัน
        ปรับปรุงกรณีคีย์รายละเอียดเช็คครั้งแรกไม่ได้ ต้องคีย์ใหม่อีกครั้งจึงจะรับค่าเข้าโปรแกรม
    2. ปรับปรุงโครงสร้างภายในโปรแกรมบางส่วน
     

VOL # 1.58

  1. ตั้งบัญชีอัตโนมัติ 
        เพิ่มให้สามารถตั้งบัญชี เดบิต-เครดิตได้อีกข้างละ 5 บัญชี รวมเป็นข้างละ 6 บัญชี (เดิมตั้งได้ข้างละ 1 บัญชี)
    2. เพิ่มรายงานภาษีขาย-ซื้อ แบบใหม่ (เริ่มใช้ 1 ม.ค 2557) 
        โดยแสดงรายละเอียดเลขเสียภาษี 13 หลัก และ สถานประกอบการ (สำนักงานใหญ่ / สาขา)
    3. ภ.พ.30
        เพิ่มฟังก์ชั่นภายในให้จำค่าภาษีที่ชำระเกินในแต่ละเดือน เพื่ออำนวยความสะดวกในการคีย์ข้อมูลย้อนหลัง
        (ซึ่งเดิมจำค่าเฉพาะที่บันทึกข้อมูลเดือนปัจจุบันเท่านั้น)
    4. ระบบการสำรองข้อมูล-ภายในโปรแกรม
        เปลี่ยนฟังก์ชั่นจาก "สำรองทุกปี-ที่มีความเคลื่อนไหว" เป็น "สำรองทุกบริษัท-เฉพาะปี"
        เพื่อให้สามารถเจาะจงเฉพาะปี ที่ต้องการสำรองได้
    5. เพิ่มฟังก์ชั่น "สำรองข้อมูล-ลงแหล่งอื่น"  
        เพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองข้อมูลอีกวิธีหนึ่ง
     

VOL # 1.57

  1. ปรับปรุงหน้าจอที่เกี่ยวกับการ ค้นข้อมูล
        ให้ขยายเต็มจอเพื่ออำนวยความสะดวกให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
        (แต่การโหลดข้อมูลอาจจะช้าบ้าง เนื่องจาก โปรแกรมต้องคำนวณ size ของหน้าจอเพื่อขยายให้เต็มจออัตโนมัติ)
    2. เพิ่มแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.51 สำหรับปี 2556
    3. ตั้งเลขที่ใบสำคัญ : แบบแยกเล่ม-แยกเดือน
        - ปรับปรุงกรณีที่ตั้ง เลขที่ใบสำคัญ-แบบแยกเล่ม ในตั้งค่า แล้วใช้ฟังก์ชั่น A-Z เพื่อจัดเรียงเลขที่สมุดรายวันใหม่ แต่โปรแกรมไม่เปลี่ยนระบบให้
        - ในปุ่ม set ที่หน้าจอสมุดรายวัน : เพิ่มปุ่มฟังก์ชั่น "ตั้งเลขที่ล่าสุด-เริ่มต้นใหม่ (ทุกช่อง)"
           เพื่ออำนวยความสะดวก กรณีต้องการเริ่มต้นใหม่ เพียงกำหนดว่าต้องการ เลขศูนย์กี่หลัก สำหรับรันเลขที่ใบสำคัญ
           โดยโปรแกรมจะจัดการใส่ค่าเริ่มต้นให้เหมือนกันทุกช่องของสมุดรายวันแต่ละเล่มและแต่ละเดือนให้อัตโนมัติ
    4. ภาษีขาย-ซื้อ
        - ปรับปรุงฟังก์ชั่นภายในสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากสมุดรายวัน
        - ปรับปรุงหน้าจอบางส่วน
    5. ปรับปรุงฟังก์ชั่นการโอนผสมข้อมูลจาก AccOffice / ACC-BILLING ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
     

VOL # 1.56

  1. ภาษีขาย-ซื้อ
        - ปรับปรุงการโอนข้อมูลภาษีขายเข้า ภ.พ.30 (กรณ๊มียอดยกเว้นภาษี-แล้วทำให้ยอดขายโอนไปไม่ถูกต้อง)
        - เสริมฟังก์ชั่นภายใน--ให้จำ เดือนที่คลิกเลือกล่าสุด (ซึ่งเดิมจะ Stand by ที่เดือนปัจจุบันเป็นหลัก)
        - ปรับปรุงฟังก์ชั่น Update-เฉพาะเดือน--ให้รองรับบางกรณีที่ไม่สามารถโอนเข้ารายงานภาษีซื้อ
    2. ปรับปรุงฟังก์ชั่น "ซ่อมแฟ้มข้อมูลที่เสีย" (ที่อยู่ในเมนู "ระบบ\ปรับปรุงข้อมูล") ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
    3. เพิ่มฟังก์ชั่น "ปรับปรุง-ทรัพย์สินซ้ำ" (ที่อยู่ในเมนู "ระบบ\ปรับปรุงข้อมูล")
        - เพื่อใช้แก้ปัญหากรณีพบข้อมูลทรัพย์สินถาวรเบิ้ลซ้ำกัน
    4. เพิ่มฟังก์ชั่น "จัดเรียงรหัสใหม่ (ตามกลุ่ม)" ของทะเบียนทรัพย์สิน  (ที่อยู่ในเมนู "ระบบ\ปรับปรุงข้อมูล")
        - เพื่อรองรับกรณีต้องการเปลี่ยนรหัสทรัพย์สินใหม่
    5. ปรับปรุงฟังก์ชั่น "ล้างทะเบียนทรัพย์สิน" (ที่อยู่ในเมนู "ระบบ\ล้างข้อมูล") ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
     

VOL # 1.55

  1. เงินสดย่อย
        - ปรับปรุงปุ่มฟังก์ชั่น "ชดเชยเงินสดย่อย" กรณีที่มีภาษีซื้อ ปรับปรุงให้ลงบัญชี "ภาษีซื้อ" ด้วย
        - เพิ่มปุ่มฟังก์ชั่น "โอนหัก ณ ที่จ่าย" เพื่อโอนข้อมูลหัก ณ ที่จ่ายที่บันทึกไว้ในเงินสดย่อย เข้าสู่ แบบฟอร์มหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
    2. ฟังก์ชั่น "เคลียร์ขยะ" และ "ปรับปรุงทะเบียนชื่อซ้ำ" ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
        (ที่อยู่ในเมนู "ระบบ / ปรับปรุงข้อมูล")
    3. ปรับปรุงให้โปรแกรมจำค่าการค้นข้อมูลทะเบียนชื่อ--จากการบันทึกข้อมูลที่สมุดรายวัน
    4. งบการเงิน : เพิ่มปุ่ม "ยอดยกมา" เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขยอดยกมาของงบได้ง่ายขึ้น
    5. ปุ่ม "ยื่น Internet" (ภ.ง.ด.1, 3, 53 และ ภ.พ.30)
        - ปรับปรุงโครงสร้างภายใน--สำหรับการส่งไฟล์เป็น Text File
        - ปรับปรุงกรณีชื่อบุคคลที่ถูกหัก--มีชื่อกลาง ทำให้โปรแกรมแบ่งตัวคั่นไม่ถูกต้อง
     

VOL # 1.54

  1. เงินสดย่อย : เพิ่มปุ่มฟังก์ชั่น "ชดเชยเงินสดย่อย" โดยจะทำงานดังนี้ :
        - บันทึกเบิกเงินชดเชยเงินสดย่อย โดยจะลงบัญชีที่หน้าจอ "สมุดรายวัน" ให้อัตโนมัติ
          (ซึ่งจะโอนยอดค่าใช้จ่าย-ตามเลขที่เงินสดย่อยที่เลือกโอน)
        - และบันทึกรับเงินชดเชยเงินสดย่อย ที่หน้าจอ "เงินสดย่อย" ให้อัตโนมัติ ตามยอดเงินที่เบิกเงินสดย่อย
    2. ทรัพย์สินถาวร : ปรับปรุงข้อผิดพลาดสำหรับรุ่น 1.53 ที่เวลา Save แล้ว จำนวนจะกระเด้งเป็น 1 หน่วย ตลอด 
    3. แยกประเภท : ย้ายปุ่มฟังก์ชั่น "เคลียร์ขยะ" ไปอยู่ในเมนู "ระบบ \ ปรับปรุงข้อมูล"
    4. ปรับปรุงระบบการลบเอกสาร--กรณีที่บางครั้งลบเอกสารแล้ว ทำให้เลขที่ไม่รันให้อัตโนมัติตามเลขที่ล่าสุดของแต่ละกลุ่ม
     

VOL # 1.53

  1. ปรับปรุงเมนู "ระบบ" โดยจัดฟังก์ชั่นให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อการเลือกใช้งานจะได้ดูง่ายขึ้น-ไม่เยอะจนลายตา
    2. ปรับปรุง หน้าจอ ภาษีขาย-ซื้อ
    3. ปรับปรุง แบบพิมพ์ ภาษีขาย-ซื้อ
        * กรณีที่ติดปัญหา Preview / Print แล้วภาษีขาย-ซื้อ เบิ้ล ให้แก้ปัญหา ดังนี้ :
        (a) คลิกที่ "ระบบ \ ปรับปรุงข้อมูล \ ปรับปรุง-ทะเบียนชื่อซ้ำ"
        (b) คลิกที่ "ระบบ \ ปรับปรุงข้อมูล \ เคลียร์ขยะ"
        (c) คลิกปุ่ม "Update" ที่หน้าจอ ภาษีขาย-ซื้อ
    4. เพิ่มฟิลด์ให้สามารถระบุ "รหัสบริษัท" ได้ในการเพิ่มบริษัท
        เพื่อรองรับกรณีที่มีการลบบริษัทแล้วรหัสบริษัทนั้นจะขาดหายไป-ไม่เรียงต่อเนื่องกัน
    5. เลือกปีทำการ : เพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถเลือกเรียงปีจาก--น้อยไปมาก หรือ มากไปน้อย ได้แล้วแต่ความต้องการ
    6. ปรับปรุงฟังก์ชั่น "ตั้งบัญชีอัตโนมัติ" ที่ไม่สามารถเพิ่มรายการได้ (ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดจากโปรแกรมรุ่น 1.51-1.52)
    7. ปรับปรุงรายงาน "ภาษีขาย-ซื้อ" ที่ไม่สามารถโอนเข้า Excel ได้ (ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดจากโปรแกรมรุ่น 1.49-1.52)
     

VOL # 1.52

  1. ปรับปรุงรายงานทั้งระบบ--เกี่ยวกับการเลือกข้อมูลเรียงตาม "วันที่" แล้วข้อมูลเรียงไม่ถูกต้อง
    2. ปรับปรุงโครงสร้างภายในโปรแกรมบางส่วน ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
     

VOL # 1.51

  1. แบบพิมพ์-ใบหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)-ตาม ภ.ง.ด.1ก (ประยุกต์ใช้งาน) ที่อยู่ในปุ่ม "ภงด.1ก"
        - ปรับปรุงที่ไม่สามารถ Print / Preview ได้
    2. ปรับปรุง ภาษีขาย-ซื้อ ที่ไม่สามารถ Print / Preview ได้ สำหรับกรณีที่ตั้งรอบบัญชีเป็นแบบคาบเกี่ยวระหว่างปี
    3. ปรับปรุงฟังก์ชั่น ซ่อมแฟ้มข้อมูล (Repair Files) ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
        [ซึ่งอยู่ที่ : ระบบ \ ซ่อมแฟ้มข้อมูล (Repair Files)]
    4. เพิ่มฟังก์ชั่น ยื่น Internet เพื่อใช้ในการแปลงไฟล์ให้เป็น Text File ตาม Format กลาง-ของสรรพากร
        - ยื่น Internet สำหรับ ภ.ง.ด.1   
        - ยื่น Internet สำหรับ ภ.ง.ด.3   
        - ยื่น Internet สำหรับ ภ.ง.ด.53 
    5. ปรับปรุง แบบพิมพ์เช็ค ที่ไม่สามารถ Print / Preview ได้ ในรุ่น 1.50
    6. เพิ่มแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.50 สำหรับปี 2555
    7. ฟังก์ชั่น ค้น-ใบหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) เพิ่มออฟชั่นให้สามารถ กรองข้อมูลตามประเภท ภ.ง.ด. ได้
    8. เพิ่มปุ่มฟังก์ชั่น อัตราภาษี-บุคคลธรรมดา และ อัตราภาษี-นิติบุคคล ในตั้งค่า
        เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าอัตราภาษีแต่ละขั้นได้ด้วยตนเอง-ตามประกาศของสรรพากรได้
    9. ปรับปรุงแบบพิมพ์ ภ.ง.ด.1ก ที่แสดงยอดไม่ถูกต้อง
    10. ปรับปรุงกรณี ยกเลิก สมุดรายวันขาย แล้วรายการไม่เข้าสู่รายงานภาษีขาย
     

VOL # 1.50

  1. ทะเบียนชื่อ และ ทรัพย์สินถาวร : เพิ่มฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกในการแก้ไขข้อมูล
        โดยคลิกปุ่มรูป "ตาราง" (ที่อยู่หลังปุ่ม set) จะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในทะเบียน--ซึ่งสามารถพิมพ์แก้ไขได้ทันที
    2. ปรับปรุงการตั้งบัญชีอัตโนมัติ--กรณีตั้งปลดรายละเอียดเช็คแล้วโปรแกรมไม่ปลดให้
    3. ปรับปรุงแบบพิมพ์ ใบสรุป-ภงด.1 (แบบสรุปยอดตามมาตราเงินได้) ที่ไม่สามารถ Preview / Print ได้ (ได้แก่ P1-01 และ YP-01)
    4. ปรับปรุงแบบพิมพ์ ประกันสังคม (ส่วนที่ 1) ที่ไม่สามารถ Preview / Print ได้
    5. เพิ่มปุ่มฟังก์ชั่น "ยื่น Internet" สำหรับ ภงด.53
     
 
กลับสู่ด้านบน สถานะ Download  \  รายการปรับปรุง ACC-GL