วิธีดาวน์โหลด-โปรแกรม
      
  การดาวน์โหลดโปรแกรม ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดที่เครื่องที่จะใช้งาน สามารถดาวน์โหลด
  จากเครื่องที่มี Internet แล้ว Save ลง Thumb/Flash Drive หรือ Write ลงแผ่น CD / DVD ก็ได้ 
  จากนั้น นำ ไฟล์ SETUP ที่ดาวน์โหลดได้ ไปติดตั้งที่เครื่องที่ต้องการจะใช้งานอีกทีหนึ่ง
   
  การดาวน์โหลด ขอแนะนำให้ Save ไฟล์ SETUP ลงมา โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ :
  *** ทุกโปรแกรมสามารถใช้ดูเป็นแนวทางได้ ***  
   
  1) คลิกปุ่ม Download ของโปรแกรมที่ต้องการ
      เช่น ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรม ACC-BILLING 
    - ให้คลิกปุ่ม Download ACC-BILLING
     
   
       
  2) คลิกปุ่ม เริ่ม Download 
     
   
     
  3) คลิกปุ่ม Save 
     
   
      
    กรณีหน้าจอ ไม่เป็นดังภาพ
    ให้หาดูว่ามีคำว่า Save to หรือ มีระบุเกี่ยวกับ ไดร์ฟ หรือ โฟล์เดอร์ หรือเปล่า? 
    โปรดจดไว้ก่อน (เพื่อจะได้ทราบว่าโปรแกรมที่ดาวน์โหลดลงมา จัดเก็บไว้ที่ไหน) 
     
    3.1) คลิกเลือก แหล่ง (ที่ต้องการจะ Save)  
           เช่น Thumb/Flash Drive หรือ ไดร์ฟไหนก็ได้ตามต้องการ (ขอให้จำให้ได้ว่า Save ไปไว้ที่ไหน)
           สำหรับ Win7 ถ้าจะ Save ลง ไดร์ฟ C โดยตรง จะไม่สามารถ Save ได้
           - จะต้องสร้างโฟล์เดอร์ขึ้นมาก่อน แล้วจึงจะ Save เข้าไปในโฟล์เดอร์อีกชั้่นหนึ่ง
    3.2) แสดง แหล่งที่เลือก 
    3.3) เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save  
     
   
       
    3.4) โปรดรอสักครู่...ใช้เวลาดาวน์โหลดประมาณ 3-5 นาที แล้วแต่ความเร็วของแต่ละเครื่อง 
            โปรดสังเกต จะมีข้อความ Download to ซึ่งจะระบุว่าดาวน์โหลดไปไว้ที่ไหน--ให้จดไว้
     
   
     
    3.5) เสร็จแล้ว จะขึ้นว่า Download Complete --> ให้คลิกปุ่ม Close
     
   
     
    บางเครื่องหน้าจออาจเป็นดังนี้ 
     
   
    (a) ให้คลิกปุ่ม รูปสามเหลี่ยม (ที่อยู่ข้างปุ่ม Save)
    (b) คลิก Save as (เพื่อจะได้สามารถเลือกแหล่งที่จะจัดเก็บ)
          เช่น อาจจะเลือกจัดเก็บที่ Thumb/Flash Drive
    (c) รอสักครู่...ใช้เวลาดาวน์โหลดประมาณ 3-5 นาที แล้วแต่ความเร็วของแต่ละเครื่อง
     
   
    (d) กรณีมีข้อความเตือน ดังภาพ --> ให้คลิกปุ่ม x (เพื่อปิดไป)
          จากนั้น ให้ทำตามขั้นที่ 4 ต่อ
          หมายเหตุ :
          เนื่องจาก ไฟล์ติดตั้งโปรแกรมเป็นไฟล์ exe ดังนั้น ก็จะเจอข้อความเตือนดังกล่าว 
          ข้อความนี้จะเตือนการดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นไฟล์สกุล exe ทุกไฟล์ 
          ซึ่งเป็นระบบป้องกันไม่ให้เผลอดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์ที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพ์โดยไม่รู้ตัว
          สำหรับไฟล์ติดตั้งของบริษัทฯ เป็นไฟล์ที่ไม่มีไวรัส เพื่อความมั่นใจท่านอาจจะดาวน์โหลดไฟล์ Setup      
          ลง Thumb/Flash Drive และ Scan ไวรัสก่อนนำไฟล์ไปติดตั้งที่เครื่องที่จะใช้งาน
     
     
     
  4) ให้ไปตรวจสอบไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงมา โดยเข้าไปที่แหล่งที่เลือกจัดเก็บไว้ (ดูตามที่จดไว้)
    - ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ My Computer
    - ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ ไดร์ฟและโฟล์เดอร์ที่เลือกจัดเก็บไว้
    - จะได้ไฟล์ของโปรแกรมที่ดาวน์โหลด เช่น ACC-BILLING 2.xx SETUP
     
   
     
  5) ให้ตรวจสอบขนาดของไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ ว่าไฟล์ครบถ้วนหรือไม่ โดยทำดังนี้ :
    (a) ให้ชี้เมาส์ไปที่ ไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ แล้วคลิก ปุ่มขวาของเมาส์ และคลิก Properties
    (b) ดูที่ Size on disk ว่าเท่ากับที่หน้าเว็บแจ้งไว้หรือเปล่า 
          ถ้าน้อยกว่าแสดงว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ไม่สมบูรณ์ แนะนำให้ลบทิ้งแล้วดาวน์โหลดใหม่
    (c) เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Cancel (แล้วนำไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ไปติดตั้งที่เครื่องที่จะใช้งานได้ทันที)
     
   
     
    แนะนำเพิ่มเติม : กรณีที่ Save ลง Thumb/Flash Drive ควร Scan ไวรัสตัว Thumb/Flash Drive 
    ก่อนนำไฟล์ไปติดตั้งในเครื่องที่จะใช้งาน เพื่อให้แน่ใจจริงๆว่าไม่มีไวรัสแฝงอยู่ใน Thumb/Flash Drive 
     
    สำหรับระบบ LAN :  
    สามารถก็อปปี้ ไฟล์ ที่ดาวน์โหลดได้นี้ ลง Thumb/Flash Drive หรือ Write ลงแผ่น CD / DVD
    แล้วนำไปติิดตั้งที่ เครื่องแม่ และ เครื่องลูก-ทุกเครื่อง (ไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลด แต่ละเครื่อง)
     
     
    กรณีที่ Download เสร็จแล้ว แต่หาไฟล์ไม่เจอ เนื่องจาก ตอน Download ไม่มีให้เลือกแหล่งที่จะ Save
    - ให้ลองดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ My Computer แล้วเข้าไปที่ ไดร์ฟ C 
    - จากนั้น ให้ Search ชื่อไฟล์ที่ Download  เช่น ACC-BILLING 2.XX SETUP 
      ส่วนใหญ่ Windows จะ Save ไฟล์ที่ Download ไปเก็บไว้ในโฟล์เดอร์ Downloads 
      ซึ่งอาจจะอยู่ที่ C:\Users\.....\Downloads หรือ My Document\Downloads\Program  
    - ถ้าไม่มี--อาจลอง Search ในไดร์ฟต่างๆดูบ้าง หรือบางทีก็อาจจะอยู่หน้า Desktop
     
    กรณีลงทะเบียนแล้ว : สามารถ Upgrade โปรแกรมได้ฟรี !!! 
    โดยนำไฟล์ SETUP ที่ดาวน์โหลดได้ไปติดตั้ง เครื่องเดิม-ไดร์ฟเดิม
    (ถ้า ไม่มีการ Format ไดร์ฟที่ลงทะเบียนไว้ จะสามารถใช้ "รหัสลงทะเบียนเดิม" ได้--ไม่ต้องขอรหัสใหม่)
     
กลับสู่ด้านบน สถานะ Download  \  วิธีดาวน์โหลด-โปรแกรม