ดาวน์โหลดไฟล์ Upgrade ACC-BILLING
     
   

Volume  #  2.86

   
SIZE  

29.30 MB

 

วันที่ปรับปรุง

19/02/2567  
     
    หมายเหตุ
    โปรแกรม ACC-BILLING รุ่นที่ใช้อยู่ปัจจุบัน จะต้องเป็นรุ่นตั้งแต่  2.05 ขึ้นไป  จึงจะนำไฟล์ Upgrade ไปใช้งานได้ 
    โดยให้นำไฟล์ Upgrade ไป Upgrade ที่เครื่องแม่เครื่องเดียว (ส่วนเครื่องลูกโปรแกรมจะจัดการ Upgrade ให้อัตโนมัติเมื่อเปิดเข้าโปรแกรม)
    วิธีนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการ Upgrade โปรแกรม โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่
    *** กรณีที่ใช้รุ่นที่ ต่ำกว่ารุ่น 2.05 จะต้อง Upgrade โปรแกรมด้วยวิธีเดิม ให้เป็นรุ่น 2.05 ขึ้นไปก่อน ครั้งต่อไปจึงจะ Upgrade ด้วยไฟล์ Upgrade ได้ ***
     
     
  ข้อแนะนำเพิ่มเติม
  1. การ Download ให้ Save ไฟล์ Upgrade ลงมา (ซึ่งจะเป็นไฟล์ zip--ไม่ต้อง UnZip หรือ Extract ไฟล์ สามารถนำไป Upgrade ได้เลย)
    (โดยจดแหล่งที่ Save ไว้ด้วย เผื่อจำไม่ได้ว่า Download ไว้ที่ไหน)
  2. ใช้เวลา Download ประมาณ 3-5 นาที (สำหรับ Hi-Speed Internet)  --> จะได้ไฟล์ ACC-BILLING 2.xx UPG.zip
  3. เมื่อ Download เสร็จ โปรดตรวจความสมบูรณ์ของไฟล์ (ที่ Download ได้) --> โดยตรวจสอบขนาด (SIZE) ของไฟล์ จะต้องเท่ากับ SIZE ที่ระบุไว้
    สามารถ Download จากเครื่องไหนก็ได้ แล้ว Copy ไฟล์ (ที่ Download ลงมาได้ตาม ข้อ 2) ลง Thumb Drive หรือ แผ่นซีดี 
    แล้วนำไป Upgrade ที่เครื่องที่จะใช้งาน (ถ้าเป็นระบบ LAN ให้ Upgrade ที่เครื่องแม่-เครื่องเดียว)
     
   
  <<  ดูวิธีอัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่ ACC-BILLING่   
  <<  ACC-BILLING ปรับปรุงเรื่องอะไรบ้าง่       
     
    สำหรับระบบ LAN (ให้เครื่องลูกออกจากโปรแกรมให้หมดก่อน และทำการ Upgrade ที่เครื่องแม่)
    - ให้นำไฟล์ไป Upgrade ที่เครื่องแม่-เครื่องเดียว (ส่วนเครื่องลูกโปรแกรมจะจัดการ Upgrade ให้อัตโนมัติเมื่อเปิดเข้าโปรแกรม)
     
   

กลับสู่ด้านบน

ACC-BILLING  ::   Download  รายละเอียด  |  ราคา  |  วิดีโอสอนการใช้งาน  เทคนิคการใช้งาน
สถานะ :  Download  >>  ดาวน์โหลดไฟล์ UPGRADE