ACC-GL (แอ๊ค-จีแอล)  :  โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป & พิมพ์ฟอร์มภาษี
      ตัวอย่างหน้าจอ และ เมนูต่างๆ
         

 
    ตัวอย่างหน้าจอ-บัญช
    ตัวอย่างหน้าจอ-ฟอร์มภาษี
 
  กลับสู่ด้านบน สถานะ หน้าแรก \ รายละเอียด ACC-GL \  ตัวอย่างหน้าจอ ACC-GL