วิธีขอรหัสลงทะเบียนทางอีเมล์
      
  สำหรับ ACC-GL (VOL # 1.32) ได้เพิ่มฟังก์ชั่น แปลงใบลงทะเบียนเป็นไฟล์รูปภาพ.gif
  เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรหัสลงทะเบียนทางอีเมล์
    
  1) คลิกที่ ระบบ
  2) คลิกที่ ลงทะเบียน-สั่งซื้อโปรแกรม
  3) คลิกปุ่ม ขั้นที่ 1: พิมพ์ใบลงทะเบียน
   
   
       
  4) ให้กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม แปลงไฟล์เพื่อส่ง Email
  5) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Save
  6) จากนั้น จะมีข้อความขึ้นมาแสดง แหล่งที่จัดเก็บไฟล์
  7) ให้จดไว้ เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK
  8) ให้เข้าไปตามแหล่งที่จดไว้ ตาม ข้อ 6
   
   
     
        - จะเจอไฟล์ ใบลงทะเบียน ACC-GL.GIF 
        - ให้แนบไฟล์ดังกล่าวส่งมาที่ :
          total@accoffice.com
          total@accoffice.net
          total_comm@hotmail.com
     
     
  กรณีที่เคยลงทะเบียนแล้ว การขอรหัสสำรอง--โปรดระบุ "รหัสลูกค้า" เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ค้นประวัติของท่านได้เร็วขึ้น
  แต่ถ้าจำรหัสลูกค้าไม่ได้--โปรดระบุชื่อที่เคยลงทะเบียนไว้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้สามารถค้นประวัติการลงทะเบียนและออกรหัสให้ได้
  (ลงทะเบียน 1 ชุด ขอรหัสลงทะเบียนได้ 3 รหัส --> รหัสที่ 1--สำหรับการลงทะเบียนครั้งแรก และอีก 2 รหัสเป็น รหัสสำรอง)
     
กลับสู่ด้านบน สถานะ :  เทคนิคการใช้งาน  \  เทคนิคเพิ่มเติม ACC-GL \  ขอรหัสลงทะเบียนทางอีเมล์