วิธีบันทึก-สมุดรายวัน
     
    โปรแกรมมีฟังก์ชั่นช่วยในการลงบัญชีให้อัตโนมัติ เพียงเลือก รายการค้า (Transaction) และใส่ ยอดรวม ตามเอกสาร 
    โปรแกรมจะลงบัญชี เดบิต-เครดิต ให้อัตโนมัติ ซึ่งโปรแกรมมีรายการค้ามาตราฐานของโปรแกรมไว้ให้บางส่วน
    ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการค้า ผู้ใช้ก็สามารถตั้งเองได้ โดยเข้าไปตั้งในฟังก์ชั่น ตั้งบัญชีอัตโนมัติ
       
    วิธีบันทึกสมุดรายวัน-แบบอัตโนมัต ทำได้ดังต่อไปนี้ :  
       
   
1.1 คลิกปุ่ม New หรือ กดแป้นคีย์บอร์ด F2
(เพื่อเพิ่มเอกสาร)
1.2 คลิกเลือก รายการค้า ที่ต้องการ
1.3 คลิกปุ่ม  Enter = เลือก

 

 
         
   
1.4 ใส่ ยอดเงินสุทธิ ตามบิล
1.5 คลิกเลือก ฟังก์ชั่นในการคำนวณ Vat
เช่น เลือกให้คำนวณแบบ--ยังไม่รวม Vat
โปรแกรมก็จะคำนวณ Vat และ ผลรวมให้อัตโนมัติ
1.6 เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK
 
         
   
1.7 โปรแกรมลงบัญชี เดบิต-เครดิต ให้อัตโนมัติ
- จากนั้น ให้ตรวจสอบ และ ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม
   เช่น ชื่อ, เลขที่-วันที่ ตามบิล
1.8 เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Save หรือ กดแป้นคีย์บอร์ด F9
(เพื่อจัดเก็บข้อมูล)
 
         
     
     * กรณีที่ต้องการจะบันทึก เดบิต-เครดิต เองก็สามารถทำได้ โดยคีย์ รหัสบัญชี และ จำนวนเงิน เดบิต-เครดิต เอง
     
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน ACC-GL  \  วิธีบันทึก-สมุดรายวัน