วิธีติดตั้งโปรแกรม
      
  การติดตั้งโปรแกรมแนะนำให้ หลีกเลี่ยง การติดตั้งโปรแกรมที่ไดร์ฟเดียวกับ Windows เช่น ไดร์ฟ C
  เนื่องจาก ส่วนใหญ่ไดร์ฟ C จะเป็นไดร์ฟที่ติดตั้ง Windows ดังนั้น ถ้า Windows มีปัญหา
  และจำเป็นต้อง Format ฮาร์ดดิสค์ เพื่อลง Windows ใหม่ จะทำให้สูญเสียรหัสลงทะเบียนไปด้วย
  ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมไว้ที่ไดร์ฟอื่นดีกว่า เช่น ไดร์ฟ D, E, F,... ไดร์ฟไหนก็ได้
  โดยขอให้ตรวจสอบก่อนว่าไดร์ฟที่จะติดตั้งโปรแกรมมีพื้นที่--พอที่จะไว้สำหรับเก็บข้อมูลทางบัญชี
  (ไม่แนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมลง External Drive เนื่องจาก อาจจะทำให้การทำงานช้าได้)
    
  สมมุติว่าต้องการติดตั้งโปรแกรมลงไดร์ฟ D   วิธีติดตั้งให้ทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ :
    
  1) ดับเบิ้ลคลิก ที่ไฟล์ Setup ของโปรแกรม
  2) แล้วรอสักครู่... จากนั้น ให้คลิกปุ่ม Next
   
   
     
  3) คลิกปุ่ม Change
  4) ที่ช่อง Folder name : ให้ลบตัว C ออกตัวเดียวแล้วระบุ ไดร์ฟที่ต้องการติดตั้ง ลงไปแทน
       เช่น ต้องการติดตั้งลงไดร์ฟ D-->ให้พิมพ์ D ลงไปแทน (จะพิมพ์เป็นอักษรตัวเล็ก หรือ ตัวใหญ่ก็ได้)
       (ด้านหลังจะมีชื่อโฟล์เดอร์โปรแกรมอยู่ อย่าลบทิ้งเพื่อไฟล์จะได้ไม่กระจัดกระจาย จะได้รวมอยู่ในโฟล์เดอร์ของโปรแกรม)
       จะได้เป็น  D:\ACC-GL\ 
     
   
       
  5) เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK
      - จากนั้น ให้คลิกปุ่ม Next ไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง Install และ Finish
      - เสร็จแล้ว ให้ปิดหน้าจอต่างๆออกมา
       
     
    สำหรับการเริ่มต้นใช้งาน แนะนำให้ เพิ่มชื่อบริษัท ของท่านขึ้นมาก่อน แล้วลองนำข้อมูลจริงมาคีย์ตามส่วนต่างๆของโปรแกรม
    เพื่อจะได้ทราบว่าโปรแกรมรองรับงานของท่านได้หรือเปล่า สำหรับโปรแกรมที่ดาวน์โหลดฟรีจะเป็นชุดใช้งานระดับที่ 1
    ซึ่งจะจำกัด Record ในการใช้งานในแต่ละส่วน เช่น สมุดรายวันบันทึกได้ 200 เอกสาร, ใบหัก ณ ที่จ่ายบันทึกได้ 20 เอกสาร
    ถ้าต้องการเพิ่มเอกสารมากกว่านั้น ต้องลงทะเบียนเป็นชุดใช้งานระดับที่ 2 ซึ่งเมื่อลงทะเบียนแล้ว 
    ทางบริษัทฯ จะมีรหัสลงทะเบียนเพื่อปลดล็อค ให้สามารถเพิ่มเอกสารโดยไม่จำกัดจำนวน (ขึ้นอยู่กับความจุของ Harddisk)
    ซึ่งสามารถใช้งานต่อจากระดับที่ 1 ได้ทันที ไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่
       
กลับสู่ด้านบน สถานะ Download  \  วิธี Upgrade โปรแกรม ACC-GL  \ วิธีติดตั้งโปรแกรม