รายละเอียด :  ระบบงาน & คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม
AccOffice (แอ๊คออฟฟิศ)  :  โปรแกรมพิมพ์บิล บัญชีสำเร็จรูป & POS (Point Of Sale)
(AccOffice10 ใช้คู่มือร่วมกับ AccOffice9)
   
 
 

  ระบบงานหลัก :  ประกอบด้วย 4 ระบบ  ได้แก่ ขาย-ซื้อ-สต๊อก-บัญชี
  ปัจจุบันโปรแกรมถูกพัฒนาเป็น    1. ระบบขาย    2. ระบบซื้อ
 

AccOffice10

    บันทึกขาย (ออกบิล) โปรแกรมตัดสต๊อก     บันทึกซื้อ (ตามบิลซื้อ) โปรแกรมเพิ่มสต๊อก
  (ใช้คู่มือร่วมกับ AccOffice 9)     และ ลงบัญชีเดบิต-เครดิต อัตโนมัติ     และ ลงบัญชีเดบิต-เครดิต อัตโนมัติ
      - ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี   - รับสินค้า / รับใบแจ้งหนี้ 
      - ใบเสร็จรับเงิน   - ใบสำคัญจ่าย
  การทำงานแบ่งเป็น 2 ระดับ   - ใบลดหนี้ (รับคืนสินค้า)   - ใบลดหนี้ (ส่งคืนสินค้า)
  ระดับที่ 1 : ไม่ต้องลงทะเบียน   - ใบส่งของชั่วคราว   - ใบกำกับภาษีรับภายหลังใบแจ้งหนี้
  ระดัีบที่ 2 : ต้องลงทะเบียน   - ใบวางบิล    - ใบสั่งซื้อ  
      - ใบเสนอราคา   - ทะเบียนผู้ขาย  
      - ทะเบียนลูกค้า - เจ้าหนี้ / การ์ดเจ้าหนี้
  โปรแกรมระดับที่ 1   - ทะเบียนสินค้า   - รายงานการซื้อ / รายงานค่าใช้จ่าย   
  สามารถ Download ได้ฟรี   - ลูกหนี้ / การ์ดลูกหนี้       
  ที่เมนู Download    - รายงานการขายต่างฯ      
           
  โปรแกรมระดับที่ 2     3. ระบบสต๊อก     4. ระบบบัญชี  
  ลงทะเบียนสั่งซื้อ ได้ที่   - สินค้าคงเหลือ   - สมุดรายวัน  
  TEL :  0-2924-4698   - สต๊อกการ์ด   - บัญชีแยกประเภท  
  FAX : 0-2924-4699   - ตั้งยอดยกมา   - กระดาษทำการ  
  ราคาชุดลงทะเบียน-รดับที่ 2   - รับสินค้าเข้า     (งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบดุล)  
  ดูายละเอียดได้ที่เมนู ราคา   - จ่ายสินค้าออก    - ผังบัญชี / ตั้งยอดยกมา  
    - ทะเบียนสินค้า - ภาษีซื้อ / ภาษีขาย
  เมื่อลงทะเบียนแล้ว   - รายงานสต๊อก   - รายงานทางบัญชี-เบื้องต้น  
  โปรแกรมจะกลายสภาพจาก    
  โปรแกรมระดับที่ 1 เป็น ระดับที่ 2   ระบบงานธุรกิจเฉพาะ 
  (ไม่จำกัด Records ในการใช้งาน     5. ระบบขายปลีกหน้าร้าน POS (Point Of Sale)      
   ขึ้นอยู่กับความจุของ Harddisk)   - พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ หรือ เต็มรูปแบบ      
       - แคชเชียร์ บันทึกขายปลีกหน้าร้าน  
        - ปิดกะ / ส่งเงินให้ผู้จัดการ      
    - ตัดสต๊อก และ ลงบัญชีอัตโนมัติ      
    - ใบสรุปยอดขายตามกะ ของแคชเชียร์      
    - กำหนดรหัส และ รายชื่อแคชเชียร์      
      - รายงานการขายหน้าร้าน      
    - รองรับระบบบาร์โค๊ด / ลิ้นชักเก็บเงิน / จอแสดงราคา      
   

     
           >> แนะนำการเลือกซื้ออุปกรณ์ POS  
       
 
   คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม AccOffice10
1. เพียงบันทึกบิลซื้อ-บิลขาย โปรแกรมจะเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ สต๊อกและบัญชี ให้อัตโนมัติ  
2. โปรแกรมทำงานบนระบบ WINDOWS
3. โปรแกรมสามารถปรับรูปแบบของบิล หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ได้ตามต้องการ 
    ปรับให้ลงฟอร์มสำเร็จรูปได้ทุกประเภท-ทุกขนาด หรือ สร้างฟอร์มบิลของตนเองบนกระดาษเปล่า
4. บันทึกข้อมูลได้มากกว่า 1 กิจการ
5. มีระบบความปลอดภัย / รหัสผ่าน / กำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน ของ User
6. รองรับการใช้อุปกรณ์อ่านบาร์โค๊ด 
7. ครอบคลุมการทำงานของธุรกิจ ขายสินค้า และขายบริการ ทั่วไป
8. สรุปข้อมูลการขาย และตัดสต๊อก อัตโนมัติ
9. มีระบบขายปลีกหน้าร้าน POS (Point Of Sale)
 
กลับสู่ด้านบน    สถานะ หน้าแรก  \  รายละเอียด AccOffice