วิธีพิมพ์ใบลงทะเบียน ACC-BILLING
      
  โปรดพิมพ์ใบลงทะเบียนจากเครื่องที่จะใช้งานจริง
  (กรณีลงทะเบียนเป็นระบบ LAN ให้พิมพ์ใบลงทะเบียนจาก "เครื่องแม่" เท่านั้น)
   
  1) คลิกที่ ระบบ
  2) คลิกที่ ลงทะเบียน (สั่งซื้อโปรแกรม)  
  3) คลิกปุ่ม ขั้นที่ 1
   
   
     
  4) ให้กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม เริ่มพิมพ์
 
   
     
  5) คลิกปุ่ม รูปเครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
      โปรดส่งใบลงทะเบียนมาที่ Fax : 0-2883-6822
   
   
     
  กรณีต้องการส่งใบลงทะเบียนทางอีเมล์
  (a) ให้คลิกที่ ปุ่มแปลงไฟล์ (ดังภาพ)
  (b) ที่ช่อง Save in ให้เลือกแหล่งที่ต้องการจะ Save (เช่น Flash / Thumb Drive)
  (c) จากนั้น ให้คลิกปุ่ม Save
   
   
     
  (d) เสร็จแล้ว จะมีหน้าต่างขึ้นมา 
       - ให้จดไว้แหล่งที่อยู่ของไฟล์ 
       - เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK
  (e) จากนั้น ให้ย่อตัวโปรแกรมพักไว้ก่อน หรือ ออกจากโปรแกรมมาเลยก็ได้
       - ให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ My Computer
       - เข้าไปตามแหล่งที่อยู่ของไฟล์ตามที่จดไว้
       - จะเจอไฟล์ "ใบลงทะเบียน ACC-BILLING"
       * ให้แนบไฟล์ ใบลงทะเบียน ACC-BILLING
          ส่งอีเมล์มาที่ : total@accoffice.com  และ  total_comm@hotmail.com
   
 
  กรณีที่เคยลงทะเบียนแล้ว
  การขอรหัสสำรอง--โปรดระบุ "รหัสลูกค้า" เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ค้นประวัติของท่านได้เร็วขึ้น
  แต่ถ้าจำรหัสลูกค้าไม่ได้ โปรดระบุชื่อและรายละเอียด-ที่เคยลงทะเบียนไว้ 
  เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้สามารถค้นประวัติการลงทะเบียนและออกรหัสให้ได้
  ***ลงทะเบียน 1 ชุด ขอรหัสลงทะเบียนได้ 3 รหัส (รหัสที่ 1--สำหรับการลงทะเบียนครั้งแรก และอีก 2 รหัสเป็น รหัสสำรอง)
     
กลับสู่ด้านบน สถานะ ราคา ACC-BILLING  \  วิธีพิมพ์ใบลงทะเบียน