วิธีติดตั้งโปรแกรม
      
  การติดตั้งโปรแกรมแนะนำให้ หลีกเลี่ยง การติดตั้งโปรแกรมที่ไดร์ฟเดียวกับ Windows เช่น ไดร์ฟ C
  เนื่องจาก ส่วนใหญ่ไดร์ฟ C จะเป็นไดร์ฟที่ติดตั้ง Windows ดังนั้น ถ้า Windows มีปัญหา
  และจำเป็นต้อง Format ฮาร์ดดิสค์ เพื่อลง Windows ใหม่ จะทำให้สูญเสียรหัสลงทะเบียนไปด้วย
  ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมไว้ที่ไดร์ฟอื่นดีกว่า เช่น ไดร์ฟ D, E, F,... ไดร์ฟไหนก็ได้
  โดยขอให้ตรวจสอบก่อนว่าไดร์ฟที่จะติดตั้งโปรแกรมมีพื้นที่--พอที่จะไว้สำหรับเก็บข้อมูลทางบัญชี
  (ไม่แนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมลง External Drive เนื่องจาก อาจจะทำให้การทำงานช้าได้)
    
  สมมุติว่าต้องการติดตั้งโปรแกรมลงไดร์ฟ E   วิธีติดตั้งให้ทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ :
  *** ทุกโปรแกรมสามารถใช้ดูเป็นแนวทางได้ ***  
    
  1) ดับเบิ้ลคลิก ที่ไฟล์ Setup ของโปรแกรม
   
   
        
  2) รอสักครู่...
   
   
     
  3) คลิกปุ่ม Next
     
   
     
  4) คลิกปุ่ม Next
     
   
       
  5) คลิกปุ่ม Change
     
   
      
    5.1) ที่ช่อง Folder name : ให้ลบตัว C ออกตัวเดียวแล้วระบุ ไดร์ฟที่ต้องการติดตั้ง ลงไปแทน
           เช่น ต้องการติดตั้งลงไดร์ฟ E-->ให้พิมพ์ E ลงไปแทน (จะพิมพ์เป็นอักษรตัวเล็ก หรือ ตัวใหญ่ก็ได้)
           (ด้านหลังจะมีชื่อโฟล์เดอร์โปรแกรมอยู่ อย่าลบทิ้งเพื่อไฟล์จะได้ไม่กระจัดกระจาย จะได้รวมอยู่ในโฟล์เดอร์ของโปรแกรม)
           จะได้เป็น  E:\ACC-BILLING\ 
    5.2) คลิกปุ่ม OK
     
   
      
    5.3) แสดงไดร์ฟและโฟล์เดอร์ที่ติดตั้ง
    5.4) คลิกปุ่ม Next
     
   
       
  6) คลิกปุ่ม Next
     
   
      
  7) คลิกปุ่ม Install (แล้วรอสักครู่...)
     
   
      
  8) คลิกปุ่ม Finish  (จากนั้น ให้ปิดหน้าจอต่างๆออกมา)
     
   
      
  9) ที่หน้า Desktop จะมีไอคอนของโปรแกรมจะแสดงขึ้นมา -->ให้ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเข้าโปรแกรม 
    เพื่อตรวจสอบแหล่งของโปรแกรมว่าติดตั้งตามไดร์ฟที่ต้องการหรือไม่
    9.1) ใส่ Password (โดยค่า Default ที่โปรแกรมตั้งไว้คือ 12345)
    9.2) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK (แล้วรอสักครูุ่...)
     
   
       
    9.3) คลิกที่ Info
    9.4) คลิกที่ แหล่งของโปรแกรม
           (สำหรับโปรแกรม AccOffice และ ACC-GL จะเป็น "แหล่งของแฟ้มข้อมูลบริษัทนี้")
     
   
       
    9.5) แสดงไดร์ฟที่ติดตั้งโปรแกรม และโฟล์เดอร์ที่เก็บข้อมูลของโปรแกรม
    9.6) ให้คลิกปุ่ม ออก (จากนั้น ใช้งานได้ทันที)
     
   
       
     
    สำหรับการเริ่มต้นใช้งาน แนะนำให้ เพิ่มชื่อบริษัท ของท่านขึ้นมาก่อน แล้วลองนำข้อมูลจริงมาคีย์ตามส่วนต่างๆของโปรแกรม
    เพื่อจะได้ทราบว่าโปรแกรมรองรับงานของท่านได้หรือเปล่า สำหรับโปรแกรมที่ดาวน์โหลดฟรีจะเป็นชุดใช้งานระดับที่ 1
    ซึ่งจะจำกัด Record ในการใช้งาน เช่น ACC-BILLING และ AccOffice จะสามารถเพิ่มเอกสารในส่วนต่างๆ ได้อย่างละ 30 บิล
    ถ้าต้องการเพิ่มเอกสารมากกว่านั้น ต้องลงทะเบียนเป็นชุดใช้งานระดับที่ 2 ซึ่งเมื่อลงทะเบียนแล้ว 
    ทางบริษัทฯ จะมีรหัสลงทะเบียนเพื่อปลดล็อค ให้สามารถเพิ่มเอกสารโดยไม่จำกัดจำนวน (ขึ้นอยู่กับความจุของ Harddisk)
    ซึ่งสามารถใช้งานต่อจากระดับที่ 1 ได้ทันที ไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่
       
กลับสู่ด้านบน สถานะ Download  \  วิธีติดตั้งโปรแกรม