รายการปรับปรุง AccOffice10  (AccOffice10 ใช้คู่มือร่วมกับ AccOffice9)
     
     VOL # 10.59   1. แก้ไขเบอร์แฟกซ์ ของบริษัทฯ เป็นเบอร์ 0-2924-4699 (เบอร์ใหม่)  ในใบลงทะเบียน   
     
         
     VOL # 10.58   1. แก้ไขข้อผิดพลาด รายงานลูกค้า (พิมพ์รายชื่อลูกค้าในหน้ารายงาน)   พิมพ์ไม่ได้ เนื่องจากมีการปรับปรุง การเพิ่มช่องเลขภาษีลูกค้า ในรุ่น 10.57
     
         
     VOL # 10.57   1. ปรับรูปแบบตามระเบียบ สรรพากร ที่จะเริ่มใช้ 01/01/2557   
        - ในทะเบียนลูกค้า มีช่องให้คีย์ เลขประจำตัวเสียภาษี และสาขา ของลูกค้า
        - ในทะเบียนผู้ขาย มีช่องให้คีย์ เลขประจำตัวเสียภาษี และสาขา ของผู้ขาย
        - มีรูปแบบฟอร์มใบกำกับภาษี ให้โชว์เลขเสียภาษี และสาขา 
        - มีรูปแบบ รายงานภาษีขาย และภาษีซื้อ  ตามระเบียบใหม่ 
     

VOL # 10.56

  1. ปรับปรุงฟังก์ชั่น ปิดบัญชีโอนยอดยกไป
        ปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหากรณีโอนปิดบัญชีแล้ว ราคาขายล่าสุด (ปีที่แล้ว) โอนมาไม่ครบ แต่พอ UPDATE จะทำให้ข้อมูลเบิ้ล
        (ราคาขายล่าสุด ที่อยู่ในปุ่ม ประวัติ ที่หน้าจอ ลูกค้า)
        วิธีแก้ปัญหากรณีเจอปัญหาดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ :
        - ให้ Upgrade โปรแกรมเป็นรุ่น 10.56 
        - จากนั้น ให้เปิดใช้งานอยู่ที่ ปีปัจจุบัน 
        - คลิกแถบงาน ลูกค้า และ คลิกที่ปุ่ม ประวัติ (ที่อยู่ด้านล่าง-ทางขวาของหน้าจอ)
        - คลิกแถบ ราคาขายล่าสุด และ คลิกปุ่ม UPDATE  (ที่อยู่ด้านบน-ทางขวาของหน้าจอ)
        - จากนั้น คลิกฟังก์ชั่น เลือกปี ให้เป็น ปีที่แล้ว และตรวจสอบราคา--จะเป็นราคาขายล่าสุดจากปีที่แล้ว
     

VOL # 10.55

  1. นำฝากถอนธนาคาร (Statement)
        ปรับปรุงกรณีบันทึกฝาก-ถอน ที่มีการหักค่าธรรมเนียมธนาคาร
        เช่น กรณีฝากเช็ค-ที่มีการหักค่าธรรมเนียมธนาคาร ให้ระบุจำนวนเงินตามหน้าเช็ค และยอดค่าธรรมเนียมธนาคารตามจริง
        โปรแกรมจะคำนวณยอดสุทธิ (ที่หักค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว) นำไปลงบัญชี และ Statement ให้อัตโนมัติ
     

VOL # 10.54

  1. รายงาน-ลูกค้า
        ปรับปรุงให้สามารถแสดงรหัสลูกค้าที่มีความยาวเกิน 10 ตัวอักษร
     

VOL # 10.53

  1. ใบลดหนี้ซื้อ
        ปรับปรุงการคำนวณต้นทุน--กรณีบันทึกส่งคืนสินค้ามากกว่า 1 รายการ
     

VOL # 10.52

  1. ปรับปรุงฟังก์ชั่น-ล้างยอดยกมา : ให้ล้าง ยอดรวม-ยกมา และ รายละเอียดบิล-ยกมา ด้วย
        เช่น ต้องการล้างยอดลูกหนี้ยกมา ให้คลิกที่ ระบบ \ ปรับปรุงข้อมูล \ สต๊อก \ ล้างยอดยกมา  \ ล้างยอดยกมาของลูกหนี้
    2. ปรับปรุงฟังก์ชั่น-เพิ่มรูปสินค้า ในทะเบียนสินค้า
    3. นำฝากถอนธนาคาร (Statement) : ปรับปรุงกรณีที่มี การแก้ไขข้อมูลของการถอน--แล้วทำให้ตัวเลขขึ้นเป็น ***
    4. ปรับปรุงการลงบัญชีสำหรับประเภทกิจการ ขายบริการเป็นหลัก (เอกสารแยก 3 ชุด)--กรณีเลือกลงบัญชีรายได้-แยกตามสินค้า
        การบันทึกใบแจ้งหนี้--โปรแกรมจะลงบัญชีให้อัตโนมัติ โดยจะบันทึกยอด vat เป็น ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
     

VOL # 10.51

  1. ปรับปรุงโครงสร้างภายในฟังก์ชั่น--สำรองข้อมูลที่เปิดใช้ล่าสุด (ตอนออกจากโปรแกรม)
        เมื่อโปรแกรมสำรองข้อมูลบริษัทและปี ที่เปิดใช้ล่าสุดเสร็จ จะมีข้อความขึ้นมาว่า สำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
        ถ้าไม่คลิกปุ่ม OK โปรแกรมจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ-ภายในเวลา 10 วินาที
    2. ปรับปรุงโครงสร้างภายในโปรแกรม--เพื่อป้องกันไฟล์สึกหรอ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
    3. ปรับปรุงโครงสร้างภายในโปรแกรม--เกี่ยวกับกรณี Preview หรือ พิมพ์ ใบวางบิล ไม่ได้่
    4. ปรับปรุงโครงสร้างภายในฟังก์ชั่น--ก็อปปี้เอกสาร
        ให้สามารถก็อปปี้เอกสารจาก ใบลดหนี้ เข้าสู่ ใบแจ้งหนี้ ได้
     

VOL # 10.50

  1. ปรับปรุงฟังก์ชั่น : เคลียร์ขยะอื่นๆ (ที่อยู่ในเมนระบบ \ เคลียร์ขยะ)
        ปรับปรุงให้เคลียร์ขยะเอกสารต่างๆที่ค้างอยู่ในระบบ
     

VOL # 10.49

  1. นำฝากถอนธนาคาร
        ปรับปรุงการลงบัญชีอัตโนมัติ และ Statement ให้รองรับกรณีมีการโอนเงินระหว่างบัญชี-แบบมีหักค่าธรรมเนียม
    2. รายงานเช็ครับ
        ปรับปรุงรายงานเช็ครับ-แยกตามลูกค้า--ให้แสดงวันที่รับเช็ค
    3. Serial No. ของสินค้า
        ปรับปรุงให้เตือนซ้ำกรณีมีการแก้ไขข้อมูล Serial No.
     

VOL # 10.48

  - ปรับปรุงเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิการใช้งานของ User (ที่จะตั้งให้เข้าส่วนใดได้บ้าง--ส่วนใดไม่ให้เข้าใช้งาน)
      (โดยตั้งที่ ระบบ >> ระบบความปลอดภัย >> ทะเบียนผู้ใช้)
     

VOL # 10.47

  1. ระบบ POS : ปรับปรุงฟังก์ชั่นในไอคอน ถุงเขียว
       - เพื่อให้รองรับกรณีรับคืนสินค้า แล้วปิดกะ
    2. ระบบ บัญชี : ปรับปรุงฟังก์ชั่นการโอนปิดบัญชียกยอดไปปีถัดไป
      - เพื่อให้รองรับกรณีขาดทุนสะสมต่อเนื่อง
     

VOL # 10.46

  - ปรับปรุงระบบ POS (ภายในฟังก์ชั่น การเพิ่มเอกสาร)
      ระบบ POS มีวิธีเพิ่มเอกสาร ได้ 2 วิธี
      วิธีที่ 1 : ยิงบาร์โค๊ดได้เลย หรือ กดแป้นคีย์บอร์ด F3 เข้าไปเลือกสินค้า--โดยไม่ต้องระบุชื่อลูกค้า
      วิธีที่ 2 : กดแป้นคีย์บอร์ด F2 เพื่อเพิ่มเอกสารแล้วเลือกชื่อลูกค้า (เหมือน ระบบขาย ปกติ)
     

VOL # 10.45

  - ระบบ POS (ภายในฟังก์ชั่น ถุงเงินสีเขียว)
        เพิ่มปุ่ม ล้างยอด พนักงานขายทั้งหมด --> เพื่อใช้ล้างข้อมูลที่ยังค้างอยู่ในถุงเงินสีเขียว (ที่เกิดจากการคีย์ของพนักงานขาย)
     

VOL # 10.44

  - ปรับปรุงการเพิ่มรูปสินค้าในทะเบียนสินค้า
     

VOL # 10.43

  ปรับปรุงการเพิ่มเอกสารในแถบ ภาษีขาย/ภาษีซื้อ (ในระบบบัญชี)
     

VOL # 10.42

  1. เพิ่มรายงานในส่วนของ ขาย--แยกตามพนักงานขาย / แยกตามลูกค้า 
    2. เพิ่มรายงานในส่วนของ ใบส่งของชั่วคราว--แยกตามพนักงานขาย / แยกตามลูกค้า 
     

VOL # 10.41

  1. ปรับปรุงโครงสร้างภายในของฟังก์ชั่น "ปิดบัญชีโอนยอดยกไปปีถัดไป" 
    2. ปรับปรุงฟังก์ชั่นการ Update ลูกหนี้ และ เจ้าหนี้
     

VOL # 10.40

  1. ปรับปรุงโครงสร้างภายในของฟังก์ชั่น "ปรับข้อมูลลูกค้า ที่ซ้ำ" 
       (ที่อยู่ในเมนู "ระบบ \ ปรับปรุงข้อมูล \ ปรับข้อมูลลูกค้า \ ปรับข้อมูลลูกค้า ที่ซ้ำ)
       - เพื่อให้รองรับการแก้ปัญหา--กรณีแถบงาน "ลูกหนี้" มีรายชื่อลูกหนี้ซ้ำๆ หลายๆ บรรทัด
     

VOL # 10.39

  1. การปรับแต่งแบบฟอร์ม : ปรับปรุงตัวแปร Detail ให้รองรับการแสดงสูตรสินค้าชุดและจำนวนรวมของวัตถุดิบ 
       - โดยต้อง กำหนดวัตถุดิบและตั้งสินค้าชุด และ ตั้งค่า (ให้แสดงรายละเอียดสินค้าชุด-เข้าระบบบิล)
    2. แบบฟอร์ม "รูปแบบ-แสดงวันที่ (ปี พ.ศ)" : ปรับปรุงโครงสร้างภายในของการแปลงวันที่จาก ค.ศ เป็น พ.ศ
     

VOL # 10.38

  1. ปรับปรุงการรันเลขที่อัตโนมัติของระบบซื้อ ที่แถบงาน "รับสินค้า/รับใบแจ้งหนี้"
       - กรณีที่มีการลบเอกสาร แล้วดึงเลขที่ล่าสุดผิด
    2. ปรับปรุงฟังก์ชั่นภายในระบบซื้อ--กรณียิงบาร์โค๊ด แล้วต้นทุนสินค้าไม่แสดงให้อัตโนมัติ
    3. ปรับปรุงโครงสร้างภายในของระบบ POS (Point Of Sale)--เพื่อป้องกันปัญหาหน้าจอขาว
     

VOL # 10.37

  1. แบบพิมพ์เช็ค : เพิ่มตัวแปร วันที่ในเช็ค ให้รองรับการพิมพ์วันที่แยกเป็นช่องๆ  
    2. ปรับปรุงโครงสร้างภายในฟังก์ชั่นการโอนข้อมูลเก่า 
       (กรณีมีขยะเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ เมื่อโอนข้อมูลเข้ามาในรุ่น 10.37 โปรแกรมจะเคลียร์ข้อมูลให้อัตโนมัติ)
     

VOL # 10.36

  1. เพิ่มฟังก์ชั่น ปรับประเภทเงินที่รับซ้ำ 
        (อยู่ที่ "ระบบ \ ปรับปรุงข้อมูล \ ขาย \ ปรับประเภทเงินที่รับซ้ำ")
    2. เพิ่มฟังก์ชั่น ปรับประเภทเงินที่จ่ายซ้ำ 
        (อยู่ที่ "ระบบ \ ปรับปรุงข้อมูล \ ซื้อ \ ปรับประเภทเงินที่จ่ายซ้ำ")
    3. ปรับปรุงฟังก์ชั่นภายในระบบซื้อ--กรณียิงบาร์โค๊ด ดึงราคาอัตโนมัติตามตัวสินค้า
     

VOL # 10.35

  1. เพิ่มฟังก์ชั่น เปลี่ยนรหัสขนาดบรรจุ 
        (อยู่ที่ "ระบบ \ ปรับปรุงข้อมูล \ สต๊อก \ ปรับข้อมูลสินค้า \ เปลี่ยนรหัสขนาดบรรจุ")
        ใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนรหัสขนาดบรรจุของสินค้า-ทั้งระบบ
    2. เพิ่มฟังก์ชั่น ล็อคให้อยู่ในรอบบัญชี 
        (อยู่ที่ "ตั้งค่า \ มาตรฐาน \ รอบระยะเวลาบัญชี \ ล็อคให้อยู่ในรอบบัญชี")
        ซึ่งแต่เดิมโปรแกรมจะไม่ให้คีย์ข้อมูลที่ไม่อยู่ในรอบระยะเวลาบัญชี 
        ดังนั้น ถ้าต้องการให้บล๊อคในส่วนนี้ ให้คลิกให้ขึ้น เครื่องหมายถูก ; ถ้าไม่ต้องการให้บล๊อค ให้ปลดออก  
     
     
กลับสู่ด้านบน สถานะ :  Download  \  รายการปรับปรุง AccOffice10