ราคา & วิธีลงทะเบียนสั่งซื้อชุดใช้งาน-ระดับที่ 2
      ACC-ROOM (แอ๊ค-รูม)  :  โปรแกรมบริหารจัดการ ห้องพัก
     

        
  ACC-ROOM ชุดใช้งาน-ระดับที่ 1  (ไม่ต้องลงทะเบียน)  
  - ระบบงานและฟังก์ชั่นเหมือน ชุดใช้งาน-ระดับที่ 2 เพียงแต่จำกัดการบันทึกใบแจ้งหนี้ประจำเดือน ได้ 2 เดือน
  - ไม่จำกัดวลา และ สามารถล้างข้อมูลทิ้งได้ จึงสามารถทดลองใช้ได้เรื่อยๆ เมื่อพอใจแล้ว สามารถลงทะเบียนเป็นระดับที่ 2 ใช้งานต่อ จากระดับที่ 1 ได้ทันที (ไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่)
  - Download โปรแกรมชุดใช้งาน-ระดับที่ 1 ได้ฟรี ที่เมนู Download
   
          
  ACC-ROOM ชุดใช้งาน-ระดับที่ 2  (ลงทะเบียน-เพื่อใช้งานต่อจากระดับที่ 1)  
  - ไม่จำกัดการบันทึกข้อมูลของเอกสารต่าง ระบบจัดการห้องพัก
    (ขึ้นอยู่กับความจุของฮาร์ดดิสก์)  

อัตราราคาตามจำนวนห้อง

 SINGLE (ใช้งานเครื่องเดียว)

LAN (ใช้งานหลายเครื่อง)

  - บันทึกข้อมูลต่อจากระดับที่ 1 ได้ทันที   - ไม่เกิน 100 ห้อง     5,000 + VAT 7%  =  5,350  บาท     9,900 + VAT 7%  =  10,593  บาท
  - ลงทะเบียน 1 ชุด ขอได้ 3 รหัส   - ส่วนที่เกิน 100 ห้องขึ้นไป

*** คิดอัตราเพิ่ม 100 ห้อง ต่อ 1,000 บาท ***

    (โดย รหัสที่ 1 ออกให้เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อ      เช่น  101-200 ห้อง    6,000 + VAT 7%  =  6,420 บาท  10,900 + VAT 7%  =  11,663  บาท
      และอีก 2 รหัส เป็นรหัสสำรองกรณีเครื่องเสีย             201-300 ห้อง    7,000 + VAT 7%  =  7,490 บาท  11,900 + VAT 7%  =  12,733  บาท
     หรือ มีการ Format ไดร์ฟที่ลงทะเบียนไว้)             301-400 ห้อง    8,000 + VAT 7%  =  8,560 บาท  12,900 + VAT 7%  =  13,803  บาท
                401-500 ห้อง     9,000 + VAT 7%  =  9,630 บาท   13,900 + VAT 7%  =  14,873  บาท
  เงื่อนไขสำหรับรหัสลงทะเบียน :        
  1) รหัสลงทะเบียนจะใช้ได้กับเครื่องคอมฯ ระบบจัดการห้องพัก + ระบบเสริม (ขาย-ซื้อ-สต๊อก-บัญชี)
      ที่พิมพ์ใบลงทะเบียนออกมาเท่านั้น  

อัตราราคาตามจำนวนห้อง

 SINGLE (ใช้งานเครื่องเดียว)

LAN (ใช้งานหลายเครื่อง)

      (ใช้กับเครื่องอื่นไม่ได้)   - ไม่เกิน 100 ห้อง  14,900 + VAT 7%  =  15,943 บาท  21,000 + VAT 7%  =  22,470  บาท
  2) รหัสลงทะเบียนเดิมใช้ซ้ำกี่ครั้งก็ได้   - ส่วนที่เกิน 100 ห้องขึ้นไป

 *** คิดอัตราเพิ่ม 100 ห้อง ต่อ 1,000 บาท ***

      (ถ้าไม่มีการ Format ไดร์ฟที่ติดตั้งโปรแกรม)      เช่น  101-200 ห้อง  15,900 + VAT 7%  =  17,013 บาท  22,000 + VAT 7%  =  23,540  บาท
  เช่น การ Upgrade สามารถ Download             201-300 ห้อง  16,900 + VAT 7%  =  18,083 บาท  23,000 + VAT 7%  =  24,610  บาท
  โปรแกรมได้ฟรี ถ้าเป็นเครื่องเดิม-ไดร์ฟเดิม             301-400 ห้อง  17,900 + VAT 7%  =  19,153 บาท  24,000 + VAT 7%  =  25,680  บาท
  โดยไม่มีการ Format ไดร์ฟ สามารถใช้รหัส             401-500 ห้อง  18,900 + VAT 7%  =  20,223 บาท  25,000 + VAT 7%  =  26,750  บาท
  ลงทะเบียนเดิมได้ (ไม่ต้องขอรหัสใหม่)        
       
  วิธีลงทะเบียนสั่งซื้อชุดใช้งาน-ระดับที่ 2  (ACC-ROOM)
  1. โปรดพิมพ์ ใบลงทะเบียน จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานจริง  ( ถ้าจะลงทะเบียนเป็น Lan ให้พิมพ์ใบลงทะเบียนจาก เครื่องแม่ )
  - โดยคลิกเมนู ระบบ \ ลงทะเบียน (สั่งซื้อโปรแกรม)
  - คลิกปุ่ม ขั้นที่ 1 แล้วกรอกข้อมูลการลงทะเบียน
  - จากนั้น ให้พิมพ์ ใบลงทะเบียน ออกมา
  2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคาร  ชื่อบัญชี :   บริษัท โทเทิ่ล คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
   ธ.ไทยพาณิชย์  (สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์)    #  404-9-59413-3                           ธ.กรุงเทพ (สาขาบางกรวย)      #  208-0-40563-8 
   ธ.กรุงศรีอยุธยา (สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์)   #  691-1-02201-5                            ธ.กสิกรไทย  (สาขาบางกรวย)  #  277-2-32726-1 
   ธ.ทหารไทย (สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์)         #  260-2-03329-8 
  *** สามารถโอนเงินผ่าน ATM ได้ ***
       (กรณีมีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน)
  3. โปรดส่ง ใบลงทะเบียน พร้อมด้วย ใบโอนเงิน หรือ ใบนำฝาก (Pay-in slip)  มาที่ Line ID : total.accbilling หรือ EMAIL : total@accoffice.com
  หรือ แฟกซ์  0-2924-4699
  เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารการลงทะเบียนแล้ว จะส่ง รหัสลงทะเบียน-รหัสที่ 1 กลับไปให้ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) ตามช่องทางที่ส่งเข้ามา
  4. จากนั้น ให้นำ รหัสลงทะเบียน ปบันทึกในเครื่องคอมฯ ที่พิมพ์ใบลงทะเบียนออกมา
  (โปรแกรมจะปลดล็อคให้คีย์ข้อมูลต่อจากชุดใช้งาน-ระดับที่ 1 ได้ทันที)
   
  ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษารหัสลงทะเบียนให้ใช้งานได้นานๆ
  เนื่องจาก ลงทะเบียน 1 ชุด ขอรหัสลงทะเบียนได้ไม่เกิน 3 รหัส
  ดังนั้น ขอแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมที่ ไดร์ฟ D ขึ้นไป (เช่น D, E, F,...ไดร์ฟไหนก็ได้ใน Harddisk)
  โปรด หลีกเลี่ยง การติดตั้งโปรแกรมที่ ไดร์ฟ C (ซึ่งหมายถึง ให้หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมที่ไดร์ฟ เดียวกับ Windows)
  เผื่ออนาคตต้องการลง Windows ใหม่ จะได้สามารถ Format เฉพาะไดร์ฟ C ได้
  (ไดร์ฟที่ลงทะเบียนไว้ไม่ต้อง Format รหัสลงทะเบียนเดิมก็จะใช้ได้--ไม่ต้องขอรหัสใหม่)
  ส่วนรหัสสำรองอีก 2 รหัส ก็เก็บไว้สำหรับกรณีจำเป็นจริงๆ เช่น Harddisk เสียทั้งลูกจริงๆ หรือ เปลี่ยน Harddisk ใหม่
  หมายเหตุ : การเปลี่ยนไดร์ฟในการติดตั้ง โปรดระบุชื่อ โฟล์เดอร์โปรแกรม ด้วย เพื่อไฟล์ต่างๆจะได้ไม่กระจาย
                   (ดูวิธี Change ไดร์ฟ ในคู่มือ ที่หัวข้อ "ติดตั้งโปรแกรม")
   
  การบริการหลังการขาย
  - สอบถามปัญหา และ ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานได้ทาง LINE ID : total.accbilling หรือ  Email : total@accoffice.com , total_comm@hotmail.com
    หรือ ทางโทรศัพท์  0-2924-4698  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
    (สำหรับทางโทรศัพท์ ขอให้ท่านอยู่บนหน้าจอโปรแกรม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้แนะนำและช่วยแก้ปัญหาของท่านได้ทันที)
  - ติดตามการพัฒนาโปรแกรมเวอร์ชั่นต่อๆไป ได้ที่เว็บไซด์ www.accoffice.com และ www.acc-billing.com 
    Upgrade โปรแกรมได้ฟรี โดยการ Download โปรแกรมชุดใช้งาน-ระดับที่ 1 ได้ที่เมนู Download (ด้านบน)
    แล้วนำไปติดตั้งที่ เครื่องเดิม-ไดร์ฟเดิม (ถ้า ไม่มีการ Formatไดร์ฟ สามารถใช้รหัสลงทะเบียนเดิมได้-ไม่ต้องขอรหัสใหม่)
   
กลับสู่ด้านบน ACC-ROOM  ::   Download  รายละเอียด  |  ราคา  |  วิดีโอสอนการใช้งาน  เทคนิคการใช้งาน
  สถานะ  :  ราคา  >>  ราคา ACC-ROOM