ยื่น Internet-ภ.ง.ด.3
        
  โปรแกรม ACC-GL ได้เพิ่มปุุ่มฟังก์ชั่น ยื่น Internet สำหรับ ภ.ง.ด.3
  ซึ่งโปรแกรมจะแปลงข้อมูล ภ.ง.ด.3 ที่คีย์ไว้--ให้เป็น Text File ตาม Format กลางของสรรพากร
  เพื่อนำ Text File ไปโอนเข้าโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลของสรรพากรสำหรับยื่นทาง Internet
   
  ขั้นตอนให้ทำดังนี้ :
  1) เข้าระบบ ฟอร์มภาษี และคลิกที่ ภ.ง.ด.3
    โดยให้อยู่ที่หน้า--เอกสารที่ต้องการ เช่น ต้องการยื่นของเดือน พ.ย--ให้อยู่หน้าเอกสารของเดือน พ.ย ที่คีย์ไว้
    (1.1) คลิกปุ่ม ยื่น Internet
    (1.2) คลิกปุ่ม เลือกแหล่ง
     
   
     
    (1.3) ให้เลือก แหล่งทีต้องการจะจัดเก็บ เช่น ไดร์ฟ C หรือ Thumb Drive หรือ ที่ไหนก็ได้ เลือกได้ตามต้องการ
    (1.4) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK
    (1.5) แสดงแหล่งที่เลือกจัดเก็บ (ถ้าไม่ถูกต้อง สามารถเลือกใหม่ได้ตามต้องการ)
    (1.6) ให้ระบุ ปีภาษี (ถ้าไม่ถูกต้อง พิมพ์แก้ไขได้ตามต้องการ)
    (1.7) จากนั้น คลิกปุ่ม เริ่มสำรอง
    (1.8) เมื่อสำรองเสร็จ โปรแกรมจะแจ้งว่าข้อมูล Text File เก็บไว้ที่ไหน (ให้จดไว้)
             เช่น C:\PND3-00042555(18022556).txt   
             ชื่อไฟล์-->สำหรับ ภ.ง.ด.3-รหัสบริษัท+ปีทำการ(วันที่--ที่ทำการสำรอง)
    (1.9) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK
    หมายเหตุ : ดูตำแหน่งตัวคั่น ที่ปุ่ม Format กลาง
   
  2) ให้เข้า โปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.3 ของสรรพากร
    - ให้ใส่รายละเอียดตามช่องต่างๆ
    (2.1) คลิกปุ่ม Browse แล้วเลือกแหล่งของ Text File ที่จัดเก็บไว้ ตามข้อ (1.8)
    (2.2) แสดงแหล่งของ Text File ตามที่เลือก
     
   
     
    (2.3) ใส่ตัวคั่น |
    (2.4) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม ตกลง
   
  3) คลิกที่ ตำแหน่งข้อมูล
    (3.1) ใส่ตำแหน่งตัวคั่น ดังภาพ (โดยใส่เฉพาะช่องที่มี * เท่านั้น)
    (3.2) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม โอนย้ายข้อมูล
     
   
     
    (3.3) คลิกปุ่ม ตกลง
    (3.4) เมื่อจัดเก็บข้อมูลลงไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ตกลง
     
     
    กรณีที่โอนไม่ได้ จะมี error เตือน--ให้ดูว่าแจ้งเตือนให้แก้ไขเกี่ยวกับอะไร บรรทัดที่เท่าไร
    แล้วไปตรวจสอบการคีย์ข้อมูลใน ACC-GL อาจจะคีย์ข้อมูลผิดพลาด เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษีคีย์ผิด
    - ให้แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วทำการสำรอง Text File แล้วโอนใหม่ (ตามขั้นตอนข้างต้น)
     
    กรณีติดปัญหาข้อผิดพลาด 339 Component ที่แจ้งเตือนเกี่ยวกับไฟล์ .ocx หรือ ไฟล์.dll โปรดดูแนวทางแก้ปัญหาตาม Link ด้านล่างนี้ :
    http://103.40.138.145/prog_download/e-filling_edit_program78.pdf
    http://www.rd.go.th/publish/43599.0.html